MENETELMIÄ VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

Onnistunut vapaaehtoistoiminta – opas toiminnan kehittäjälle
Vapaaehtoistyöhanke VETYn opas tarjoaa tietoa, ideoita ja työkaluja  vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen, mm. vapaaehtoisten rekrytointiin, käytäntöjen luomiseen, perehdyttämiseen ja sitouttamiseen, viestintään, koko yhteisön osallistamiseen sekä toiminnan arviointiin.

Sosiaalisen hyödyn mittaaminen vapaaehtoistoiminnassa
Opintokeskus siviksen sivuille koottuna helppoja tapoja, joilla  sosiaalista  ja yhdistystoiminnan hyötyjä voidaan mitata ja kerätä.

  • kehittämisprosessin kuvaus
  • kyselypohja, jonka avulla yhdistystoimijoiden hyötykäsityksiä voi selvittää
  • OK-opintokeskuksen paukuista peukkuihin -malli
  • Suomen Parkinson-liiton omille jäsenyhdistyksilleen kehittämät työkalut

VARMASTI VAPAAEHTOINEN-  Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa
Sitran ja Tampereen kaupungin julkaisema opas tarjoaa vinkkejä vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa.

NÄIN KÄYNNISTÄT HOIVAKODIN VAPAAEHTOISTOIMINNAN –julkaisu
Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa –hankkeen kooste hoivakodeille järjestetystä teemavalmennuksesta.

Päivä vapaaehtoisena -opas vanhusten ja maahanmuuttaneiden kohtaamiseen
Opas on tarkoitettu maahanmuuttajien ja vanhojen ihmisten tapaamisten järjestäjille, niin opettajille kuin vanhusalan toimijoillekin. Oppaassa jaetaan Päivä vapaaehtoisena -toiminnasta saatuja kokemuksia ja annetaan neuvoja onnistuneen tapaamisen järjestämiseen. Oppaan ovat toteuttaneet VALLI ry ja Kehitysvammaliiton Selkokeskus

Vapaaehtoistoiminta osallistaa -opas
ASPAn opas keskittyy asumispalveluissa toteutettavaan vapaaehtoistoimintaan, mutta sisältää ideoita, joita voi hyödyntää myös yleisemminkin vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä.

Vapaaehtoistyö Suomessa – opas maahanmuuttajalle
VETY-hankkeen  julkaisu Vapaaehtoistyö Suomessa – opas maahanmuuttajalle vastaa moniin kysymyksiin vapaaehtoistyöstä. Opas on kirjoitettu selkosuomeksi.

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä – julkaisu
Kumppanuusverkoston julkaisu kokoaa tietoa, tukea ja vinkkejä eri toimijoiden yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä-koulutusrunko
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen hankkeen luoma  koulutusrunko tarjoaa ajatuksia vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen organisaatioissa, joissa on myös palkattua henkilökuntaa. Osallistava koulutusrunko ja vetäjän ohje mahdollistavat vapaaehtoistoiminnan pohdinnan ja suunnittelun, johon kaikki pääsevät mukaan.

Vapaaehtoistoiminnan vaikutusten tunnistaminen ja osoittaminen vanhustyössä -tukiopas
Vapaaehtoistoiminnan vaikutusten tunnistamisen ja osoittamisen menetelmät on  vapaaehtoistoimintaa ylläpitävien tahojen itse valittava. Oppaan käytännön osioon on koottu vapaaehtoistoiminnan vaikutusten osoittimia:

  1. Vapaaehtoistoiminnan sidosryhmien tunnistamisen
  2. sidosryhmien saamien hyötyjen / sidosryhmiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisen ja hyötyjen/vaikutusten todentamisen osoittimien löytämisen kautta.
  3. Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton julkaisu.

Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen
VETY-hankkeen perusvinkkejä kuinkä määrällistää vapaehtoistoiminnan kuluja ja hyötyjä.

VAPAAEHTOISTOIMINNASTA ON ILOA MONILLE – Opas vapaaehtoistoiminnan säännöistä ja käytännöistä
Sitran oppaaseen on koottu vapaaehtoistoiminnan sääntöjä ja käytäntöjä, jotka vapaaehtoistoiminnan järjestämistä, asiakkaan asemaa ja vapaaehtoisena toimivan henkilön roolia sekä vastuuta.


HUMAKIN JÄRJESTÖJALOSTAMO-HANKKEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN LIITTYVIÄ VIDEOITA

Työ vapaaehtoisten kanssa (Iso-Aho Juha)

Osa 1. Vapaaehtoisten johtaminen, toimijoiden erilaiset motiivit ja vapaaehtoistehtävien suunnittelu.

Osa 2. Vapaaehtoisten rekrytointi ja sitouttaminen

Osa 3. Vapaaehtoisten koulutus ja perehdytys 

Osa 4. Vapaaehtoisen kiittäminen

Osa 5: Muutostrendejä vapaaehtoistoiminnassa

Osa 6. Vapaaehtoinen – järjestön työntekijä vai asiakasMuokattu viimeksi: 16.08.2022