TOIMINNAN JA TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN

Tapahtumien markkinointiopas yhdistyksille ja kylätoimijoille
Tapahtumien markkinointi ja viestintä tiiviisti yksissä kansissa. Markkinointiopas perustuu Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyöhön, joka käsittelee tapahtuman järjestämistä ja markkinointia. Opas on julkaistu osana opinnäytetyötä ja kaikki tiedot perustuvat alan ammatilaisten julkaisemiin lähteisiin.

Tapahtuman järjestäjän opas
Etelä-Pohjanmaan liiton opas, jossa tietoa erilaisista tapahtuman järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä, joita tulee ottaa huomioon, kun lähtee rakentamaan tapahtumaa. Opas kattaa tapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja jälkimaininkeihin liittyviä asioita.

Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen
Kulttuuria kaikille -palvelun ja Finland Festivals ry:n julkaisema käytännönläheinen tietopaketti. Opas auttaa huolehtimaan mm. siitä, että tieto festivaalin tarjonnasta ja palveluista olisi mahdollisimman helposti kaikkien saatavilla.

Opas nuorten tapahtumien järjestämisen tueksi
MLL:n Meidän juttu – nuoret tapahtuman järjestäjinä- opas nuorten tapahtuman tarjoaa selkeän menetelmän siitä, kuinka nuorten tapahtuma suunnitellaan ja järjestetään yhdessä nuorten kanssa. Hyviä huomioita myös muillekin tapahtumia suunnitteleville.
Suomen Vanhempainliiton ohjeistuksia, jotka sopivat monilta osin myös muille yhdistyksille.

Elämysrata, arvojana, murreslogan – 100+1 kikkaa ja niksiä järjestöjen viestin esille tuomiseksi yleisötapahtumissa-opas
Järjestöille on tarjolla useita tilaisuuksia esitellä toimintaansa maaseutumessuista Mahdollisuuksien toreihin. Opas tarjoaa hyviksi koettuja valmiita menetelmiä ja ideoita toiminnan esittelyyn. Esimerkkitilanteet kehityskasvatuksen piiristä, mutta menetelmät ja ideat sopivat erinomaisesti monenlaiseen toimintaan Suurin osa oppaan menetelmistä on poimittu suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa

Ihmiset koolle -opas
Oppaassa tapahtumien kohderyhmänä ovat perheet, mutta sitä voi soveltaa myös muiden kohderyhmien tapahtumien järjestämiseen.

Tapahtuman turvallisuussuunnitelma-lomake
Marttaliiton yhdistyksilleen luoma lomake, joka soveltuu hyvin myös muiden toimijoiden tapahtumien turvallisuussuunnittelun tueksi

Projektina tapahtumien järjestäminen
Lahden ammattikorkeakoulun  opinnäytetyö ”Projektina tapahtumien järjestäminen” perehtyy tapahtumajärjestämisen sekä projektityöskentelyn teoriatietoon. (Theseus

RyhmäRenki palvelee ryhmiä ja ohjaajia
Avainsanoja: osallistava ryhmätoiminta, toiminnalliset menetelmät, aivojumppa, viriketoiminta, päivätoiminta, ikäihmiset, aikuiset, ikäpolvitoiminta.

Hyviä käytäntöjä luoviin projekteihin nuorten kanssa (nuori.fi)
Hyvät käytännöt -opas esittelee konkreettisesti nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttämiä hyviä käytäntöjä ja toimintamenetelmiä.

Tapahtuman järjestäminen
Yhdistystieto.fi-sivuston ohjeistus.

Kun järjestät tapahtuman
Yhdistykset tiedottaa-sivustolla

Ilmoitus yleisötilaisuudesta (poliisi.fi)
Mitä tulee ottaa huomioon yleisötilaisuuden järjestämisessä. Sähköinen sekä tulostettava ”Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä” -lomake.


Tapahtuman järjestäjän muistilistoja:

Yleisötilaisuuden järjestäjän muistilista
Suomi.fi-sivustolle koottu muistilista

Retken järjestäjän muistilista
Marttaliiton hyvä ohjeistus  ja muistilista retken järjestäjille

vinkkilista tapahtuman järjestämiseen
Kehitysvammaisten Tukiiiton sivulla

Tapahtumajärjestely
Lahden ammattikorkeakoulun  opinnäytetyö ”Projektina tapahtumien järjestäminen perehtyvät tapahtumajärjestämisen sekä projektityöskentelyn teoriatietoon.

Tapahtumajärjestäjän opas Oulun kaupungin vinkit

Järjestäjän opas 
Kepa ry:n Mahdollisuuksien torin järjestäjän vinkit

Lyhyt tarkistuslista esteettömän tapahtuman järjestäjille
(Kulttuuria kaikille-sivuston kymmenen kysymystä, joiden avulla voi arvioida tapahtuman esteettömyyttä.

Tarkistuslista esteettömän koulutuksen järjestäjälle
Kulttuuria kaikille-sivusto tarkistuslistan kysymykset auttavat koulutuksen järjestäjää huomioimaan koulutuksen tilavalinnassa, varustelussa ja tulkkauspalveluiden tarjonnassa, että tilaisuus soveltuu kaikille ja jokainen kokee olevansa tervetullut


Muokattu viimeksi: 13.02.2020