KAVERI-,YSTÄVÄPERHE,- JA LOMAKOTITOIMINTA

Kaveriparitoiminta tuo 4–17 -vuotiaan lapsen ja nuoren elämään aikuisen Kaverin, jonka kanssa viettää mukavia yhteisiä hetkiä. Toiminnan tarkoituksena on tuoda lapsen ja nuoren yksinäisiin hetkiin mielekästä tekemistä luotettavan aikuisen kanssa.

Ystäväperhetoiminnalla pyritään tukeman maahanmuuttajaperheen hyvinvointia, vanhemmuutta ja lapsiperheen arkea sekä kotoutumista.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Järvi-Suomen piiri

Pelastakaa Lapset ry:n lomakotitoiminta antaa mahdollisuuden yhteiseen lomaan sellaiselle perheelle, jolla on tiukka taloudellinen tilanne, perheen lähiverkosto on pieni tai lapsen arkea kuormittaa perheen vaikea elämäntilanne.

Pelastakaa Lapset ry, Itä-Suomen aluetoimisto


Muokattu viimeksi: 08.11.2019