TUKEA JA NEUVONTAA MIELENTERVEYTEEN

Pohjois-Karjalan mielenterveysyhdistykset  ja muut toimijat tarjoavat monenlaista tukea ja apua.

Tarjolla olevaa tukea:

  • Vertaistukiryhmät –  samassa elämäntilanteessa olevien tarjoamaa vertaistukea ja -ryhmiä
  • Tukihenkilötoiminta
  • Ammatillinen tuki
  • Omaisneuvonta
  • Kokemusasiantuntijuus
  • Pohjois-Karjalan kriisikeskusKriisikeskus palvelee erilaisiin elämän ongelmatilanteisiin joutuneita asiakkaita täydentäen julkisten palvelujen verkostoa
  • Järjestöhuone Linkki – Psykiatriatalolla sijaitsevasta Linkistä  saa tietoa järjestön tarjoamista matalan kynnyksen toiminnoista, ryhmistä tai esimerkiki kokemusasiantuntijoista ja tukihenkilöistä

Tukea, neuvontaa ja ryhmiä


    Muokattu viimeksi: 16.10.2019