NURMEKSEN NUORISOVALTUUSTO

Nuorisovaltuusto toimii nuorten tärkeänä vaikuttamiskanavana ja tuo nuorten äänen kuuluvaksi Nurmeksen kaupungin organisaatiossa. Nuorisovaltuusto tuo nuorten ideat ja ehdotukset esille, tekee aloitteita ja järjestää toimintaa nuorille. Nuorisovaltuustotoiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta toimintaa. Nuorisovaltuusto toimii kaupungin nuorisotoimen alaisena.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on

  • edistää ja kehittää nuorten asemaa Nurmeksen kaupungissa
  • tuoda nuorten mielipiteet julki päättäjille ja tiedotusvälineille
  • edistää nuorten ja kaupungin välistä toimintaa
  • monipuolistaa kaupungin nuorille tarjoamia palveluja
  • pitää yhteyttä kaupungin nuoriin ja nuorisotoimijoihin
  • valmistella esityksiä ja aloitteita lautakunnille ja kaupungin valtuustolle
  • valvoa esitystensä ja aloitteidensa toimeenpanoa


Muokattu viimeksi: 16.11.2020