NURMEKSEN VANHUSNEUVOSTO

Pohjois-Karjalassa toimii vanhus- tai eläkeläisneuvosto tai vastaava toimielin lähes jokaisessa kunnassa. Kunnalliset vanhusneuvostot tarkoittavat ikäihmisten, kunnan viranomaisten, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivaa yhteistyöelintä. Niiden avulla edistetään ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Nurmeksen kaupungin vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusten, heidän omaistensa ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin ja Nurmeksen kaupungin vaikuttamistoimielin.

Ikääntyvien neuvoston tehtävänä on

 • edistää viranomaisten, vanhusten ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa
 • seurata vanhusväestön tarpeiden kehitystä sekä palvelutarpeiden ja palvelutarjonnan vastaavuutta kaupungin alueella
 • edistää vanhusten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
 • edistää vanhusten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa palveluissa
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua ja toimia on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut
 • seurata vanhusväestön näkökulmasta julkista päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi
 • edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon esimerkiksi nimeämällä edustajan kaupungin toimielimiin
 • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille vanhuuteen liittyvissä asioissa
 • valmistella seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä antaa toimintakertomus
 • kutsua vanhusjärjestöjen edustajat päättäminään aikoina yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen
 • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
 • hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät

 Muokattu viimeksi: 16.11.2020