JANEn jäsenhaku kaudelle 2021-2023 on käynnissä!


Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE hakee jäseniä kaudelle 2021-2023.
JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa.

JANEen toimikaudelle 2021-2023 haetaan edustajia monialajärjestöistä, Paikallis-JANEista ja seuraavilta toimialoilta: lapsi- ja perhejärjestöt, nuoret, eläkeläisjärjestöt, liikuntajärjestöt, sosiaali- ja terveysjärjestöt, omais- ja mielenterveysjärjestöt, opinto- ja kulttuurijärjestöt, monikulttuurisuusyhdistykset, kylä- ja kotiseutuyhdistykset, harrastusjärjestöt, ympäristö- ja luontojärjestöt sekä työttömien yhdistykset/työllisyys. (katso tarkemmin alla oleva taulukko)

Neuvottelukunnan kokoonpanon osalta noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
  • Neuvottelukunnan jäsenet edustavat Pohjois-Karjalassa toimivia järjestöjä monipuolisesti eri toimialoilta.
  • Neuvottelukunnan jäseniksi valitaan henkilöitä, jotka ovat alansa asiantuntijoita, aktiivisia henkilöitä ja joilta löytyy aikaa ja tahtoa rakentaa järjestöyhteistyötä neuvottelukunnan puitteissa.
  • Valittu edustaja sitoutuu toimimaan viestin viejänä neuvottelukunnan ja oman toimialueensa järjestöjen välillä.
  • Kokoonpanossa pyritään siihen, että mukana on sekä järjestöjen työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Yhdistyksen toiminta-alueena on oltava Pohjois-Karjala.

Järjestöasiain neuvottelukunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä on mahdollista. Matkakulut pyritään korvaamaan, jos jäsenen taustataholla ei ole mahdollista maksaa matkakorvauksia.

Aikataulu:

Ehdotukset yhdistyksiltä Järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi 6.5.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella: https://link.webropol.com/s/jasenhaku

Ehdotusten ja valintakriteerien pohjalta työvaliokunta valmistelee ehdotuksen kokoonpanosta JANElle. JANE hyväksyy 25.5.2021 kokouksessa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle esiteltävän ehdotuksen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vahvistaa kokoonpanon JANEn ehdotuksen pohjalta.
Uusi kokoonpano aloittaa syksyllä 2021.

Lisätietoa:

Hanna Kääriäinen, neuvottelukunta JANEn sihteeri, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, hanna.kaariainen@pksotu.fi, 044 715 2060

Pentti Ojajärvi, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteyshenkilö,
pentti.ojajarvi@pohjois-karjala.fi, 050 439 8104

JANEn jäsenhaku 2021-2023_Ilmoitus pdf

POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNTA JANE 2021-2023

 

VARSINAINEN (2 v) VARA (2 v)
Monialajärjestö Monialajärjestö
Monialajärjestö Monialajärjestö
Monialajärjestö Monialajärjestö
Paikallis-JANE Paikallis-JANE
Lapsi- ja perhejärjestöt Lapsi- ja perhejärjestöt
Nuoret Nuoret
Eläkeläisjärjestöt Eläkeläisjärjestöt
Liikuntajärjestöt Liikuntajärjestöt
Sosiaali- ja terveysjärjestöt Sosiaali- ja terveysjärjestöt
Omais- ja mielenterveysjärjestöt Omais- ja mielenterveysjärjestöt
Opinto- ja kulttuurijärjestöt Opinto- ja kulttuurijärjestöt
Monikulttuurisuusyhdistykset Monikulttuurisuusyhdistykset
Kylä- ja kotiseutuyhdistykset Kylä- ja kotiseutuyhdistykset
Harrastusjärjestöt Harrastusjärjestöt
Ympäristö- ja luontojärjestöt Ympäristö- ja luontojärjestöt
Työttömien yhdistykset/työllisyys Työttömien yhdistykset/työllisyys


Muokattu viimeksi: 13.04.2021