SOSIAALI- JA TERVEYSALAN VERKKOLEHTIÄ

ADHD-lehti
ADHD-liiton julkaisema neljä kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, joka tarjoaa sekä sairaudesta kärsiville, heidän omaisilleen ja alalla työskenteleville kiinnostavaa tietoa ADHD:n ympäriltä.

AVH – Aivoverenkiertohäiriöiden erikoislehti
AVH-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kattava Aivoliiton julkaisema lukupaketti aivoverenkiertohäiriöistä.

DIAKONIA+-verkkolehti
Diakonia+ on kirkkohallituksen Diakonian ja sielunhoidon yksikön ylläpitämä verkkolehti. Suomessa diakonia on kanavoitunut seurakuntien, järjestöjen ja säätiöiden kautta ja kirkon diakonian pyrkimykseen edistää hyvää yhdessä eri toimijoiden kanssa.

ELINEHTO-lehti
Munuais- ja maksaliiton jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se sisältää tietoa munuais- ja maksasairauksista, ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Lehdessä on henkilöhaastatteluja, asiantuntijoiden artikkeleita sekä tietoa liiton ja yhdistysten tapahtumista, teemapäivistä ja kuntoutuskursseista.

ELÄKELÄINEN-lehti
Eläkeläiset ry:n  Eläkeläinen-lehti kertoo ikäihmisten elämästä Suomessa, mutta myös Suomen lähinaapureissa ja EU-maissa. Lehdellä on eri puolilla Suomea kymmeniä avustajia, joiden jutuissa kuuluu ikäihmisten oma ääni.

ELÄKKEENSAAJA-lehti 
Eläkkeensaajien keskusliiton lehti ilmestyy seitsemästi vuodessa. Lehti kertoo jäsenilleen liiton toimenpiteiden ja tapahtumien lisäksi ajankohtaisista eläkepoliittisista asioista, eläkkeensaajan arkea koskevista muista teemoista. Lehti luettavissa numerokohtaisesti kokonaan tai osittain verkossa.

ENSKA-lehti
Enska on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti, jonka viisi teemanumeroa vuodessa pureutuu yhteiskuntaamme rohkeasti ja asiantuntevasti heikossa asemassa olevien perheiden näkövinkkelistä.

JANUS-lehti
Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema neljästi vuodessa ilmestyvä tieteellinen aikakauslehti. Lehti tarjoaa tutkimuksellisen julkaisu- ja keskustelufoorumin kaikille sosiaalipolitiikasta ja sosiaalityöstä kiinnostuneille, alan tutkijoille ja asiantuntijoille, opettajille, päättäjille sekä muille alasta kiinnostuneille.

KASVATUS&AIKA
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran julkaisema kasvatuksen historiaan suuntautunut moni- ja poikkitieteinen verkkojournaali. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, kirja-arvioita ja uutisia.

KETJU-lehti
Kehitysvammaliiton julkaisema Ketju-lehti kertoo kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten elämästä. Ketjun lukijat ovat kehitysvamma-alalla työtä tekeviä, kehitysvammaisten ihmisten omaisia ja muita alasta kiinnostuneita.

KIELIPOLKU
Kielipolku on Aivoliiton neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kattava lukupaketti kielellisestä erityisvaikeudesta.

KIPINÄT-lehti
Kipinät-lehti on Kunnossa kaiken ikää (KKI)-ohjelman julkaisema maksuton lehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja joulukuussa. Lehti on tarkoitettu kaikille terveysliikunnasta kiinnostuneille. Paikallisten KKI-hankkeiden ja KKI-ohjelman tapahtumien lisäksi lehti kertoo ohjelman vuosittaisista teemoista, kuten liikunnasta ja painonhallinnasta sekä ulkona liikkumisesta.

KYVYT KÄYTTÖÖN-lehti
Kyvyt käyttöön on osatyökykyisten työllistymisen erikoislehti, joka kertoo vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisestä ja työssä pysymisestä. VATES-säätiön julkaisema lehti ilmestyy 3 kertaa vuodessa.

LABYRINTTI-lehti
Labyrintti-lehti on ainoa mielenterveysomaisten asioihin erikoistunut lehti Suomessa. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.Labyrintissä on tietoa muun muassa mielenterveysomaisten hyvinvointiin liittyvistä asioista, omaisyhdistysten toiminnasta, erilaisista sosiaalietuuksista, palveluista ja lainsäädännöstä. Lehti esittelee myös omaisyhdistysten toimintaa.

LAPSEMME-lehti
Lapsemme on Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti, joka tavoittaa suomalaiset lapsiperheet. Lehteä lukevat myös muut lasten ja nuorten asioista kiinnostuneet.

LEIJA-lehti
Kehitysvammaisten tukiliiton selkolehti Leija  ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Leija kirjoittaa kehitysvammaisten ihmisten asioista ja monet sen avustajista ovat itse vammaisia ihmisiä.

LIIKKEELLE-lehti
Kehitysvammaisten Tukiliiton MALIKE-toiminnan lehti, joka kokoaa ja esittelee Malikkeen toimintaa ja kokemuksia.

LUUSTOTIETO-lehti
Luustoliiton neljästi vuodessa ilmestyvä Luustotieto-lehti on kattava lukupaketti luustoasioista kiinnostuneille. lehdessä on luustoterveyttä ja osteoporoosia käsitteleviä asiantuntijoiden teema-artikkeleita, tieteellisiä ja muita uutisia sekä henkilöhaastatteluita

LÄHELLÄ-lehti
Lähellä-lehti on Omaishoitajat ja Läheiset –Litto ry:n julkaisu, joka tarjoaa tietoa sekä yhdistyksen jäsenille, omaishoitajille sekä muille omaishoitamisen arjesta ja edunvalvonnan kysymyksistä kiinnostuneille. 4 kertaa vuodessa ilmestyvä lehti.

MEDIUUTISET
Mediuutiset on terveysalan ammattilaisten sitoutumaton uutis- ja ajankohtaismedia.

NUORTEN YSTÄVÄT -lehti
Nuorten ystävät-lehti tiedottaa Nuorten Ystävien toiminnasta ja on myös lastensuojelu-, vammais-, päihde-, mielenterveys- ja työllistämispalveluiden tiedotuslehti. Vastuullisena sisällön- tuottajana toimii Nuorten Ystävien viestintäpalvelut, eri alojen tutkijat sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevät eri alojen ammattilaiset.  Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

PERHEHOITO-lehti
Perhehoitoliiton perhehoito-lehti kertoo ajankohtaisimmat perhehoidon tiedot, uudistukset ja uutiset.

PIIKKI-lehti
Piikki on Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön verkkolehti, jossa nostetaan esille etenkin terveyden edistämiseen liittyviä teemoja. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

PLAN-lehti
Plan on Plan Suomi Säätiön asiakaslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa Lehdessä on asiaa Planin  kehitysyhteistyöstä sekä ohjelmamaiden yhteiskunnista ja niiden kehityksestä. Asian lisäksi siinä on kevyempää lukemista, joka kuitenkin aina liittyy tavalla tai toisella Planin toimintaan

RIKU-lehti
RIKU – Rikosuhripäivystyksen julkaisu ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehti käsittelee rikoksen uhriksi joutumista ja rikoksen uhriin liittyviä ajankohtaisia asioista asiantuntevasti ja kansantajuisesti.

SOSIAALIVAKUUTUS-lehti
Sosiaalivakuutus on sosiaali- ja terveysturvan asiantuntijalehti Kelan sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Lehti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa.

SUUNTAAJA – lehti
Suuntaaja on vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumiseen keskittyvä sähköinen lehti, joka  ilmestyy 3 kertaa vuodessa Asumispalvelusäätiö ASPAn verkkosivuilla.

SYDÄN-lehti
Sydän-lehti on ilmestynyt Sydänliiton julkaisemana lähes 60-vuotta ja myös verkkolehtenä vuodesta 2007 lähtien.

TAITE-lehti
Taite on Irti Huumeista ry:n huumetyön erikoislehti.  Lehti käsittelee laajalti teemoja huumetyön ympärillä ja seuraa ajassa tapahtuvia muutoksia.

TALENTIA-lehti
Ammattijärjestö Talentian julkaisema Talentia-lehti on sosiaalialan äänenkannattaja. Lehti kertoo sosiaalialan ilmiöistä, työstä, tekijöistä, asiakkaiden elämäntilanteista, innovaatioista, tutkimuksesta, koulutuksesta ja kansainvälisistä virtauksista. Lehden teemoihin kuuluvat myös sosiaalialan työelämäkysymykset. Talentia-digilehden jutut ovat vapaasti luettavissa. Painettu Talentia-lehti tulee jäsenille 9 kertaa vuodessa ja on tilattavissa muille. Talentia-lehden erikoisnumeroita ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tilaamalla Talentia-digilehden uutiskirjeen saat uusimmat digilehden artikkelit heti tuoreeltaan luettavaksesi.

TESSO
Tesso on sosiaali- ja terveyspolitiikan kysymyksiin keskittyvä aikakauslehti. Tessoa julkaisevat Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

TIIMI-lehti
Tiimi on päihdetyön erikoislehti, joka seuraa alan ajankohtaisia ilmiöitä, kehityssuuntia ja tapahtumia – koskivat ne sitten päihdepolitiikkaa, hoitoa, ehkäisyä tai tutkimusta. Tiimi ilmestyy A-klinikkasäätiön julkaisemana viisi kertaa vuodessa.

TUKIVIESTI
Tukiviesti on Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n  jäsenlehti, joka seuraa sosiaalialan ja erityisesti kehitysvamma-alan kysymyksiä. Perheille tärkeiden aiheiden käsittely on yksi lehden perustehtävä.Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Uusimmat Tukiviestit  luettavissa  issuu-palvelusta.

UUDISTUVA LASTENSUOJELU -lehti
SOS-lapsikylän julkaisema lehti pureutuu perheiden auttamiseen ja lastensuojelun tilaan Suomessa. Lehdessä haastatellaan asiantuntijoita ja esitellään ratkaisumalleja muun muassa ennaltaehkäisevän työn, perheiden hyvinvoinnin ja lastensuojelun kehittämiseksi. Lehti ilmestyy kolmesti vuodessa.

UUSI INVALIDI -lehti
Uusi Invalidi on Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n julkaisema, vuodesta 1955 alkaen ilmestynyt sosiaalinen uudistuslehti, joka seuraa ja kommentoi vammaisia ja pitkäaikaissairaita koskevia ajankohtaisia kysymyksiä, tiedottaa vammaisten oikeuksista sekä välittää kokemuksia vammaisten arjesta ja liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

UAS JOURNAL
Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen UAS Journal viestittää ammattikorkeakoulujen toimijoille sekä työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmille amkeissa tapahtuvasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä.

VANHUSTYÖ-lehti
Lehdessä on käytännön esimerkkejä ja asiantuntijapuheenvuoroja, jotka käsittelevät ikääntymistä laaja-alaisesti. Seuraamme alan kehitystä, kerromme kehittämistoiminnan tuloksista, tutkimuksista ja arjen kokemuksista. Otteita lehdestä luettavissa verkossa.

VOIMAA RUUASTA -lehti
Gerontologinen ravitsemus Gery ry edistää ikääntyneiden terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista hyvinvointia monialaisesti ravitsemuksen, liikunnan ja ryhmätoiminnan avulla ja toiminta julkaisee Voimaa ruuasta -lehteä.

YMPÄRISTÖKASVATUS-lehti
Ympäristökasvatus ilmestyy verkossa neljä kertaa vuodessa. Verkkolehdessä julkaistaan alan uutisia ja vinkkejä sekä esitellään ympäristökasvattajien työtä ja siihen soveltuvia materiaaleja.


PUUTTUUKO LUETTELOSTA VERKKOLEHTI?
Ilmoita lehti-vinkki  lähettämällä sähköpostia:

Marleena Laakso, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
marleena.laakso(at)pksotu.fi


Muokattu viimeksi: 13.02.2020