HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

Tältä sivulta löydät tietoa yhdistyksen hallinnollisten tehtävien hoitamisesta.

Hyvä hallintotapa järjestössä –ohje
Hyvä hallintotapa järjestössä -ohje palvelee käytännönläheisenä käsikirjana erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, mutta sitä voidaan soveltaa myös muuhun järjestötoimintaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY 2011.

Yhdistystietopankki
Yhdistystieto.fi-sivustolle koottu runsaasti tietoa eri tietokokonaisuuksien alle:

Onnistumisen avaimia – puheenjohtajana, sihteerinä, hallitustoimijana
toimijoiden tehtävistä hallitustoimijoiden työn tueksi.

Myyrpartion tehtäväkuvaukset

Välineitä hyvään hallintoon –  Hyvän hallinnon ohjeet varainhankintaa harjoittaville yhteisöille
Vala ry:n ohjevihko  hyvässä hallinnossa huomioonotettavista asioista soveltuu tarkastuslistaksi myös muille yhteisöille ja yhdistyksille.


Muokattu viimeksi: 16.10.2019