KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ASIAKASPALAUTTEEN KERÄÄMINEN, KEVÄT 2013

Joensuussa ja Kontiolahdessa kerättiin asiakaspalautetta kuntouttavan työtoiminnan asiakkailta huhtikuussa 2013. Palaute toteutettiin kuntien, oSallisuushanke Sallin ja Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden yhteistyönä.

Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat toiminnallisen palautteen keräämisen hyödyntäen luovan kirjoittamisen ja yhteisötaiteen menetelmiä. Tavoitteena oli selvittää erityisesti kuntouttavan työtoiminnan merkitystä ihmisille sekä saada tietoa työtoiminnan kehittämistarpeista. Palautteen kerääminen toteutettiin pienryhmissä ja ohjattu palautteen kerääminen kesti noin tunnin/ryhmä. Asiakaspalautetta kerättiin yhteensä kolmestatoista kuntouttavan työtoiminnan ryhmästä ja palautteen antoon osallistui 65 asiakasta. Palautteen keräämistä varten tehty ohjausrunko on luettavissa täältä

Saaduista palautteista opiskelijat tekivät koosteet molempiin kuntiin ja kävivät esittelemässä ne sosiaalityön kokouksissa. Palautetta käsiteltiin myös ryhmien ohjaajien kanssa, jotka puolestaan käyvät palautteita läpi asiakkaiden kanssa.Muokattu viimeksi: 08.11.2019