TUKEA JA NEUVONTAA MIELENTERVEYTEEN

Pohjois-Karjalan mielenterveysyhdistykset  ja muut toimijat tarjoavat monenlaista tukea ja apua.

Tarjolla olevaa tukea:

  • Vertaistukiryhmät –  samassa elämäntilanteessa olevien tarjoamaa vertaistukea ja -ryhmiä
  • Tukihenkilötoiminta
  • Ammatillinen tuki
  • Omaisneuvonta
  • Kokemusasiantuntijuus
  • Pohjois-Karjalan kriisikeskusKriisikeskus palvelee erilaisiin elämän ongelmatilanteisiin joutuneita asiakkaita täydentäen julkisten palvelujen verkostoa
  • Järjestö olohuone – Psykiatriatalolla sijaitsevasta Järjestö olohuoneesta saa tietoa järjestön tarjoamista matalan kynnyksen toiminnoista, ryhmistä tai esimerkiksi kokemusasiantuntijoista ja tukihenkilöistä

Tukea, neuvontaa ja ryhmiä    Muokattu viimeksi: 19.07.2022