AIKAISEMPIEN VUOSIEN JÄRJESTÖSTARAT

Anneli Lavikainen vuoden 2015 JärjestöStara

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn JärjestöStara 2015 -palkinto luovutettiin Anneli Lavikaiselle Järjestöpäivillä Polvijärvellä 13.11.2015.

Anneli Lavikainen on toiminut vuosia Outokummun reumayhdistyksessä ja Outokummun Sydänyhdistyksessä. Outokummun reumayhdistyksen puheenjohtajana hän on toiminut pian 10 vuotta. Tämän vuoden alusta hän on myös Reumaliiton Itä-Suomen aluetoimikunnan puheenjohtaja. Lisäksi Anneli Lavikainen kuuluu Outokummun seniorineuvostoon.

Reumayhdistyksen puheenjohtajana toimiessaan Anneli Lavikainen on saanut yhdistyksen jäsenmäärän nousemaan ennätyslukemiin. Outokummun reumayhdistyksen toiminta on monipuolista: kerhotoimintaa, askarteluryhmä, allasjumppa, vesijuoksu, senioritanssi, oma kirkkopyhä sekä monenlaiset retket.

Anneli Lavikaisen johdolla yhdistyksellä on todella tekemisen meininki ja mahtava yhteistyöhenki. Hän on aina valmis yhteistyöhön toisten yhdistysten kanssa. Anneli Lavikaisen johdollaan on saatu paikkakunnalle useita yhdistysten yhdessä tekemiä tapahtumia ja myös Outokummun kaupunki on ollut kiinteä yhteistyötaho.

Annelin vahvuuksia ovat myönteisyys ja ihmisläheisyys sekä auttamisen halu. Hänellä on myös hyvä organisointikyky. Tällaisen yhdistystoiminnan vetäjän kanssa uskaltaa jokainen luottamustoimen yhdistyksessä ottanut toimia. Jokainen kokee olevansa luottamuksen arvoinen ja saa siitä myös asianmukaisen palautteen.

 

Eeva Kröger JärjestöStara 2014      


JärjestöStara 2014 Eeva Kröger. Kuva: Reeta Rönkkö

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn JärjestöStara 2014 -palkinto luovutettiin Eeva Krögerille Järjestöpäivillä Lieksassa 14.11.2014.

Eeva Kröger on toiminut muun muassa Pohjois-Karjalan Sydänpiirin työntekijänä ja ”pysäkkiemäntänä” Kiertävä Pysäkki-hankkeessa vuosina 2011–2014.

Eeva Kröger on omalla toiminnallaan ja ammattitaidolla sekä suurella sydämellä edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestöjen välille ympäri Pohjois-Karjalan maakuntaa. Eeva on pysähtynyt, pysäyttänyt ja koonnut yhteisen tulen ääreen ansiokkaasti vuosina 2011–2014 niin Martat, metsästysseurat, palo-ja pelastuslaitokset kuin kylätoimikunnat sekä muut kylillä olevat järjestöt, julkisen puolen toimijat ja alueen asukkaat.

Eeva Kröger ja Kiertävä pysäkki on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa tuonut kylille turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä esteettömyyteen liittyvää tietoa, taitoja ja toimintaa. Eeva on rohkeasti visioinut ja toteuttanut Kiertävä pysäkki-hankkeessa uusia osallistavia, yhteisöllisiä, liikkuvia ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Nimensä mukaisesti Kiertävä pysäkki on myös kiertänyt maakunnan harvaan asutuilla alueilla.

Kiertävän Pysäkin toiminnassa on korostunut ihmisten aito kohtaaminen, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja yhteisen uskon luominen tulevaisuuteen. Eevan Krögerin kaltaisia innostajia tarvitsemme myös tulevaisuudessa.

JärjestöStara -palkinto on Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn perustama palkinto, joka luovutetaan vuosittain henkilölle tai taholle, joka on omalla toiminnallaan edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi maakunnassa.

JärjestöStara palkinto luovutettiin tänä vuonna neljättä kertaa. Vuoden 2013 JärjestöStara oli Kari Sarkkinen, vuoden 2012 JärjestöStara -palkinto myönnettiin Raimo Matikaiselle ja vuoden 2011 JärjestöStara oli Irma Nykänen.

Kiertävä Pysäkki on Pohjois-Karjalan maakunnan alueella toteutettava hanke (2011–2014), jonka aikana luodaan eri toimijoiden yhteinen verkosto ja tietopankki. Kiertävä pysäkki-hanke kiertää erityisesti harvaan asutuilla alueilla, kylillä ja kylätapahtumissa. Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry ja osatoteuttajana on Karelia- ammattikorkeakoulu/Luovan talouden keskus/ISAK. Hankkeen tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia, tukea ja nostattaa yhteisöllisyyttä: työtä tehdään yhdessä harvaan asuttujen alueiden asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa.

 

Kari Sarkkinen Järjestöstara 2013

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) JärjestöStara 2013 -palkinto luovutettiin Kari Sarkkiselle Järjestöpäivillä Kiteellä 15.11.2013.

Kari Sarkkinen on pitkän linjan yhdistystoimija, joka on luotsannut myönteisellä ja kannustavalla asenteellaan Punaisen Ristin toimintaa Tohmajärvellä jo vuosien ajan. Sarkkinen on omalla esimerkillään innostanut toimimaan, rakentanut yhteistyötä ja tiedottanut aktiivisesti yhdistystoiminnasta.  Karin positiivinen, avoin ja kannustava suhtautuminen uusille ehdotuksille on saanut kiitosta. Toisaalta hän on ohjannut toimintaa inhimillisellä otteella ”tehdään vain, jos on tekijöitä.” Sarkkinen on vahvistanut järjestöverkostoa Keski-Karjalassa, ollut luomassa uusia yhteistyömuotoja eri toimijoiden kanssa sekä kehittänyt aktiivisesti yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää.

Sarkkinen on toiminut SPR Tohmajärven osaston varapuheenjohtajana vuosina 1997–2005 ja puheenjohtajana 2005–2013.  Kari on ollut myös Punaisen Ristin Savo-Karjalan piirin hallituksessa 2008–2012. Sarkkinen liittyi SPR:n Tohmajärven osaston toimintaan vapaaehtoisena vuonna 1985.

JärjestöStara -palkinto on Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) perustama palkinto, joka luovutetaan vuosittain henkilölle tai taholle, joka on omalla toiminnallaan edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi maakunnassa.

JärjestöStara palkinto luovutetaan tänä vuonna kolmatta kertaa.
Vuoden 2012 JärjestöStara -palkinto myönnettiin Raimo Matikaiselle ja vuoden 2011 JärjestöStara oli Irma Nykänen.

 

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan  (JANE) JärjestöStara 2012 –palkinto luovutettiin  Raimo Matikaiselle Järjestöpäivillä Ilomantsissa 16.11.2012

Raimo Matikainen on tehnyt pitkän ja näyttävän työuran mielenterveystyön edistäjänä mm Pohjois-Karjalan Mielenterveyden tuen toiminnanjohtajana.
Raimo Matikainen on toiminut valtakunnallisissa luottamustehtävissä mm. Mielenterveyden keskusliiton hallituksen puheenjohtajana, edistänyt vapaaehtoistoimintaa, kokemusasiantuntijuuden vahvistumista ja ylipäätään heikommassa asemassa olevien ihmisten äänen kuulumista.

Raimo on ollut uuden luoja ja kehittäjä: Raimo on yksi Soroppi ry:n perustajista, ollut mukana käynnistämässä Kansalaistalon toimintaa ja  toiminut aloitteellisena mielenterveyskuntoutujien itsenäisen asumisen kehittämisessä sekä tehnyt monipuolisesti lähialueyhteistyötä Venäjän Karjalassa.

Raimo on ollut ensimmäisiä järjestötoimijoita, jotka ovat tehneet kouluyhteistyötä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi kouluissa. Raimo on moniulotteinen ja näkyvä persoona, periksi antamaton ja sinnikäs. Hän on tuonut rohkeasti esille omaa kokemustaan mielenterveyden ongelmista ja antanut esimerkkiä muille selviytymisestä. Raimo on jäänyt eläkkeelle leipätyöstään mutta jatkaa järjestö- ja kansalaistoimijana. Raimo on tähtensä ansainnut!

JärjestöStara –palkinto on Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) perustama palkinto, joka luovutetaan vuosittain henkilölle tai taholle, joka on omalla toiminnallaan edesauttanut, innostanut  ja rakentanut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi maakunnassa.

 

Ensimmäisen JärjestöStara palkinnon sai vuonna 2011 Irma Nykänen Lieksasta.


Muokattu viimeksi: 07.11.2019