NURMEKSEN KAUPUNKI JA YHDISTYKSET

Kaupunki tekee monenlaista yhteistyötä yhdistysten kanssa: myöntää avustuksia, vuokraa tai tarjoaa toimitiloja yhdistysten käyttöön ja toimii kumppanina toiminnan ja tapahtumien järjestämisessä. Kaupunki ja yhdistykset käyvät vuoropuhelua monissa palvelujen ja ympäristöjen kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Nurmeksen kaupungilla on palveluohjaaja, joka tukee yhdistysten työtä ja kehittää yhdistysten verkostotyötä sekä yhteistyötä kaupungin kanssa. Palveluohjaaja järjestää järjestöiltoja, tiedottaa toiminnasta yhteistyössä yhdistysten kanssa ja tukee muin sovituin keinoin yhdistyksiä.

Lisätietoa: www.nurmes.fi/yhdistysyhteistyo

NURMEKSEN JELLIN SIVUILLA:
Nurmeksen järjestöyhteyshenkilö/palveluohjaaja
I Järjestötapaamiset Nurmeksessa I Avustukset ja tilat NurmeksessaMuokattu viimeksi: 26.11.2021