Janen kokoonpano uudistuu syksyllä 2023

JANEn kaksivuotinen toimikausi päättyy kesällä 2023 ja haku uuden kokoonpanon nimeämiseksi käynnistyy toukokuussa 2023.


JANEn kokoonpanon haku on päättynyt

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE hyväksyi esityksen JANEn kokoonpanosta vuosille 2021-2023 kokouksessaan 25.5.2021. Esitys lähti Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen kesäkuun 2021 kokoukseen hyväksyttäväksi.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on 21.6.2021 kokouksessaan nimennyt Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2021-2023

Katso tästä JANEn jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2021-2023

Neuvottelukunnan  maakuntahallituksen nimeämänä puheenjohtajana toimii Anniina Kontiokorpi ja varapuheenjohtajana Helena Pakarinen.

****

JANE täydennyshaku kaudelle 2021-2023

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn hakee täydennyshaussa 19.5.-21.5.2021 varajäseniä kaudelle 2021-2023 seuraaville toimialoille: paikallis-JANE, nuoret, liikuntajärjestöt, monikulttuurisuusyhdistykset, harrastusjärjestöt, ympäristö- ja luontojärjestöt sekä kylä- ja kotiseutuyhdistyksien osalta jäsentä ja varajäsentä.  (*kts. tarkemmin taulukko)

 JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa.

Neuvottelukunnan kokoonpanon osalta noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

  • Neuvottelukunnan jäsenet edustavat Pohjois-Karjalassa toimivia järjestöjä monipuolisesti eri toimialoilta.
  • Neuvottelukunnan jäseniksi valitaan henkilöitä, jotka ovat alansa asiantuntijoita, aktiivisia henkilöitä ja joilta löytyy aikaa ja tahtoa rakentaa järjestöyhteistyötä neuvottelukunnan puitteissa.
  • Valittu edustaja sitoutuu toimimaan viestin viejänä neuvottelukunnan ja oman toimialueensa järjestöjen välillä.
  • Kokoonpanossa pyritään siihen, että mukana on sekä järjestöjen työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Yhdistyksen toiminta-alueena on oltava Pohjois-Karjala.

Järjestöasiain neuvottelukunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä on mahdollista. Matkakulut pyritään korvaamaan, jos jäsenen taustataholla ei ole mahdollista maksaa matkakorvauksia.

Aikataulu

Ehdotukset yhdistyksiltä järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi 21.5.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella https://link.webropol.com/s/taydennyshakuJANE

Ehdotusten ja valintakriteerien pohjalta työvaliokunta valmistelee ehdotuksen kokoonpanosta JANElle. JANE hyväksyy 25.5.2021 kokouksessa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle esiteltävän ehdotuksen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vahvistaa kokoonpanon JANEn ehdotuksen pohjalta.

Uusi kokoonpano aloittaa syksyllä 2021.

 

POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNTA JANE 2021-2023

*Edustajia haetaan täydennyshaussa tummemmalla merkityille toimialoille.

VARSINAINEN (2 v) VARA (2 v)
Monialajärjestö Monialajärjestö
Monialajärjestö Monialajärjestö
Monialajärjestö Monialajärjestö
Paikallis-JANE Paikallis-JANE
Lapsi- ja perhejärjestöt Lapsi- ja perhejärjestöt
Nuoret Nuoret
Eläkeläisjärjestöt Eläkeläisjärjestöt
Liikuntajärjestöt Liikuntajärjestöt
Sosiaali- ja terveysjärjestöt Sosiaali- ja terveysjärjestöt
Omais- ja mielenterveysjärjestöt Omais- ja mielenterveysjärjestöt
Opinto- ja kulttuurijärjestöt Opinto- ja kulttuurijärjestöt
Monikulttuurisuusyhdistykset Monikulttuurisuusyhdistykset
Kylä- ja kotiseutuyhdistykset Kylä- ja kotiseutuyhdistykset
Harrastusjärjestöt Harrastusjärjestöt
Ympäristö- ja luontojärjestöt Ympäristö- ja luontojärjestöt
Työttömien yhdistykset/työllisyys Työttömien yhdistykset/työllisyys


JANEn jäsenhaku kaudelle 2021-2023 on käynnissä!


Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE hakee jäseniä kaudelle 2021-2023.
JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa.

JANEen toimikaudelle 2021-2023 haetaan edustajia monialajärjestöistä, Paikallis-JANEista ja seuraavilta toimialoilta: lapsi- ja perhejärjestöt, nuoret, eläkeläisjärjestöt, liikuntajärjestöt, sosiaali- ja terveysjärjestöt, omais- ja mielenterveysjärjestöt, opinto- ja kulttuurijärjestöt, monikulttuurisuusyhdistykset, kylä- ja kotiseutuyhdistykset, harrastusjärjestöt, ympäristö- ja luontojärjestöt sekä työttömien yhdistykset/työllisyys. (katso tarkemmin alla oleva taulukko)

Neuvottelukunnan kokoonpanon osalta noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
  • Neuvottelukunnan jäsenet edustavat Pohjois-Karjalassa toimivia järjestöjä monipuolisesti eri toimialoilta.
  • Neuvottelukunnan jäseniksi valitaan henkilöitä, jotka ovat alansa asiantuntijoita, aktiivisia henkilöitä ja joilta löytyy aikaa ja tahtoa rakentaa järjestöyhteistyötä neuvottelukunnan puitteissa.
  • Valittu edustaja sitoutuu toimimaan viestin viejänä neuvottelukunnan ja oman toimialueensa järjestöjen välillä.
  • Kokoonpanossa pyritään siihen, että mukana on sekä järjestöjen työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Yhdistyksen toiminta-alueena on oltava Pohjois-Karjala.

Järjestöasiain neuvottelukunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä on mahdollista. Matkakulut pyritään korvaamaan, jos jäsenen taustataholla ei ole mahdollista maksaa matkakorvauksia.

Aikataulu:

Ehdotukset yhdistyksiltä Järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi 6.5.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella: https://link.webropol.com/s/jasenhaku

Ehdotusten ja valintakriteerien pohjalta työvaliokunta valmistelee ehdotuksen kokoonpanosta JANElle. JANE hyväksyy 25.5.2021 kokouksessa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle esiteltävän ehdotuksen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vahvistaa kokoonpanon JANEn ehdotuksen pohjalta.
Uusi kokoonpano aloittaa syksyllä 2021.

Lisätietoa:

Hanna Kääriäinen, neuvottelukunta JANEn sihteeri, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, hanna.kaariainen@pksotu.fi, 044 715 2060

Pentti Ojajärvi, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteyshenkilö,
pentti.ojajarvi@pohjois-karjala.fi, 050 439 8104

JANEn jäsenhaku 2021-2023_Ilmoitus pdf

POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNTA JANE 2021-2023

 

VARSINAINEN (2 v) VARA (2 v)
Monialajärjestö Monialajärjestö
Monialajärjestö Monialajärjestö
Monialajärjestö Monialajärjestö
Paikallis-JANE Paikallis-JANE
Lapsi- ja perhejärjestöt Lapsi- ja perhejärjestöt
Nuoret Nuoret
Eläkeläisjärjestöt Eläkeläisjärjestöt
Liikuntajärjestöt Liikuntajärjestöt
Sosiaali- ja terveysjärjestöt Sosiaali- ja terveysjärjestöt
Omais- ja mielenterveysjärjestöt Omais- ja mielenterveysjärjestöt
Opinto- ja kulttuurijärjestöt Opinto- ja kulttuurijärjestöt
Monikulttuurisuusyhdistykset Monikulttuurisuusyhdistykset
Kylä- ja kotiseutuyhdistykset Kylä- ja kotiseutuyhdistykset
Harrastusjärjestöt Harrastusjärjestöt
Ympäristö- ja luontojärjestöt Ympäristö- ja luontojärjestöt
Työttömien yhdistykset/työllisyys Työttömien yhdistykset/työllisyys


Muokattu viimeksi: 17.11.2022