NURMEKSEN VAMMAISNEUVOSTO

Vammaisneuvosto on Nurmeksen kaupungin alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin ja Nurmeksen kaupungin vaikuttamistoimielin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on

 • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa
 • seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä alueella
 • seurata vammaisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi
 • edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat vammaisten tarpeisiin
 • edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan
 • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja eri viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa
 • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
  valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja antaa toimintakertomus
 • hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.


Muokattu viimeksi: 16.11.2020