AVUSTUKSET JA TILAT KITEELLÄ

Kiteen kaupunki tukee yhdistyksiä erilaisin avustuksin ja tukimuodoin


VUOKRATTAVAT TILAT

Kaupungin käytössä olevissa rakennuksissa on erikokoisia kokoustiloja, joita voi varata kokousten ja tilaisuuksien järjestämistä varten .Tilojen käytöstä peritään vuokra vahvistettujen taksojen mukaisesti. Vuokraa ei peritä kaupungin oman organisaation tilavarauksista eikä paikallisilta yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Vuokra peritään kuitenkin sellaisista tapahtumista, joissa peritään pääsymaksu tai tapahtumassa järjestetään myyntitoimintaa.

LisätietoaAVUSTUKSET

Kiteen kaupungin avustusmuotoja:

 • Avustukset kylätoimikunnille ja  kylä- ja asukasyhdistyksille
  Toiminta-, rakentamis- ja kokoontumistila-avustukset
 • Markkinointiviestintäkumppanuudet
  Kumppaneiksi haetaan tapahtumia järjestäviä yrityksiä/yhteisöjä, jotka edistävät myönteistä mielikuvaa Kiteestä ja vahvistavat Kiteen sisäistä yhteisöllisyyttä.
 • Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset
  Haetaan kaupunginhallitukselta. Avustusta myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille toimintaan, joka tukee ja täydentää palvelutarjontaa edistämällä väestön terveyttä ja hyvinvointia.
 • Työllistämisen kuntalisä yhdistyksille ja yrityksille
  Kuntalisää myönnetään yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja yksityishenkilöille kiteeläisen työttömän työllistämiseen.
 • Liikunta- kulttuuri- ja nuorisotoimen kohdeavustukset kiteeläisille ja keskikarjalaisille yhdistyksille ja järjestöille sekä yksityisille ihmisille (esim. taiteenharjoittajat jne.),
  Kaikkia sivistys- ja vapaa-aikatoimen avustuksia voi hakea ympäri vuoden.
 • Kulttuuritoimen avustukset
  edistämään, kehittämään ja monipuolistamaan Kiteen kulttuuritarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurityön vapaata kansalaistoimintaa.
 • Nuorisotoimen avustukset
  tukemaan nuorten järjestämää tai alle 29-vuotialle nuorille järjestettävää sosiaalisesti vahvistavaa toimintaa, joka edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta, terveitä elämäntapoja, kokonaisvaltaista kasvua sekä ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä.
 • Liikuntatoimen avustukset
  tukemaan urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaa. Lisäksi tavoitteena on tukea liikuntatoimintaa harjoittavia lasten- ja nuorten jär-jestöjä sekä erityisryhmiä.
 • Liikuntatoimen koulutus- ja leiriavustukset

Lisätietoa Kiteen kaupungin avustuksista

Muut kumppanuudet
Järjestöjen, yhdistysten, seurojen ja yksityisten henkilöiden kumppanuus palvelutuotannossa. Kumppanuudella palvelutuotannossa tarkoitetaan kaupunkiorganisaation ja kolmannen sektorin toimijoiden (yksityiset henkilöt, järjestöt, yhdistykset, myös yritykset) välistä virallistettua, sopimusperusteista yhteistyötä. Kumppanuus on yksi kunnan palvelun tuottamisen tapa kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen rinnalla. Kumppanuuksia voi hakea jatkuvasti.

Lisätietoja www.kitee.fi/kumppanuudet

 

 

 Muokattu viimeksi: 08.11.2019