PÄIHTEETTÖMYYS

Erilaisissa elämäntilanteissa voi tarvita tukea ja apua.

Päihteettömän elämän tueksi on tarjolla vertaistukea, ryhmiä, tekemistä ja toimintaa yhdistyksissä ja erilaisissa kohtaamispaikoissa.

Päihdeyhdistyksiä  Päihteetöntä toimintaa ja tekemistä I Vertaisryhmiä ja tukea päihteettömyyteen I Päihteettömyyteen liittyviä vapaaehtoistehtäviä


   AJANKOHTAISIA TIEDOTTEITA & UUTISIA
   PÄIHTEISTÄ JA PÄIHTEETTÖMYYDESTÄ


   1.5.2018
   Preventiimin päihdekasvatuksen soundcheck -julkaisu

   Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ongelmia voidaan ratkaista- Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut -raportti

    
   Selvitys mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuntokannan tilasta ja asumista tukevista palveluista


   Kuntien ehkäisevässä päihdetyössä parannettavaa


   Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on aloittanut ympärivuorokautisen päihdeneuvonnan

   Mielenterveys- ja päihdepalveluita uudistetaan kokemusasiantuntijoiden avulla

   Viestintäopas nuorisoalan ehkäisevää päihdetyötä tekeville julkaistu


   Tuore julkaisu kokoaa tietoa toimivista mielenterveys ja päihdetyön malleista päättäjille


   Puheeksioton tarjotin ja tukimateriaali

   A-klinikkasäätiön tutkimusraportti: päihteiden käyttö muuttuu jatkuvasti

   THL:n Päihdetilastollinen vuosikirja 2017 julkaistu

   Tarinoita vertaisuudesta -julkaisu kokoaa vertaisten kokemuksia päihdemaailmassa elävien auttamisesta

    

   Katso kaikki ajankohtaiset uutiset Pohjois-Karjalassa   Muokattu viimeksi: 20.06.2018