JÄRJESTÖFOORUMIT

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn Järjestöfoorumit ovat kaikille Pohjois-Karjalan alueen järjestöille ja yhdistyksille tarkoitettuja avoimia tilaisuuksia.

Järjestöfoorumi-tilaisuuksien tavoitteena on edistää paikallisten yhdistystoimijoiden keskinäistä vuoropuhelua sekä tiedonvaihtoa ajankohtaisista järjestökenttää koskevista aiheista.

Käsiteltävia teemoja järjestöfoorumeissa ovat olleet muuan muassa yhdistyksen hyvä taloushallinto ja sujuva hallitustyöskentely sekä kokoustekniikka, yhdistystoiminta ja verotus sekä yhdistysten rahoitusmahdollisuudet.

Järjestöfoorumeita on järjestetty vuodesta 2005 lähtien. Pohjois-Karjalan järjestöasian neuvottelukunta (JANE) on vastannut järjestööfoorumien järjestämisestä vuodesta 2008 lähtien.

Millaisia aiheita tulevissa järjestöfoorumeissa tulisi olla? Kehittämisehdotuksia voi lähettää Järjestöasiain neuvottelukunnan sihteerille: Hanna Kääriäinen, hanna.kääriäinen@pksotu.fi, 044 715 2060

 

Katso aineistopankista menneet Järjestöfoorumit ja materiaalit

Katso maakuntauudistukseen liittyvät järjestöfoorumit tästä

 

TIETOSUOJA-ASETUSKOULUTUS YHDISTYSTOIMIJOILLE 5.4.2018,
JOENSUU MATERIAALIT

Ajankohtaista tietosuoja-asetuksesta, Maarit Päivike, lakimies, Suomen sosiaali ja terveys ry

Tietosuoja käytännössä – Tehtävälista vai organisaatiokaavio?, Piia Heikkinen, taloussuunnittelija, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Katso tilaisuuden tallenne tästä.

 


Muokattu viimeksi: 07.11.2019