VANHEMMUUDEN JA PARISUHTEEN TUKEMINEN

Pohjois-Karjalan yhdistykset tarjoavat monenlaista tukea vanhemmuuteen ja lapsiperheiden arkeen.


Liekku ry
Vanhemmuuden vertaistukiyhdistys, joka toimii Joensuun seudulla. Toimintaa ja tukea kaikenikäisille ja -taustaisille vanhemmille.


Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Järvi-Suomen piiri

 • Tukihenkilötoiminta
 • Perhekummitoiminta
  MLL:n perhekummit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka tukevat lapsiperheen hyvinvointia ja vanhemmuutta sekä antavat voimia arkeen.
 • Kaveritoiminta
  Kaveriparitoiminta tuo 4–17 -vuotiaan lapsen ja nuoren elämään aikuisen Kaverin, jonka kanssa viettää mukavia yhteisiä hetkiä. Toiminnan tarkoituksena on tuoda lapsen ja nuoren yksinäisiin hetkiin mielekästä tekemistä luotettavan aikuisen kanssa.
 • Ystäväperhetoiminta
  Ystäväperhetoiminnalla pyritään tukeman maahanmuuttajaperheen hyvinvointia, vanhemmuutta ja lapsiperheen arkea sekä kotoutumista.
 • MLL:n lastenhoitotoiminta
 • MLL Perhekahvilat

Pelastakaa Lapset ry, Itä-Suomen aluetoimisto

 • Tukihenkilötoiminta
  Lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tukea erilaisissa elämäntilanteissa eläviä lapsiperheitä vapaaehtoisvoimin. Tukihenkilö tapaa omaa nimikkoperhettään keskimäärin pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Tukihenkilö voi esimerkiksi toimia lapsen / lasten harrastuskaverina, autauttaa koululaista läksyissä tai puuhailla yhdessä koko perheen kanssa.
 • Sporttikummitoiminta
  Sporttikummitoiminnassa vapaaehtoiset aikuiset toimivat lasten ja nuorten tukijoina ja harrastuskavereina. Toiminta on tarkoitettu lapsille, joiden omilla vanhemmilla ei ole mahdollisuuksia tai voimavaroja olla mukana lapsen harrastuksessa tai muuten tukea lasta liikkumaan.
 • Lomakotitoiminta 
  Lomakotitoiminta antaa mahdollisuuden yhteiseen lomaan sellaiselle perheelle, jolla on tiukka taloudellinen tilanne, perheen lähiverkosto on pieni tai lapsen arkea kuormittaa perheen vaikea elämäntilanne.
 • Joensuun Perheentalo
  Kohtaamispaikkatoimintaa (nalleneuvola, omaterveyspiste, Aamukahvit- ja asiaa, palveluohjaus,) pienryhmiä ja vertaistoimintaa .Perheentalolle voi tulla viettämään aikaa ja tapaamaan muita perheitä. Perheentalolla kokoontuu erilaisia vertaisryhmiä pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Joensuun seudun erilaiset oppijat ry
tarjoaa vertaistukea ja jakaa vinkkejä nuorten oppimisen tukemiseksi kotona, tietoa oppimismenetelmistä ja oppimisen apuvälineistä

 • Perheohjaus peruskoululaisille ja perheille
  keskustelemme huoltajan tai huoltajan ja lapsen kanssa oppimisesta ja sen pulmista yhdessä keskustellen keksimme keinoja siihen, kuinka kotona voidaan tukea lapsen oppimista
 • Apuvälineohjaus ja neuvonta
  tutustumme haluamiisi oppimisen apuvälineisiin, neuvomme laitteiden ja sovellusten hyödyntämisestä käytännössä. Meiltä voit myös ostaa lukikalvoja, -viivaimia sekä terapiaketjuja ja stressipalloja.

Perheidenpaikka ry

 • Mummi- ja ukkitoiminta
  Mummi- ja ukkitoiminta yhdistää isovanhempaa kaipaavan perheen ja aikuisen vapaaehtoisen.
 • Höyhensaari yöhoito
  Yöhoitoa järjestetään satunnaisesti Outokummussa ja Ylämyllyllä 2-10-vuotiaille lapsille. Ohjelmassa on ohjattua toimintaa kuten askartelua, leikkimistä, leipomista ja ulkoilua. Ohjaajina toimivat Perheidenpaikan työntekijät, opiskelijat ja vapaaehtoiset. Yöhoito mahdollistaa vanhemmille ja huoltajille hengähdyksen arjesta ja aikaa virkistäytymiseen. Yöhoitoon voi saada myös tarvittaessa sosiaalitoimelta maksusitoumuksen.

Perpe-keskus/Honkalampi
Honkalampisäätiön Perpe-keskus toimii neurologisten, neuropsykiatristen ja sosiaalisen kehityksen teemojen parissa. Tarjoamme perheille konkreettisia apukeinoja ja tukea arkeen. Toimintamme on suunnattu kaikille pohjoiskarjalaisille lapsille, nuorille, heidän perheillensä sekä ammatti- ja vapaaehtoishenkilöille. Olet tervetullut mukaan ilman diagnoosia ja lähetettä.

 • Ohjaus ja neuvonta
  Toteutamme ohjausta ja neuvontaa matalalla kynnyksellä sinulle sopivassa paikassa tai etänä. Tavoitteena on löytää konkreettisia keinoja arkeen.
 • Ryhmä-toiminta
  Järjestämme ryhmätoimintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa lapsille, nuorille ja perheille

Pohjois-Karjalan Mielenterveysomaiset – Finfami ry
Yhdistys edistää milenterveysomaisten sekä heidän omiastensa hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa. On tärkeää, että kaikki perheenjäsenet saavat tukea, kun joku perheessa sairastuu psyykkisesti.

Omaisneuvonta
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tarjoamaa tietoa ja tukea psyykkisesti oireilevien ja sairastuneiden omaisille ja läheisille. Omaisneuvonnassa asiakas saa tietoa psyykkisistä sairauksista ja niiden vaikutuksesta arkeen sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista.Keskustelussa asiakas tai perhe voi käydä läpi sen hetkistä elämäntilannettaan sairastuneen omaisena

Ryhmätoiminta
Läheisen psyykkinen sairastuminen tai päihdeongelma on kriisi koko perheelle. Ryhmämme on mielenterveys- ja/tai päihdeomaisia varten (mm. vanhempien ryhmä, pitkäaikaisomaisten ryhmä, paikalliset verkkoryhmät)

Valtakunnalliset verkko- ja etäryhmät
FinFami-yhdistykset järjestävät erilaisia etänä tai verkossa toteutettavia vertaistukiryhmiä, verkkoluentoja ja muuta ryhmätoimintaa.


Pohjois-Karjalan yhden vanhemman perheet ry


Sateenkaariperheet ry/ Joensuu


ViaDia Joensuu

 • Lähiötalo
  Vertaistukea kohtaamispaikassa, erilaiset tapahtumat, teemaillat, ryhmät, lapset puheeksi -keskustelut

VALTAKUNNALLISET PUHELIN- JA CHATPALVELUT

Väestöliiton puhelin ja chat-palvelut

 • parisuhdepuhelin
  Väestöliiton parisuhdepuhelin on tarkoitettu pienten lasten vanhemmille, jotka kaipaavat tukea parisuhteen kysymyksiin.
 • Perhepulma- chat
  Perhepulma-chatissa voit keskustella Väestöliiton asiantuntijan kanssa kahden kesken vanhemmuuden, parisuhteen tai arjen kysymyksistä ja pulmista. Palvelu on maksuton ja voit keskustella nimettömästi.

 Muokattu viimeksi: 09.02.2021