VERKOSTOTYÖN VÄLINEITÄ

Verkostojen hallinnoimisen ja johtamisen tueksi on olemassa erilaista materiaalia, jota sinun kannattaa hyödyntää.


Innokylä – verkostotyö
Innokylään on koottu runsaasti erilaisia verkostotyökaluja ja toimintamalleja

Muutamia esimerkkejä Innokylästä löytyvistä työkaluista;

Vertaiskehittämisen malli (valli.fi)
Mielellään-kehittämishankkeessa luotu vertaiskehittämisen malli on yksi kuvaus siitä, millaisia asioita ja vaiheita vertaiskehittämisessä on hyvä huomioida. Sivuilta löytyy myös yhteistyön prosessin arviointiin luotu arviointilomake.


Tietoteknistä apua verkostojen hallintaan

 • www.doodle.com – voit sopia palaveriaikoja yhteistyökumppaneiden kanssa, vähentää sähköpostitulvaa (maksuton)
 • www.google.com – voit hyödyntää mm. sähköpostia, kalenteria, sähköisiä lomakkeita ja dokumentteja (yksityiskäyttö maksutonta, yrityskäyttö maksullista)
 • muistio.tieke.fi – voit laatia yhteisiä dokumentteja kaikkien niiden kanssa, joille jaat dokumentin linkin (maksuton)
 • www.yammer.com – voit kutsua ihmisiä suljettuihin ryhmiin, jossa voitte keskustella sekä yhdessä että yksityisesti, jakaa ja työstää dokumentteja yms. (maksuton)

Maksuttomia sovelluksia virtuaalifasilitoinnin tueksi
Innokylään koottuja erilaisia maksuttomia virtuaalisia sovelluksia, joita voi esimerkiksi käyttää osana työpajaa, kun halutaan koota esimerkiksi osallistuilta ideoita tai tehdä yhteenvetoja osallistujien ajatuksista. Esittelyssä mm.

 • AnswerGarden – yhteiskäyttöinen sanapilvi
 • Flinga  – suomalainen sovellus, joka mahdollistaa yhteisöllisen työskentelyn, keskustelun ja muistiinpanot.
 • Jamboard – Jamboard tarjoaa jaetun taulun, johon useat henkilöt pystyvät samaan aikaan päivittämään sisältöä.
 • Miro – verkossa toimiva yhteistyöttä tukeva valkotaulu, jonka avulla hajautetut ryhmät voivat työskennellä tehokkaasti yhdessä digitaalisten muistilappujen kanssa.
 • MURAL – visuaalisen yhteistyön digitaalinen työtila
 • Mentimeter – vuorovaikutteinen työkalu, jolla voi koota tietoa osallistujilta suorilla kyselyillä, tietokilpailuilla, sanapilvillä, kyselyillä tai monilla muilla ratkaisuilla.
 • Padlet – helppokäyttöinen interaktiivinen seinä, jolla voi toteuttaa erilaisia tehtäviä tai ryhmätöitä.

Trello projektinhallinta ohjelma työryhmätyöskentelyyn.Trello -ohjelmassa on virtuaalinen seinä (board), jolle luodaan listoja (lists). Listoihin tehdään kortteja (cards), joihin luodaan mm. tarkistuslistoja ja äänestyksiä, määritetään tavoitepäivämääriä ja lisätään liitetiedostoja. Tauluja voidaan käyttää tiimityön välineinä, niin että kortteihin voidaan merkitä ketkä tiimistä kuuluvat mihinkin osatehtävään. Maksuton Trello palvelu tukee maksimissaan 10 käyttäjää jokaisella taululla.
Trello löytyy tästä linkistä

Kahoot  on selainpohjainen kysely- ja visailusovellus. , jolla  laatia helposti erilaisia pelillisiä kyselyitä ja visailuja älypuhelimellä tai tietokoneella.
Kahoot Google play-kaupassa
Kahoot.com
Kahoot käyttöhje
Samankaltainen kyselysovellus on  Quizziz

Slackissä voit keskustella, viestitellä ja jakaa tiedostoja. (Vähentää sähköpostin määrää)
Tästä linkistä löydät Slackin (englanninkielinen)Muokattu viimeksi: 21.06.2022