VERTAISTOIMINTA

Vertaistoiminta-osion tarkoituksena on antaa työkaluja vertaistoimintaan.

Mitä vertaistoiminta on?

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan samankaltaisessa tilanteessa elävien ja samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten keskinäistä tukea, apua ja kokemusten jakoa. Vertaistoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen, ja sen arvoja ovat tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioitus.

Vertaistoimintaa voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla, eri tahojen toimesta. Vertaistoimintaa voidaan esimerkiksi organisoida järjestön tai muun yhteisön, julkisen palvelujärjestelmän kautta tai se voi olla vapaamuotoista kansalaistoimintaa ilman erillistä taustayhteisöä. Vertaistoiminnan voi käynnistää kuka tahansa, mutta vertaistoiminnan käynnistämistä tai ohjaamista aikovan kannattaa liittyä vertaistoimintaa tukevaan yhteisöön. Näin saatavilla on esimerkiksi usein tiloja, ohjaajien koulutusta ja tukea. Myös jatkuvuus ja toiminnan luotettavuus vahvistuvat, kun toimintaa toteutetaan yhteisössä.

Vertaistuki voi toimia osana sosiaali- ja terveyspalveluketjuja, eikä ammattiapua ja vertaistukea voi pitää toistensa kilpailijoina. Vertaistoiminnalla on merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus, mutta se ei ole terapiaa. Vertaistoiminnan kokemuksellinen asiantuntijuus ja tieto täydentää ammatillista asiantuntijuutta.

Menetelmiä vertaistoimintaan

Opas vertaistoiminnan kouluttamiseen
Yhteisöllisen vertaistoiminnan kouluttajan materiaalipankki (koulutusdiat, eväitä kouluttamiseen, vertaistoimijan vihko, ym.) tarjoaa materiaalia yhteisölliseen vertaistomintaan perehdyttämiseen.

Vertaistoiminta kannattaa -opas
Asumispalvelusäätiö Aspan opas sisältää paljon käytäntöön siirrettävää tietoa vertaistoiminnan käynnistämisestä ja toteuttamisesta sekä ammattilaisille että vapaaehtoistoimijoille. Kirjassa hahmotellaan myös ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyötä vertaistoiminnan kehittämisessä. Kirja soveltuu hyvin vertaistoiminnan oppikirjaksi.

Keinot käyttöön arjen areenoilla-käsikirja
Työkalupakki vertaisryhmien ohjaajille ja kehittämistoiminnasta vastaaville vapaaehtoisille tukihenkilöille ja ammatikseen tukityötä tekeville. Kirjan lomakeosioon on koottu projektissa kehitettyjä, erityisesti kurssi- ja ryhmätoiminnan toteuttamiseen ja arviointiin liittyviä lomakkeita.- Suomen Mielenterveysseura

Tavoitteellista vertaisryhmätoimintaa työttömille
Suomen Mielenterveysseuran Linkki-jakson ohjaajan käsikirja.

Toimivat vertaiset -opas
Omaishoitajat ja Läheiset liiton julkaisema Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan. Ohjeet sovellettavissa hyvin myös muihin yhdistyksiin.

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi
Oppaaseen on koottu tietoa tukihenkilötoiminnasta, sen seurannasta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Opas on suunniteltu tukihenkilötoiminnasta vastaavien työn avuksi ja ohjenuoraksi. Käsikirjasta voi myös olla apua järjestöille, jotka vasta suunnittelevat tai ovat käynnistämässä omaa tukihenkilötoimintaansa. Mukana myös lomakemalleja liittyen mm. tukihenkilöiden haastatteluun, tukihenkilösopimukseen tai tukisuhteen arviointiin. -Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Koulutan vertaisryhmän ohjaajia
Kansalaisareena ry:n Avita kaveria – hankkeessa tuotettu vapaaehtoisten vertaisohjaajien koulutusmalli, jota järjestöt voivat muokata omiin tarpeisiinsa.

Vertaisohjaajien materiaalipankki
Välke ry:n vertaisohjaajien materiaalipankista löydät materiaaleja ryhmän ohjaamisen tueksi ja ohjeita ja malleja palautteen keräämiseen.

Suomen pakolaisavun oppaita maahanmuuttajien vertaistoimintaan:

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön
Tietoa, ideoita ja menetelmiä tavoitteelliseen ja ammatilliseen maahanmuuttajien vertaistukeen selkokielellä

Veljiä vertaisia – työkaluja maahanmuuttajamiesten ryhmätoimintaan
Julkaisu antaa vinkkejä kaikille monikulttuurista työtä tekeville sekä maahanmuuttajamiehiä ja –poikia työssään kohtaaville

Ikätovereita ja ilonhetkiä – Näkökulmia ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoimintaan
Julkaisussa jaetaan kokemuksia ja myös hyväksi havaittuja käytännön vinkkejä ikääntyvien ryhmätoiminnan järjestämiseen.


Muokattu viimeksi: 08.11.2019