Lista palveluista, joita paperiton voi Joensuussa käyttää. /
List of services an undocumented migrant is able to use in Joensuu.

 

YLEISTIETOA / GENERAL INFORMATION

Yhteisötila Aava, Rantakatu 23, 2. kerros, Keskusta, Joensuu
Community Space Aava, Rantakatu 23, 2nd floor, City Center, Joensuu
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, PKSotun monikulttuurisuustyö.
North Karelian Society for Social Security (PKSotu), PKSotu Multicultural Work (In Finnish).
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni, Jomoni.
Joensuu Region Multicultural Society JoMoniJomoni.

Suomen punainen risti SPR. Neuvonta koko Suomeen paperittomat@punainenristi.fi.
Finnish Red Cross SPR.  Information and advice for all Finland paperittomat@punainenristi.fi.

ASUMINEN / HOUSING

Asumisen tukipiste, ”yömaja”, Antinkuja 4, Sirkkala, Joensuu, on avoinna joka yö klo 21.00 – 7.45.
Asumisen tukipiste tarjoaa yöpymismahdollisuuden. Yöpymisen yhteydessä on mahdollisuus ilta- ja aamupalaan, peseytymiseen sekä käyttövaatteiden pesuun ja kuivaukseen.
Perheet voivat kysyä sosiaalityön kautta muuta majoitusmahdollisuutta.
Housing Support Point, “night lodging”, Antinkuja 4, Sirkkala, Joensuu. Open every night from 21.00 – 7.45.
The Housing Support Point offers overnight accommodation. Evening and morning meals are available as well as a place to wash clothes.
Families can request other accommodation through the social office.

LÄMMIN PAIKKA PÄIVÄLLÄ / HANGING-OUT IN WARM DURING DAY-TIME

Joensuun Siniristi. Päihteetön päivätoimintakeskus, Antinkuja 2 B, Sirkkala, Joensuu, p. 050 4098 500. Siniristin viikkokalenteri. Avoinna ma-to 7.30-15.30. Maksuton aamupuuro 7.30. Ruokajakelu ti-to 8-9. Lämmin lounas 1 euro ma-to 10-11.
Joensuu Blue Cross Siniristi: Substance Abuse Day Center, Antinkuja 2 B, Sirkkala, Joensuu, tel. +358 50 4098 500. Siniristi Weekly Calendar (In Finnish). Open Mon-Thu 7.30-15.30. Free breakfast at 7.30 and food distribution Tue-Thu 8-9am. Warm lunch Mon – Thu 10-11am for 1 euro.

Kansalaistalo. Torikatu 30, keskusta, Joensuu. Kansalaistalo. Avoinna ma-pe 7.30-15.30. Puuroaamu klo 7.30 alkaen. Kahvila (maksaa vähän), maksuton internet.
Kansalaistalo (Community Resource Center), Torikatu 30, city center, Joensuu. Kansalaistalo. Open Mon-Fri 7:30 to 15:30. Morning porridge from 7.30 am. Cafe (small charge), free internet.

Yhteisötila Aava, Rantakatu 23, 2. kerros, Keskusta, Joensuu. Avoinna ma-to 10-15. Aava.
Community Space Aava, Rantakatu 23, 2nd floor, City Center, Joensuu. Open Mon-Thu 10-15. Aava.

Perheentalo. Rantakatu 15, keskusta. Avoinna tiistai 9-19, ke-pe 9-15. (Kesällä 3.6.-9.8. ma-pe 9-15) Erityisesti lasten kanssa. Mahdollisuus pestä ja kuivata vaatteita. Perheentalo.
Perheentalo (Community house for children and families). Rantakatu 15, city center, Joensuu. Open Tue 9-19, Wed-Fri 9-15. (Summer-time 3rd June to 9th August Mon-Fri 9-15) Specially with children. Possibility to wash and dry clothes. Perheentalo Fi,En.

RUOKA / FOOD

Kela: Paperiton voi hakea ruokaan ja lääkkeisiin tukea Kelasta. Tuki voidaan myöntää maksusitoumuksina. Paras on varata aika, että Kela tilaa tulkin. Toimeentulotukihakemus. Kelan toimisto, Koulukatu 24, Keskusta, Joensuu. [Kela paperittomien toimeentulotuki 2019 Joensuu ohje.]
Kela: An undocumented migrant can apply financial support for food and medicine from Kela. The best way is to book a time to get interpreter. Application for basic social allowance. Kela Joensuu office, Koulukatu 24, City Center, Joensuu.

Lista ruokajakeluista ja maksuttomista tai halvoista aterioista suomeksi ja englanniksi, [Ruoka ja ateriat Food and meals Joensuu 2019 FiEn]
List of food distribution and free or inexpensive meals, in Finnish and English [Ruoka ja ateriat Food and meals Joensuu 2019 FiEn].

MUITA ONGELMIA / OTHER PROBLEMS

Sosiaalityö, SiunSote, Rantakatu 23, katutaso, Keskusta, Joensuu. Neuvonta maanantai-perjantai 9-12. Aikuissosiaalityö. [SiunSote ilman oleskelulupaa ja vo-palveluita 2019 ohje.] (Toimistoaikojen ulkopuolella mahdollista soittaa sosiaalipäivystys, puh. asiakaslinja 013 330 9002.)
Social work: SiunSote, Rantakatu 23, street level, City Center, Joensuu. Open for advice Mon-Fri 9-12. Adult Social Work (In Finnish). (Outside of office hours possible to call to ”hard cases” social jour, ph. 013 330 9002.

TERVEYS / HEALTH

Terveydenhoito: Paperittomille järjestetään nykylainsäädännön mukainen kiireellinen hoito sekä alaikäisten lasten, raskaana olevien ja synnyttäneiden äitien hoito. SiunSote päivystyspalvelut.
Healthcare: Paperless people will be provided with emergency treatment under current legislation. Minors, pregnant women, and mothers who have given birth will be provided care. SiunSote Emergency Services (In Finnish).

Lääkkeet: Kelan toimeentulotuki, ks. yllä.
Medicines: Kela benefits, see above.

Joensuun Global Clinic: Soita 046 964 5137, sovitaan tapaaminen lääkärin kanssa, tapaaminen on sovitussa paikassa Joensuussa. Puhelin FI, EN. Tulkkaus tarvittaessa jos vapaaehtoistulkki saadaan. Myös globalclinicjoensuu@gmail.com.
Joensuu Global Clinic: Call 046 964 5137 to meet with a doctor at a suitable place in Joensuu. Call in Finnish or English. Translation can be provided if a volunteer translator is available. Email: globalclinicjoensuu@gmail.com.

OLESKELULUVAT JA LAKIASIAT / RESIDENCE PERMITS AND LAWYERS

Pakolaisneuvonta (Helsinki) neuvoo oleskelulupaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Paperittomien asioissa soittoaika ma 14-16, puh.+358 45 2377104, sp: paperittomat@pakolaisneuvonta.fi. Pakolaisneuvonta / paperittomat.
Finnish Refugee Advice Centre (Helsinki) advises on issues related to residence permits and rights. For advice regarding Paperless matters, call Mondays 2pm-4pm, ph. 358 45 2377104, em: paperittomat@pakolaisneuvonta.fi.  Finnish Refugee Advice Centre.

Rikoksen uhrit, ihmiskaupan uhrien auttaminen. Yhteyttä voi ottaa, kun epäilee itseensä tai kaveriinsa kohdistuneen rikoksen tai kysytään neuvoa ihmiskaupan tunnistamisessa. Rikosuhripäivystyksellä on toimisto Joensuussa puh. 040 725 6001 ja itasuomi@riku.fiRikosuhripäivystys
Victim Support Finland – Assistance for Victims of Crime and Human TraffickingFor advice if you suspect you or someone else is the victim of a crime or human trafficking. Victim Support has offices throughout Finland including Joensuu, ph 040 725 6001. Victim Support Finland

DIAKONIATYÖ EV.LUT. SEURAKUNNAT / DIACONAL WORK OF THE LUTHERAN CHURCH

Diakoniatyön kautta voi hakea apua ja tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Avun tarvitsijalta ei kysytä kirkon jäsenyyttä. Diakoniatyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä sopiakseen henkilökohtaisen tapaamisajan. Päivystysaikoina vastaanotolle voi tulla myös ilman ajanvarausta. Asiakkaat ohjataan hakeutumaan sen alueen diakoniatyön puoleen, jossa hän asuu tai oleilee. Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa asiakas voidaan ohjata muun avun piiriin.
Taloudellista tukea haettaessa on tarpeen ottaa mukaan tositteet tuloista ja menoista sekä mahdollinen toimeentulotukipäätös. Taloudellinen tuki on kertaluontoisia ja tarkoitetut elämän kriisien aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien helpottamiseen. Rantakylässä myös vaatehätäapua.

Diakoniapäivystykset

Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu
puh. 050-3855139, 050 4387474.
Päivystys ti-ke 9-10.30.

Noljakka-Marjala
puh. 050 3855 138, ma, ti 8-10.
Noljakan kirkko, Noljakantie 81, ja Marjalan seurakuntatalo, Syyskatu 2.

Pielisensuun kirkko, Tikkamäentie 15, 80200 Joensuu
puh. 013 2635 422 tai 050 5508 335
Päivystys ke 9-11

Rantakylän kirkko, Rantakylänkatu 2 B
puh. 013 2635 522, ma-ti 9-10
Päivystys ma, ti 9-12, jolloin toimistoon voi tulla ilman ajanvarausta.

Kontiolahti, Pappilantie 5, Kontiolahti
puh. 040 761 64 32
Päivystys ma 13-15 ja to 9-11

Diaconal work: The Lutheran Church can provide help and support through life events. Membership to the church is not required. Diaconal workers can be contacted to meet personally or you can come without an appointment during on-call hours. Customers can seek diaconal assistance in the area where they live or stay and discussions are confidential. Diaconal workers may direct customers to further assistance where necessary.

When applying for financial support, proof of income and expenses must be provided as well as other decisions on income support. Financial support is one-off and intended to ease financial strain caused by a life crisis. In Rantakylä also clothing emregency aid.

Diaconal Aid
Joensuu Parish, Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu
ph. 050-3855139 On-call: Tue-Wed 9-10.30
Noljakka-Marjala: Noljakka church and Marjala parish house
ph. 050 3855137, On-call: Mon-Tue 8-10.
Pielisensuu Church, Huvilakatu 8b, 80200 Joensuu
ph. 013 2635 422 or 050 5508 335 On-call: Wed 9-11
Rantakylä church, Rantakylänkatu 2 B
ph. 013 2635 522 On-call: Mon, Tues, and Thu 9-12, available without appointment
Kontiolahti Parish, Pappilantie 5, Kontiolahti
ph. 040 761 64 32 On-call Mon 13-15 and Thu 9-11

KOULU / SCHOOL

Peruskouluikäiset (7-16-vuotiaat): Ottakaa yhteys Joensuun koulupalvelukeskukseen, suunnittelija Maria Pikkarainen.
Primary school age (7-16 years): Contact Joensuu school services planner, Maria Pikkarainen.Muokattu viimeksi: 16.06.2022