KOKEMUSTOIMINTA

Kokemustoimijat ovat kokemuksestaan kertomiseen liittyvän koulutuksen saaneita pitkäaikaissairaita, vammaisia, läheisiä tai muussa vaikeassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä, joka tuottavat kokemukseen perustuvaa tietoa, koulutusta ja kehittämistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja järjestöjen käyttöön.

Suomessa toimii valtakunnallinen kokemustoimintaverkosto, Verkoston sivuilta löydät materiaaleja ja ajankohtaista tietoa kokemustoiminnasta. Kokemuspankista löydät kokemustoimijoiden yhteystietojen lisäksi myös tietoa kokemustoimijoiden taustasta ja osaamisesta.

Tämän lisäksi ympäri Suomen toimii useita alueellisia ohjausryhmiä, joiden jäsenet ovat mm. järjestöjä, kuntia ja oppilaitoksia.Muokattu viimeksi: 16.08.2022