OSALLISUUS- JA YHTEISÖTOIMIKUNTA

Kaupunginhallituksen alainen osallisuus- ja yhteisötoimikunta toimii muun muassa kaupungin ja vapaaehtoissektorin välisen yhteistyön kehittämisen, kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen sekä kansalaistoiminnan monimuoitoisen vahvistamisen teemoihin keskittyvänä vaikuttamistoimielimenä.

 Muokattu viimeksi: 08.11.2019