AJANKOHTAISTA

 

JANEn syksyn 2022 kokousajat

  • JANE työvaliokunta 29.11. klo 9-11
  • JANE 13.12. klo 12-14

Tulevat järjestöfoorumit löydät täältä


Järjestöt ja poliisin ennalta estävä toiminta 3.5. klo 15-17

Tilaisuudessa keskusteltiin miten järjestöjen ja poliisin ennalta estävän toiminnan yhteistyötä voisi kehittää Pohjois-Karjalassa. Teemoina erityisesti harvaan asutut alueet, nuoret, seniorit, vähemmistöt ja yhteistyörakenteet ja viestintä. Tilaisuudessa nostettiin esille arjen turvallisuuteen liittyviä haasteita ja ilmiöitä ja mietittiin näihin ratkaisuja. Poliisin ja järjestöjen yhteistyölle toivottiin jatkoa esim. kerran vuodessa järjestettävän yhteistyöfoorumin muodossa.

Lisätietoja:
Mari Nupponen, mari.nupponen@pohjois-karjala.fi tai
Anne Pyykkönen, anne.pyykkonen@pksotu.fi

TIlaisuuden järjestivät:
JANE järjestöasiain neuvottelukunta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Poliisi

Järjestöt ja Poliisin ennalta estävä toiminta - keskustelutilaisuus 3.5.2022 klo 15-17 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tiloissa Pielisjoen linnassa.


JANEn uusi puheenjohtajisto valittu

JANEn uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Anniina Kontiokorpi ja varapuheenjohtajaksi Helena Pakarinen. Puheenjohtajisto valittiin 22.11.2021 Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa.


Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2025 julkaistu

Lähes 400 ihmistä osallistui Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman tekemiseen.

Monipuolinen ja aktiivinen yhdistys- ja kansalaistoiminta tarjoaa mielekästä elämää ja osallisuutta ihmisille. Toiminta on kaikille avointa, uusia ihmisiä kiinnostavaa ja yhdistystoimintaa uudistetaan rohkeasti yhdessä osallistujien kanssa. Yhdistysten toimintaedellytykset maakunnassa ovat hyvät. Yhdistykset toimivat yhteistyössä toistensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi sekä elinvoimaisen maakunnan kehittämiseksi.

Näin visioidaan uudessa Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmassa, joka julkaistiin lauantaina 30.10. pidetyssä Pohjois-Karjalan järjestöpäivässä. Kyseessä on maakunnan yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2021–2025. Strategisia painopisteitä ovat uudistuva ja kestävä kansalaistoiminta, yhdistysten välinen yhteistyö ja hyvinvointia kumppanuudessa.

Ohjelman tekemiseen osallistui yhteensä 180 eri toimijaa ja 381 ihmistä. Ohjelmatyöstä vastasi Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Eri toimijat voivat hyödyntää yhdistysohjelmaa hyvinvoinnin edistämisen suunnittelussa Pohjois-Karjalassa. Yhdistysohjelma on yksi Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT 2025:n toimenpideohjelmista.

Pohjois-Karjalassa toimii yli 3 800 yhdistystä ja niillä on merkittävä rooli asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä ja yksinäisyyden vähentämisessä. Yhdistysohjelmaan on nostettu tärkeitä tulevaisuuden kehittämiskohteita koko järjestökentän näkökulmasta.

2020-luku on monella tapaa yhdistystoiminnan ja yhdistysten toimintaedellytyksien kannalta merkittävä. Toimintaympäristön muutokset, väestön ikääntyminen, rakenteelliset muutokset kunnissa, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä koronapandemian vaikutukset edellyttävät myös yhdistyskentän toiminnan uudistumista ja kehittämistä. On tärkeää, että yhdistys- ja kansalaistoiminnan toimintaedellytykset turvataan Pohjois-Karjalassa.

Yhdistyohjelmaan voit tutustua: jelli.fi/yhdistysohjelma


Vuoden JärjestöStara 2021 on Kirsti Sainola-Rodriguez

30.10.2021
Kirsti Sainola-Rodriguez on toiminut Siun soten mielenterveys- ja päihdepalvelujen ylihoitajana. Hän on työssään perustanut ja vuosien ajan rakentanut yhdistysten ja Siun soten mielenterveys- ja päihdepalvelujen keskinäistä maakunnallista mielenterveystyön yhdistysyhteistyötä. Kirsti on myös innostanut yhdistystoimijoita mukaan alueellisiin ja kuntakohtaisiin verkostoihin koko maakunnan alueella ja siten ollut luomassa tärkeitä verkostoja omaisten, järjestötoimijoiden ja Siun soten mielenterveystyön yhteistyön edistäjänä.

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE valitsee palkitun ehdotusten pohjalta. Palkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on omalla toiminnallaan edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön tai järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi maakunnassa. Palkinto jaettiin tänä vuonna 11. kerran.


Nurmeksen järjestöjen yhteistyöryhmä käynnisti toimintansa

Nurmeksen järjestöjen yhteityöryhmä perustettiin 25.10.2021.
Yhteistyöryhmän toiminnan
tavoitteena on yhteistyön lisääminen yhdistysten välillä, yhdistyskentän voimien vahvistaminen, yhteistyön tiivistäminen yhdistysten ja kunnan välillä sekä vaikuttaminen: yhdistyskentän äänen tuominen kunnan kehittämistoimintaan.

Lue lisää ja tutustu kokoonpanoon Nurmeksen järjestöjen uutiskirjeestä. 


JANEn vaikuttamisen kärjet kuntastrategian ja talousarvion laadintaan

7.10.2021

Järjestöt toimivat kunnissa merkittävässä roolissa hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistäjinä. Järjestöt tarjoavat ihmisille toimintaa, tukea eri elämäntilanteissa sekä harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia.

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn vaikuttamisen kärjet kuntastrategian ja talousarvion laadintaan on lähetetty Pohjois-Karjalan kuntapäättäjille ja kuntien viranhaltijoille.

JANEn vaikuttamisen kärjet kuntastrategian ja talousarvion laadintaan

JANE toivoo, että näitä asioita otetaan huomioon, kun kunnissa valmistellaan tulevia kuntastrategioita ja talousarvioita.

 


Pohjois-Karjalan järjestöpäivän ohjelma 30.10.2021

Ohjelma pdf

Ilmoittaudu mukaan tästä 25.10.2021 mennessä: https://link.webropol.com/s/pkjarjestopaiva2021


Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmän jäsenhaku käynnissä!

Nurmeksen kaupunki pyytää yhdistyksiä tekemään ehdotuksia Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmän jäseniksi. Yhteistyöryhmään haetaan yhdistyksiä eri teema-aloilta. Nurmeksen kaupunki on mukana yhdistysten yhteistyöryhmän toiminnassa ja vastaa sen koollekutsunnasta.

Yhdistysten yhteistyöryhmän toiminnan tavoitteena on yhteistyön lisääminen yhdistysten välillä ja päällekkäisyyksien karsiminen, yhdistyskentän voimien vahvistaminen, yhteistyön tiivistäminen yhdistysten ja kunnan välillä ja vaikuttaminen: yhdistyskentän äänen tuominen kunnan kehittämistoimintaan. Yhteistyöryhmän edustaja puhuu useamman kuin yhden järjestön äänellä. Tarkoituksena on perustaa edustuksellinen ja hallinnoltaan kepeä yhdistysten yhteistyöryhmä, jolla saadaan aikaiseksi yhteistä toimintaa alueen yhdistysten välille.

Nurmeslaiset yhdistykset ovat tuoneet esille tärkeimpinä yhteistyön muotoina tapahtumien järjestämisen, tiedotuksen ja markkinoinnin, kehittämishankkeet sekä vaikuttamisen.

Ehdotukset Nurmeksen järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi 30.9.2021 mennessä voi tehdä sähköisesti. Mikäli yhdistys on estynyt tekemään jäsenhaun Webropol-linkin avulla, yhteyttä voi ottaa ma. yhteisökoordinaattori Anu Huuskoon.

Lisätietoa ja linkki sähköiseen jäsenhakuun.

Kuka on vuoden 2021 JärjestöStara?

Kuka on mielestäsi vuoden 2021 JärjestöStara?

Yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat tehdä JANElle ehdotuksia vuoden 2021 JärjestöStarasta 1.-21.9.2021. Ehdotuksesi Vuoden 2021 JärjestöStarasta voit jättää osoitteessa:
https://link.webropol.com/s/jarjestostara2021

Lue lisää: www.jelli.fi/jane/jarjestostara


JANEn syyskausi käynnistyy uudella kokoonpanolla  31.8.2021

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn syyskausi käynnistyy uudella kokoonpanolla  31.8. Kokouksen asialistalla mm. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman 2021-2025 hyväksyminen.


JANEn jäsenet kaudelle 2021-2023 nimetty

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on nimennyt 21.6.2021 kokouksessaan Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2021-2023. Tutustu JANEn uuteen kokoonpanoon tästä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajina jatkavat Ali Giray ja Sanna Heinonen nykyisen maakuntavaltuustokauden loppuun saakka. Loppuvuodesta 2021 aloittava maakuntahallitus nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavalle valtuustokaudelle.

Ehdotuksia JANEn jäseneksi pyydettiin 12.4-6.5.2021 sekä täydennyshaussa sähköisellä lomakkeella. JANEn jäsenhausta tiedotettiin monikanavaisesti sähköisesti, sanomalehdessä sekä eri tilaisuuksissa. JANE hyväksyi maakuntahallitukselle lähtevän ehdotuksen kokoonpanosta 25.5.2021 kokouksessaan.

JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa. JANEn ensimmäinen kokous uudella kokoonpanolla pidetään 31.8.2021.

Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen päätös JANEn jäsenistä kaudelle 2021-2023.
JANEn kokouksen muistio 25.5.2021

 


 JANE hakee jäseniä kaudelle 2021-2023

JANEn jäsenhaku käynnissä 12.4.-6.5.2021. Ehdotukset yhdistyksiltä Järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi 6.5.2021 mennessä. Lisätietoa ja hakukriteerit.


Varainhankinnan verkkokoulutuksen ohjelma
Ilmoittautuminen 19.4.2021 mennessä: https://link.webropol.com/s/koulutus220421


JANEn kevään 2021 kokousaikataulut

  • 26.1.2021 klo 9-11 JANE työvaliokunta
  • 2.2.2021 klo 9-11 JANE
  • 23.3.2021 klo 9-11 JANE työvaliokunta
  • 30.3.2021 klo 9-11 JANE
  • 18.5. klo 9-11 JANE työvaliokunta
  • 25.5. klo 9-11 JANE

Janen toimintaa tuetaan vuonna 2021 Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston avustuksella

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myönsi tulevaisuusrahastosta rahoituksen hankkeelle  Jane maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja se toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Hankkeessa tuetaan ja kehitetään Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn toimintaa toimimalla neuvottelukunnan sihteerinä ja toteuttamalla JANEn toimintasuunnitelman mukaista toimintaa yhdessä JANElaisten kanssa. Tulevan vuoden aikana laaditaan Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma vuosille 2021-2025 yhdessä maakunnan yhdistysten kanssa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisyhdistysten ja kuntien kanssa paikallis-JANEjen toiminnan kehittämiseksi ja järjestö-kuntayhteistyön asiakirjojen laatimiseksi sekä järjestöjen osallisuuden vahvistamiseksi kuntien hyvinvointikertomusprosesseissa.

Lisäksi kannustetaan järjestöjä osallistumaan maakunnan 300-vuotisjuhlavuoden ja maakuntaviikon tapahtumien toteuttamiseen ja viestintään. Hankkeen aikana selvitetään JANEn toiminnan tulevien vuosien resurssoinnin mahdollisuuksia.

Jane maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä-hankkeen tiivistelmä

Lisätietoja hankkeesta:
järjestökehittäjä Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, hanna.kaariainen(a)pksotu.fi, p. 044 715 2060


Vuoden 2020 JärjestöStara on Kirsi Vänskä-Partanen/ Outokummun Voimistelu ja Liikunta

Lue lisää tästä.

 


Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 2020 ohjelma


Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn kannanotto: Järjestökentän toimintaresurssit turvattava! (1.9.2020)

 


 

 

 Muokattu viimeksi: 17.11.2022