YHDISTYKSEN KEHITTÄMINEN

Työvälineitä vanhempainyhdistystoimintaan
Vanhempainliiton luomia käytännön työvälineitä vanhempainyhdistyksille, jotka monilta osin sovellettavissa myös muuhun järjestötoimintaan. Malleja ja pohjia mm.:

  • Vanhempainyhdistyksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, tavoitesuunnitelma
  • Vuosikello, vuosikalenteri, vastuualuekortti

Jäsenkyselylomake toiminnan kehittämisen tueksi
Toiminnan kehittämiseksi on hyvä myös  kartoittaa jäsenten toiveita ja tarpeita. Kehitysvammaisten Tukiliiton yhdistysten käyttöön luoma jäsenkyselylomake on kyselypohja, josta jokainen yhdistys voi muokata omanlaisensa. Word-tiedostoon on helppo lisätä tai poistaa kysymyksiä tai niiden vaihtoehtoja.

Tukiyhdistyksen itsearviointi
Kehitysvammaisten Tukiliiton omille yhdistyksilleen luoma pohja, joka soveltuu myös muiden yhdistysten toiminnan arviointiin tulevaisuuden suunnittelun pohjaksi

Työkaluja toiminnan kehittämiseen ja arviointiin
Setlementtiliiton kokoamia erilaisia työkaluja, joita voit hyödyntää esim. arvioinnissa, kehittämisessä ja tilastoinnissa. Malleja ja pohjia mm.:

  • juurruttamiskonsepti
  • looginen viitekehys
  • rakenteellinen vuosikello
  • rakenteellinen vuosikello

Työryhmän tehtävämuistio
Ev.lut kirkon sivuilta löytyvä kaavake työryhmän tehtävien jäsentämiseen.

Piiriorganisaation toiminnan laaduntaminen
Kansalaisfoorumin työkalu sovellettavaksi erityisesti esim. piirijärjestön toiminnan kehittämiseen.

Paikallisyhdistysten tilastotiedon keruu-lomake
Laaja lomake paikallisyhdistyksen toiminnasta omaa tilastointia varten tai esim. aluepäällikön käyttöön. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry/Vapaaehtoistoiminnan työkalupakki

Sosiaalisen hyödyn mittaaminen vapaaehtoistoiminnassa 
OK-opintokeskuksen sivuille koottuna helppoja tapoja, joilla  sosiaalista  ja yhdistystoiminnan hyötyjä voidaan mitata ja kerätä.

  • kehittämisprosessin kuvaus
  • kyselypohja, jonka avulla yhdistystoimijoiden hyötykäsityksiä voi selvittää
  • OK-opintokeskuksen paukuista peukkuihin -malli
  • Suomen Parkinson-liiton omille jäsenyhdistyksilleen kehittämät työkalut

Yhdistyksen toimintasuunnitelma-malli
Yhdistyksen toimintasuunnitelman voi kirjoittaa monella tavalla. Yhdistystoimijat.fi-sivustolla yksi malli jäsentää selkeästi ja yksinkertaisesti yhdistyksen toiminnan rakenteita ja sisältöjä

Elämysrata, arvojana, murreslogan – 100+1 niksiä järjestöjen viestin esille tuomiseksi yleisötapahtumissa-opas 
Järjestöille on tarjolla useita tilaisuuksia esitellä toimintaansa maaseutumessuista Mahdollisuuksien toreihin. Opas tarjoaa hyviksi koettuja valmiita menetelmiä ja ideoita toiminnan esittelyyn. Esimerkkitilanteet kehityskasvatuksen piiristä, mutta menetelmät ja ideat sopivat erinomaisesti monenlaiseen toimintaan Suurin osa oppaan menetelmistä on poimittu suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa

Innokylän koottuja menetelmiä ideoinnin ja suunnittelun tueksi
Innokylän sivuille on koottu menetelmiä käytännöllisine sovellusohjeineen vaihe vaiheelta

Opas vertaisoppimisen menetelmistä
EPTO:n (European Peer Training Organisation, Euroopanvertaiskoulutusjärjestö) laatima tietopaketti vertaisoppimisen menetelmistä. Opas tarjoaa nuorten ryhmille ja nuorten asioita ajaville järjestöille käytännön tietoa, vinkkejä ja neuvoja laadukkaiden vertaisoppimishankkeiden toteuttamiseen. Opas sopii hyvin sovellettavaksi myös nuoria osallistavaan ja nuorten oman asiantuntijuuden esiin nostavaan päihdekasvatustyöhön.

Verkottajan kammareissa – julkaisu palvelujen kehittämisestä ammattilaisina ja kokemusasiantuntijoina
Julkaisu kuvaa Verkottaja 2013–2016 – päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua -projektin yhteiskehittämistä päihde- ja mielenterveystyössä sekä muissa sote-palveluissa. Kirjasessa käydään läpi erilaisia toimintatapoja, kertyneitä kokemuksia, osallistujien oivalluksia ja yhteiselle kehittämiselle suotuisaa vuorovaikutusta.

Opas järjestöjen ja yritysten väliseen yhteistyöhön
Kansalaisareena ry:n julkaisemassa oppaassa on yleisluontoisia ohjeita ja vinkkejä järjestöjen ja yritysten väliseen yhteistyöhön ja mm. sopimussuhteiden luomiseen.Muokattu viimeksi: 11.10.2017