TOIMINNAN JA TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN

Tapahtuman järjestäjän opas
Etelä-Pohjanmaan liiton opas, jossa tietoa erilaisista tapahtuman järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä, joita tulee ottaa huomioon, kun lähtee rakentamaan tapahtumaa. Opas kattaa tapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja jälkimaininkeihin liittyviä asioita.

Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen
Kulttuuria kaikille -palvelun ja Finland Festivals ry:n julkaisema käytännönläheinen tietopaketti. Opas auttaa huolehtimaan mm. siitä, että tieto festivaalin tarjonnasta ja palveluista olisi mahdollisimman helposti kaikkien saatavilla.

Teematilaisuuksien järjestämisen tietopaketti
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön sivuille koottuun tietopakettiin on koottu mm. seuraavia tilaisuuksien järjestämiseen liittyviä työkaluja, lomakepohjia ja ohjeita

Teemakeskustelujen järjestäminen ‐vinkkejä ja välineitä
Palaute:

  • Palautteen keräämiseen lomake
  • Palautekoonnin lomake

Tiedotus:

  • Tiedotetekstin esimerkki
  • Sähköpostitiedotteen esimerkki
  • Lehdistötiedotteen esimerkki

Tilaisuuden toteutus: Kehitysvammaisten työpajan ohjelmaehdotus ; Oppiva kahvila -pöytäkeskustelujen ohjeistus

Opas nuorten tapahtumien järjestämisen tueksi
MLL:n Meidän juttu – nuoret tapahtuman järjestäjinä- opas nuorten tapahtuman tarjoaa selkeän menetelmän siitä, kuinka nuorten tapahtuma suunnitellaan ja järjestetään yhdessä nuorten kanssa. Hyviä huomioita myös muillekin tapahtumia suunnitteleville.
Suomen Vanhempainliiton ohjeistuksia, jotka sopivat monilta osin myös muille yhdistyksille.

Tapahtuman suunnittelun ohjeita  ja tapahtuman tsekkauslista

Tapahtumien tsekkausmallipohja
Erityisesti projektien tarpeisiin luotu pohja, josta apua myös muunlaistenkin tapahtumien ja toimintojen suunnittelun ja toteuttamisen tukena (Kajaanin ammattikorkeakoulu)

Elämysrata, arvojana, murreslogan – 100+1 kikkaa ja niksiä järjestöjen viestin esille tuomiseksi yleisötapahtumissa-opas
Järjestöille on tarjolla useita tilaisuuksia esitellä toimintaansa maaseutumessuista Mahdollisuuksien toreihin. Opas tarjoaa hyviksi koettuja valmiita menetelmiä ja ideoita toiminnan esittelyyn. Esimerkkitilanteet kehityskasvatuksen piiristä, mutta menetelmät ja ideat sopivat erinomaisesti monenlaiseen toimintaan Suurin osa oppaan menetelmistä on poimittu suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa

Tapahtuman turvallisuussuunnitelma-lomake
Marttaliiton yhdistyksilleen luoma lomake, joka soveltuu hyvin myös muiden toimijoiden tapahtumien turvallisuussuunnittelun tueksi

Lyhyt tarkistuslista esteettömän tapahtuman järjestäjille
Kymmenen kysymystä, joiden avulla voi arvioida tapahtuman esteettömyyttä.(Kulttuuria kaikille-sivusto)

Tapahtuman järjestäminen
Yhdistystieto.fi-sivuston ohjeistus.

Kun järjestät tapahtuman
Yhdistykset tiedottaa-sivustolla

Retken järjestäjän muistilista
Marttaliiton hyvä ohjeistus  ja muistilista retken järjestäjille

Tapahtumat, koulutukset, retket, leirit
Erilaisten tapahtumien, koulutusten, leirien, retkien ja lomien järjestäminen vaatii monenlaista valmistelua. Kaikissa niissä on paljon asioita jotka eivät ole sidoksissa kohderyhmään tai tapahtuman aiheeseen. Toivomme että voisimme yhdessä koota suunnittelu- ja valmistelutyön tueksi yhteistä materiaalia ja jakaa kokemuksiamme.
Erilaisia tapahtuman järjestäjän muistilistoja:

Muistilista tapahtuman järjestäjälle

Tapahtumajärjestely
Lahden ammattikorkeakoulun  opinnäytetyö ”Projektina tapahtumien järjestäminen perehtyvät tapahtumajärjestämisen sekä projektityöskentelyn teoriatietoon.

Tapahtumajärjestäjän opas
Oulun kaupungin vinkit

Järjestäjän opas 
Kepa ry:n Mahdollisuuksien torin järjestäjän vinkit


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 06.10.2017