YRITYSYHTEISTYÖ

Yhdistysten ja järjestöjen sekä yritysten välinen yhteistyö voi olla mm.

  • yrityksen myöntämää taloudellista tai muuta aineellista (esim. arpajaispalkinnot) tukea yhdistykselle tai järjestölle,
  • yrityksen henkilökunnan työajan käyttämistä yhdistyksen tai järjestön tarjoamaan vapaaehtoistoimintaan,
  • yhdistyksen tai järjestön toiminnan toteuttamista yrityksen toiminnan yhteydessä (mm. neuvonta ja vertaistuki yrityksen ylläpitämässä sote-keskuksessa) sekä
  • yhteisiä toimintoja, kuten vertaisryhmiä, koulutuksia ja tapahtumia.

Lisää tietoa löytyy Pohjois-Karjalan kansalais- ja yhdistystoiminnan sivuilta sekä Suomen sosiaali- ja terveys ry:ltä.


Muokattu viimeksi: 02.05.2019