SÄÄTIÖIDEN, RAHASTOJEN JA ERI OHJELMIEN AVUSTUKSET JA APURAHAT

SÄÄTIÖT, RAHASTOT JA ERI OHJELMAT RAHOITUSMAHDOLLISUUTENA

Lukuisat säätiöt, rahastot ja muut tahot tarjoavat tukimahdollisuuksia myös yhdistyksille ja yhteisöille.

Sivustolle on koottu tietoa rahastoista, säätiöistä eri ohjelmista sekä esimerkkejä yhdistysten saamista apurahoista.


ALFRED KORDELININ RAHASTO
Alfred Kordelinin säätiö myöntää apurahoja tieteisiin, kirjallisuuteen, taiteisiin ja kansanvalistukseen. Apurahaa voivat hakea suomalaiset ja Suomessa asuvat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt sekä tieteen apurahaa yksityishenkilöt.Päärahaston apurahaa haetaan tiettyyn käyttötarkoitukseen kuten esimerkiksi väitöskirjatyöhön, taiteelliseen työskentelyyn tai tapahtuman järjestämiseen. Käyttötarkoitukset on avattu aloittain tieteissä, kirjallisuudessa, taiteissa ja kansanvalistuksessa.

TAMMIKUUN HAKU: Tammikuussa voi hakea suuret kulttuurihankkeet sekä kaupunki ja kohderahastojen apurahoja.
ELOKUUN HAKU : Työskentelyapurahoja tieteeseen, kirjallisuuteen, taiteeseen ja kansanvalistukseen. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää enintään vuoden mittaisia ja enintään 30 000 suuruisia hankeapurahoja.

Esimerkkejä vuoden 2018 yhdistyksille myönnetyistä  apurahoista:

 • Längelmäen Kirkonseudun Kyläyhdistys ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet | Paikan henki – kulttuuriperinnön käytäntöjä harvaanasutulla maaseudulla -hankkeeseen,5000€
 • Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry | Tietokirjallisuus | Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry:n historiaan,5000€
 • Allegra Lab Helsinki ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet |Tutkitusti-hankkeen tapahtumatuotantoon,15000€
 • Juminkeko-säätiö sr | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet |Runolaulu aineettomana kulttuuriperintönä -hankkeeseen,16300€
 • Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys ry | Tietokirjallisuus | Vääksyn historiakirjan toteuttamiseen,18000€
 • Ahjolan Setlementti ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet |Tyttöjen Tuvan taide- ja kulttuuriryhmät 2019 lasten ja nuorten tukena -hankkeeseen,10000€
 • Käsityökoulu Robotti ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet | Avoimen oppimateriaalipankin ja verkkopalvelun kehittämiseen,12000€
 • Pälkäneen Suomalainen Nuija ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet | lukutaidon edistämiseen,20000€
 • Tuli & Savu ja runoyhdistys Nihil Interit ry | Joukkoviestintä | runouslehti Tuli & Savun avustajapalkkioihin ja julkaisutoimintaan,4000€
 • Nukketeatteri Sampon kannatusyhdistys ry | Näyttämötaide |Sampo maailmalle – maailma Sampoon – Nukketeatteri Sampon kansainvälisen toiminnan ja SAMPO Festivaalin kehittämiseen,14500€
 • Silence Project yhdistys ry | Kuvataide | jokamiehenoikeuksiin keskittyvän seminaarin ja performatiivisen Hiljaisen Aterian tuotantokuluihin, palkkioihin ja markkinointiin,12000€

ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖ

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa.

Hakuaika  30.9. -13.10.2019

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä Alli Paasikiven edellisvuoden kulttuuri- ja kehittämisapurahoista:

 • Esittävän taiteen yhdistys Soiva ry: Nukkemusikaaliesitykset. 2500 €
 • Fiktio ry: Kehitysvammaisten omat reivit. 2900 €
 • Keski-Suomen afganistanilaiset ry: Kulttuuritoiminnan kehittäminen. 4000 €
 • Killin Kehitysvammaisten Tuki ry: Erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden lastenkulttuurikerhon järjestämiseen. 600 €
 • Naantalin Vanhemmat – NaaVa ry: Ystävyyden luotsi -hanke. 4000 €
 • Non Fighting Generation ry: Alaikäisinä yksintulleiden turvapaikanhakijanuorten tukeminen. 4000 €
 • Riihimäen Nuorisoteatteri ry: Kehitysvammaisten nuorten Titi-Nallet -ryhmän harjoitus- ja esitystoiminta. 4000 €
 • Trasek ry: Intersukupuolisten voimaannuttava leiri. 3500 €
 • Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry: Yhdistyksen näkyvyyden parantaminen. 4000 €

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO
Yleishyödyllinen kulttuurisäätiö jakaa tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen palkintoja ja apurahoja.

Hakuaika vuonna 2019: 5.5.-31.5.2019

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista:

 • Circo Aereo ry: fyysistä teatteria, klovneriaa ja nykysirkusta yhdistävän esityksen toteuttamiseen Helsingissä, Turussa ja Tampereella , 8000 € ( 2018)
 • Helsinkimissio ry: laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseen auttamistyössä Feedback-Informed Treatment -toimintamallin avulla, 20 000 € (2018)
 • Pääkaupunkiseudun Etsintä ry: toimintaan: kadonneiden henkilöiden etsintään liittyviin kalustohankintoihin ja
  jäsenten koulutukseen, 8000 € ( 2018)
 • Suomen Partiolaiset ry: partiojohtajakoulutukseen ja sen kehittämiseen, 50 000 € (2018)
 • Rovaniemen taidemuseon ystävät ry: Tarinoita tauluista – teemavuoden järjestämiseen Rovaniemen taidemuseon
  näyttelyiden yhteydessä, 6000 € ( 2018)
 • Toukka ry: lasten runo-ja sanatyöpajojen järjestämiseen, 10 000 ( 2018)

JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖ

Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.

Hakuaika: Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole.


KALEVALA KORUN KULTTUURISÄÄTIÖ

Kalevala Koru jakaa yhteistyössä omistajajärjestönsä Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa vuosittain apurahoja suomalaisen kulttuurin edistämiseen oman kulttuurisäätiönsä kautta. Apuraha voidaan myöntää yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan, esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin.


KANSAN SIVISTYSRAHASTO
Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä.

Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa hankkeita.Maakuntarahastojen tehtävä on apurahoja jakamalla tukea tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaa.Pohjois-Karjalan maakunta rahasto on Antti-Jussi Kososen rahasto

Hakuaika: Vuoden 2020 apurahat haetaan elokuun 2019 aikana.

Esimerkkejä  yhdistyksille myönnetyistä apurahoista:

Pohjois-Karjalan maakuntarahasto/Antti-Jussi Kososen rahasto:

 • Joensuun Laulupelimannit ry:  Joensuun Laulupelimannit kuoron ja orkesterin 40-vuotisjuhlakonsertti, 500 € (2019)
 • Joensuun Postimerkkeilijät ry: Joensuun Postimerkkikerhon 70-vuotisjuhlavuoden postimerkkinäyttely 500 € (2019)
 • Oravisalon työväenyhdistys ry:  Yhteistyömme on voimamme -historiahankkeen loppuun saattaminen 500 € (2019)
 • Pohjois-karjalan Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry: Pohjois-Karjalan Nuorten Kotkien iltapäivätoiminnan retket, leirit ja kulttuuritapahtumat 500 € ( 2019)

Yleisrahasto:

 • Irti Huumeista ry: Tututustuminen valvottuihin, huumausaineiden käyttöön tarkoitettuihin tiloihin Köpenhaminassa 2000 € (2019)
 • Teatteriyhdistys Sokkelo ry: Näkövammaisten omaehtoinen teatteriharrastus Suomessa 1500 € ( 2019)
 • Kesäkotiyhdistys Kallioniemi: Martta Salmela-Järvisen muistoseminaari sekä muistolaatan paljastus 2000 € (2019)

 


KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on yleishyödyllinen tiedettä, taidetta ja kulttuuritoimintaa tukeva apurahasäätiö.

Tiedeapurahat: Apurahoja myönnetään ensisijaisesti humanistisen alan tai humanistisia aloja lähellä oleviin  väitöskirja tai muihin tieteellisiin tutkimushankkeisiin.
Apurahat taiteelliseen toimintaan: Apurahoja myönnetään työskentelyapurahoina eri taiteen alojen ammattimaiseen toimintaan Pohjois-ja Eteläkarjalan maakunnissa asuville henkilöille.
Apurahat kulttuuriharrastustoimintaan: Apurahoja myönnetään Pohjois-ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella toimiville järjestöille, yhteisöille ja ryhmille eri alojen kulttuuriharrastustoimintaan.
Apurahat nimikkorahastoista:  Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiössä on 39 nimikkorahastoa, joiden tuotosta  apurahoja suunnataan  rahastojen tarkoituksien mukaisiin hankkeisiin.
Nimikkorahastot ja niiden tarkoitus löytyvät osoitteesta  www.kkes.fi/rahastot+ja+lahjoitukset/

Hakuaika vuodelle 2020:  1. – 30.11.2019.

Esimerkkejä myönnetyistä apurahoista yhdistyksille 2019 :

 • Ilomantsin marttayhdistys ry.Ilomantsin 100-vuotisen marttahistoriankirjoittamis-ja julkaisukuluihinHanna ja Antti Turusen rahastosta, 5000 €
 • Itä-Suomen kulttuuripolut ry.Outokummun vanhat talot -tapahtuman järjestämiskuluihin, 3.000 €
 • Perheiden paikka ry.Perheidenpaikka ry: n 60-vuotisjuhlavuoden lapsiperheille suunnattujen, Outokummussa toteutettavien kulttuuritapahtumien kustannuksiin Taimi ja Väinö Toron rahastosta, 6000 €
 • Pro Höytiäinen ry: Höytiäisen kulttuuriperintökohteiden digitoimiseen Taimi ja Väinö Toron Rahastosta, 2000 €
 • Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri ry: Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri ry:n historian 1966–2020 -kuluihin Taimi ja Väinö Toron rahastosta, 10 000 €

KONEEN SÄÄTIÖ

Koneen Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin sekä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Kannustamme monialaisiin hankkeisiin sekä toimittajien ja tutkijoiden yhteistyöhön. Valinnoissa painottuvat ehdotukset, jotka pyrkivät toisin katsomiseen ja kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä.

Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestetään teemahakuja.

Haku-aika: syyskuussa 2019


KKI-ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa.KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia.

KKI-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi ohjelma jakaa taloudellista tukea kolmessa eri muodossa:

1) KKI-hanketuki
Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi. Hakuajat maaliskuussa (1.-31.3) ja syyskuussa (1.-30.9.).

2) KKI-kehittämishanketuki
Taloudellinen tuki pitkäjänteiseen toimintamallien kehittämiseen. Hakuaika 1.9.-31.3

KKI-hanketuen hakuaika:  Kaksi kertaa vuodessa 31.3. ja 30.9.

Esimerkkejä tukea saaneista yhdistysten hankkeista vuonna 2019

 • Joensuun Curling ry: let’s move and curl. 1000 €
 • Kainuun sydänyhdistys, Hyrynsalmen sydänkerho: liikettä niveliin, 1000 €
 • Lahden seudun kehitysvammaisten tuki ry: Iloa lenkistä, 1000 €
 • Porin Sininauha ry: Lisää toimintakykyä ja hyvinvointia liikkumalla, 2000 €
 • Suomen Nivelyhdistys ry, Kuopion osasto: Reippaalla vesijumpalla notkeutta niveliin ja elinvoimaa lihaksiin, 600 €
 • Tikkurila-seura ry: Koriksella kuntoon, 3000€

MAJAOJASÄÄTIÖ
Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa.

 


MINELA- SÄÄTIÖ

Minela Säätiön avustuksia jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Avustuksia voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat. Säätiö voi avustaa myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yksittäisiä nuoria. Myönnetyt avustukset yksittäisille henkilöille tai perheille ovat noin 300 – 1000 euroa ja yhteisöille 500 – 5000 euroa.

Tukimuodot jaetaan kolmeen eri luokkaan

1. Apurahat
• Säätiö voi myöntää apurahoja nuorten kouluttautumiseen säätiön hallituksen vuosittain määrittelemän painopistealueen mukaisesti.
• Apuraha voi olla kertaluonteinen tai rajoitetun ajan kestävä tuki.

2. Stipendit

• Säätiö voi myöntää stipendejä opiskeleville nuorille säätiön hallituksen vuosittain määrittelemän painopistealueen mukaisesti.
• Stipendi on aina rahallinen tai muu taloudellinen, kerralla suoritettava tuki.

3. Avustukset

• Säätiö voi myöntää avustuksia rekisteröidyille yhdistykselle tai juridisille yhteisöille, jotka järjestävät säätiön tehtävän mukaista toimintaa. Avustusta voidaan myöntää myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevien nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Tukea ei voida myöntää yrityksille.
• Avustus voi olla kertaluonteinen tai kestää rajoitetun ajan.

Haku-aika:

Avustukset ovat haettavissa kahtena (2) eri hakuaikana kalenterivuodessa;

1. hakuaika 1.4.-30.4.
2. hakuaika 1.10.-30.10.


OLVI-SÄÄTIÖ
OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin.

 • lasten hyväksi tapahtuva toiminta
 • vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta
 • lahjakkaiden nuorten opinnot
 • nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
 • kotiseututyö
 • luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen

Hakuaika: OLVI-säätiöllä on kaksi apurahan hakuaikaa vuodessa:
– keväthaku 1.1.-31.3.
– syyshaku 1.7.-30.9.


PÄIVIKKI JA SAKARI SOHLBERGIN SÄÄTIÖ

Säätiö edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia tukemalla lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä sosiaalista toimintaa. Säätiö toimii jakamalla apurahoja vuosittain tutkimukseen ja sosiaalisina apurahoina.

Hakuaika: Apurahojen hakuaika päättyy syyskuun puolivälissä vuosittain erikseen ilmoitettavana päivänä.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä sosiaalisista apurahoista vuonna 2018:

 • Helsingin NNKY ry Luomakuntahanke:lapset ja nuoret pelastavat maapallon, 20 000 €
 • ViaDia Joensuu ry: Koululaisten Lähis -hanke 2019-2021- alueen koululaisperheiden hyvinvoinnin tukeminen, 20 000€
 • Sydänlapset ja -aikuiset ry: Synnynnäisesti sydänvikaisten lasten ja heidän läheistensä kuntoutustoiminta, 12 000€
 • Kondis rf, ry: Läheiskaveria ei jätetä!, 10 000€
 • SPR / Herttoniemen osasto: Vanhustyö / Korttelitupa , Hertta-klubi ja Ystävätoiminta, 10 000€
 • Vantaan NMKY ry: Nuorten ohjaajien ohjaajapolun kehittäminen ja vertaistoiminnan vahvistaminen, 10 000€
 • Jyvälän Setlementti ry: Mummola -toiminta, 8000€
 • Suomen nuoret lesket ry: Vanhempansa menettäneiden lasten ja nuorten suru- ja vertaistukiryhmätoiminta, 4000€
 • Keski-Uudenmaan kehitysvammaisten tuki ry: Kun syntyy perheeseen kehitysvammainen lapsi – perheitten tukeminen, 2000€
 • Vanhenemisen tuki- ja palveluyhdistys ry: Muistisairaiden vanhusten sekä omaishoitajien ryhmätoiminta, 2000€

RAGNAR EKBERGIN SÄÄTIÖ

Ragnar Ekbergin Säätiöltä voivat hakea avustusta lapset (0-10 vuotta) ja nuoret (11-18 vuotta), joita edustavat säännönmukaisesti heidän edunvalvojansa, sekä seniorit ja vanhukset (yli 65 vuotta). Avustuksia voivat myös hakea muut säätiöt ja yhdistykset, jotka sitoutuvat käyttämään avustuksen Ragnar Ekbergin Säätiön hyväksymällä tavalla lasten, nuorten tai vanhusten hyväksi.

Avustuksia voi hakea kahdella tavalla:

 1. Ns. vuosittainen säännönmukainen haku järjestetään syksyisin erikseen ilmoitettavina aikoina loka-marraskuussa.
 2. Akuuteissa ennalta-arvaamattomissa lapsiin, nuoriin tai vanhuksiin kohdistuvissa hätätilanteissa voi avustusanomuksen tehdä myös muuna aikana. Hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että ongelma on tilapäinen ja johtunut nimenomaan jostakin yllättävästä tilanteesta, kuten vaikeasta elämänmuutoksesta, onnettomuudesta tai sairastumisesta. Myös näiden anomusten käsittelyaika on säännönmukaisesti 1-2 kuukautta.

STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN-SÄÄTIÖ 

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden-säätiön tarkoitus on edistää yleishyödyllisiä sekä humanitaarisia tavoitteita. Säätiö toteuttaa tavoitteitaan jakamalla avustuksia. Säätiö pyrkii tukemaan sosiaalisesti alttiita ryhmiä Suomessa ja ulkomailla. Erityisesti säätiö huomioi hakemuksia, jotka liittyvät sosiaaliseen työhön lasten ja nuorten parissa. Myönnetyt avustukset ovat viime vuosina olleet keskimäärin noin 3.400 euroa.

Hakuaika: Vuoden 2019 hakemukset on toimitettava säätiölle 31.1.2019 mennessä

Esimerkkejä säätiön yhdistyksille ja järjestöille myöntämistä avustuksista vuonna 2018:

 • African Care ry: monikulttuurisen tyttöjen vertaisryhmätoiminnan sekä vuonna 2015 käynnistetyn läksykerhotoiminnan jatkamiseen. 5 000 €
 • De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland rf: Meningsfulla fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 2 500 €
 • Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry: Lasten ja nuorten kerho- ja kulttuuritoiminta Länsimäen ja Hakunilan lähiöissä. 5 000 €
 • Korsholms 4H-klubb r.f: Utökande av arbetspoolsverksamhet i Korsholm och Vasa 1 500 €
 • Kris-Oulu ry: Päihderiippuvaisille 15-29- vuotiaille nuorille tarkoitettu ryhmä,jossa tarjotaan vertaistukea ja keinoja päihteistäirtaantumiseen.2 500 €
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry: Turvaverkko – apua perheväkivaltaa kohdanneille lapsiperheille 5 000 €
 • Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry: Nuorten mielenterveysomaisten tiedon ja vertaistuen mahdollistaminen viikonloppukurssin avulla. 2 500 €
 • Nuorten Ystävät ry: Kehitysvammaisten kesätapahtuman järjestäminen Oulussa kesäkuussa 2018 2 000€
 • Savitaipaleen Nuorison Tuki ry: Vähävaraisten lasten päiväkodin toimintaympäristön parantaminen Torin kunnassa. 2 500 €
 • Suomen Kipu ry: Työnohjauksen tarjoaminen Suomen Kipu ry:n vapaaehtoisille vertaistuen tarjoajille. 2 500 €
 • Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys ry: Avustuksella mahdollistetaan Touretten syndroomaa tai OCD:ta (= pakko-oireinen häiriö) sairastavien lasten ja nuorten vertaistapahtuma/kesäleiri Pikku-Syötteen nuorisokeskuksessa  2018. 2 500,00 €
 • Vaasan Seudun Monikkoperheet ry: Ordna evenemangserie med föreläsningar och rekreationsdag för bygga upp flerlingsfamiljers stödnätverk och förebygga den
  mentala hälsan. 1 000 €

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO /Keskusrahasto
Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opintoja. Tieteen apurahat on suunnattu väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain rajoitetusti. Haettavina on myös erityisapurahoja kuten Eminentia-apurahat, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahat ja apurahat Tieteen työpajoihin.

Hakuaika:  Vuosittain lokakuussa.


SUOMEN KULTTUURIRAHASTO/ Pohjois-Karjalan rahasto
Pohjois-Karjalan rahasto myöntää apurahoja Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin sekä maakunnasta kotoisin oleville tai maakunnassa työskenteleville tieteen ja taiteen harjoittajille ja opiskelijoille. Rahasto kannustaa hakemaan apurahoja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä maakunnallisesti merkittäviin kulttuurihankkeisiin

Hakuaika: Pohjois-Karjalan rahaston vuoden 2019 apurahojen hakuaika on 10.1. – 8.2.2019

Yhdistyksille myönnetyjä apurahoja vuonna 2018:

 • Canzonetta-kuoro ry: Bach-konserttien järjestämiseen, Yleisrahastosta. 5000 €
 • Karelia Folk ry: Pajot-musiikkitapahtuman järjestämiseen, Yleisrahastosta. 4000 €
 • Ohjaaja Tomi Kervinen ja Teatteri-Traktori:  Maailman ympäri -taidetyöpajojen ja Maailman ympäri 80 päivässä -esityksen kuluihin, Yleisrahastosta. 3000 €
 • Keski-Karjalan Maahanmuuttajayhdistys ALJANS ry: kulttuurikerhojen järjestämiseen, Yleisrahastosta. 5000 €
 • Koveron Nuorisoseura ry: Koveron Linnankukkulan arkeologisten kaivausten toteuttamiseen, Yleisrahastosta. 9000 €
 • Lieksa Big Band Tuki ry: big band -konserttien järjestämiseen, Yleisrahastosta. 2000 €
 • Sanaratas ry:  värivarjoteatterityöpajojen järjestämiseen, Yleisrahastosta. 9000 €
 • Satuteatteri Punahilkka ry: lastenteatteritapahtuman järjestämiseen, Yleisrahastosta. 15 000 €
 • Ukri ry: Joensuun kirjallisuusviikon järjestämiseen, Yleisrahastosta. 7000 €

MUITA AVUSTUKSIA MYÖNTÄVIÄ TAHOJA

SOKEAIN YSTÄVÄT RY
Sokeain Ystävät ry myöntää lahjoja, avustuksia ja apurahoja näkövammaisille suomalaisille. Kaikki lahjat, avustukset ja apurahat myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella. Näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %. Sokeain Ystävät ry myöntää rajoitetusti tukea myös Suomessa näkövammaistyötä tekeville tai suomalaisille näkövammaisjärjestöille, suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön.
Avustuksia on myönnetty:
– Odottamaton taloudellinen hätä
– Opinnot, Opinnoista valmistuminen
– kodinperustamislahjan avioliittoon vihityille näkövammaisille
– Laitehankinnat
– Lomat

Lisätietoa yhdistyksen kotisivuilla


VAMMAISTEN KOULUTUKSEN JA TYÖLLISTÄMISEN TUKI RY.

Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa. Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Tavoitteena on tukea koulutusta, opiskelua, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan. Myös harrastustoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluvat tuen piiriin.

Tukilinjan henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. Liikunta- tai aistivamman lisäksi rajoitteen voi aiheuttaa pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus. Olennaista ei ole diagnoosi vaan se, että se rajoittaa toimintakykyä.

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea ympäri vuoden, ja niitä myönnetään kymmeniä kuukausittain. Yksityishenkilöiden apurahojen suuruutta rajoittaa lahjaverotus, joten ne ovat alle 4000 euron suuruisia. Muille kuin yksityishenkilöille myönnettävät apurahat voivat olla tätä suurempiakin

Hakuaika: Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ympäri vuoden ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksena ovat yhteistyössä myönnettävät vammaistutkimusapurahat sekä urheiluharrastajien Startti-stipendit. Molempiin on vuosittaiset hakuajat ja niitä haetaan yhteistyötahojen kautta.


Vamlas jakaa kaksi kertaa vuodessa apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.

Vamlasin apurahalla tuetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä, taide-, liikunta- tai muita harrastuksia, opiskelua, työnsaantimahdollisuuksia ja näihin liittyviä apuvälineitä. Lisäksi tuetaan vammaisten nuorten kansainvälistymistä. Ensisijaisesti apuraha myönnetään yksittäisille henkilöille. Joissain tapauksissa apuraha voidaan myöntää ryhmän tai joukkueen jäsenille esimerkiksi kilpailuun tai opintomatkalle osallistumiseen.

Haku-aika:
Kevään apurahojen hakuaika päättyi 2.5.2018
Syksyn apurahojen hakuaika päättyy 2.11.2018


MUUALLA VERKOSSA:

KEPAn koontia rahoituslähteistä

SYL apurahatietokanta
Kootusti tietoa erityisesti Suomen eri rahastoista ja apurahamahdollisuuksista eri alueilla. Tietoa erityisesti eri alojen ja opintoasteiden opiskelijoille tarkoitetuista apurahamahdollisuuksista

Kotimaiset säätiöt
Koottua tietoa suomalaisista säätiöistä löytyy Säätiöpalvelu-verkkosivuilta.

Säätiöt ja rahastot Kansalaisfoorumin hankerahastohakemistossa


Muokattu viimeksi: 07.11.2019