MENETELMIÄ VERTAISTOIMINTAAN

Koulutan vertaisryhmän ohjaajia -opas
Kansalaisareenan opas esittelee vapaaehtoisten vertaisohjaajien koulutusmallin, jota järjestöt voivat muokata omiin tarpeisiinsa.

Opas vertaistoiminnan kouluttamiseen
Yhteisöllisen vertaistoiminnan kouluttajan materiaalipankki (koulutusdiat, eväitä kouluttamiseen, vertaistoimijan vihko, ym.) tarjoaa materiaalia yhteisölliseen vertaistomintaan perehdyttämiseen.

Vertaistoiminta kannattaa -opas
Asumispalvelusäätiö Aspan opas sisältää paljon käytäntöön siirrettävää tietoa vertaistoiminnan käynnistämisestä ja toteuttamisesta sekä ammattilaisille että vapaaehtoistoimijoille. Kirjassa hahmotellaan myös ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyötä vertaistoiminnan kehittämisessä. Kirja soveltuu hyvin vertaistoiminnan oppikirjaksi.

Vertaistuen moninaisuus – Julkaisu vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta
Valikkoverkoston julkaisusarjan  opas tarjoaa laajasti tietoa vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta sekä esittelee niiden hyviä käytänteitä. Opas on suunniteltu kaikille aiheesta kiinnostuneille ja erityisesti ammattilaisille, jotka haluavat kehittää vertaistuki- ja kokemustoimintaa.

Tavoitteellista vertaisryhmätoimintaa työttömille
Suomen Mielenterveysseuran Linkki-jakson ohjaajan käsikirja.

Toimivat vertaiset -opas
Omaishoitajat ja Läheiset liiton julkaisema Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan. Ohjeet sovellettavissa hyvin myös muihin yhdistyksiin.

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi
Oppaaseen on koottu tietoa tukihenkilötoiminnasta, sen seurannasta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Opas on suunniteltu tukihenkilötoiminnasta vastaavien työn avuksi ja ohjenuoraksi. Käsikirjasta voi myös olla apua järjestöille, jotka vasta suunnittelevat tai ovat käynnistämässä omaa tukihenkilötoimintaansa. Mukana myös lomakemalleja liittyen mm. tukihenkilöiden haastatteluun, tukihenkilösopimukseen tai tukisuhteen arviointiin. -Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Vertaistoiminnan työvälineet
Välke ry:n materiaalipankki – vertaisohjaajien työvälineet. Sisältää materiaalia ryhmän ohjaamisen tueksi ja ohjeita sekä malleja palautteen keräämiseen.

Suomen pakolaisavun oppaita maahanmuuttajien vertaistoimintaan:

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön
Tietoa, ideoita ja menetelmiä tavoitteelliseen ja ammatilliseen maahanmuuttajien vertaistukeen selkokielellä

Veljiä vertaisia – työkaluja maahanmuuttajamiesten ryhmätoimintaan
Julkaisu antaa vinkkejä kaikille monikulttuurista työtä tekeville sekä maahanmuuttajamiehiä ja –poikia työssään kohtaavilleMuokattu viimeksi: 23.05.2022