SÄÄTIÖIDEN, RAHASTOJEN JA ERI OHJELMIEN AVUSTUKSET JA APURAHAT

SÄÄTIÖT, RAHASTOT ja ERI OHJELMAT RAHOITUSMAHDOLLISUUTENA

Lukuisat säätiöt, rahastot ja muut tahot tarjoavat tukimahdollisuuksia myös yhdistyksille ja yhteisöille.

Sivustolle on koottu tietoa rahastoista, säätiöistä eri ohjelmista sekä esimerkkejä yhdistysten saamista apurahoista.


ALFRED KORDELININ RAHASTO
Alfred Kordelinin säätiö myöntää apurahoja tieteisiin, kirjallisuuteen, taiteisiin ja kansanvalistukseen. Apurahaa voivat hakea suomalaiset ja Suomessa asuvat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt sekä tieteen apurahaa yksityishenkilöt.Päärahaston apurahaa haetaan tiettyyn käyttötarkoitukseen kuten esimerkiksi väitöskirjatyöhön, taiteelliseen työskentelyyn tai tapahtuman järjestämiseen. Käyttötarkoitukset on avattu aloittain tieteissä, kirjallisuudessa, taiteissa ja kansanvalistuksessa.

TAMMIKUUN HAKU: Tammikuussa voi hakea suuret kulttuurihankkeet sekä kaupunki ja kohderahastojen apurahoja.
ELOKUUN HAKU : Työskentelyapurahoja tieteeseen, kirjallisuuteen, taiteeseen ja kansanvalistukseen. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää enintään vuoden mittaisia ja enintään 30 000 suuruisia hankeapurahoja.

Esimerkkejä vuoden 2017 yhdistyksille myönnetyistä  tammikuun haun apurahoista  (kirjallisuus, teatteritaide, sirkustaide, arkkitehtuuri, kamerataide, kuvataide, mediataide, musiikki):

 • Nuorisoseura Motora ry:  2017 tilaustanssiteos ”Risintkaa ja rillumarei!” -teoksen tuottamisen kuluihin, 2000 €
 • Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry: Oulunsalo Soi,  taiteelliseen työskentelyyn: Taidemusiikkiuskallus – Lapsiperheet kamarimusiikin äärellä, 5000 €
 • Helsingin Puhallinmusiikkiyhdistys ry,  2017 taiteelliseen työskentelyyn: Puhallinpäivät 2018 – Nuoriso-orkesterien osallistuminen, 12000 €
 • Suomen Assitej ry:tapahtumanjärjestämiseen: Bravo! – kansainvälisen lasten ja nuorten teatterifestivaalin juhlavuoden ohjelman monipuolistaminen, 5000 €
 • Suomen Siirtolaisuusmuseon Tuki ry: Sotalapsien unohtumaton matka -julkaisuhankkeeseen,6500 €
 • Metaria ry: Dokumentaarisen pelin valmistamiseen: Srapnellit – Dokumentaarinen peli Suomen sisällissodasta,10000 €
 • Järviseutu-Seura ry: elinikäistä oppimista edistävään hankkeeseen: Kraatterijärven planeettakuva-arkisto,5000 €
 • Pohjoinen valokuvakeskus ry:  Lasten ja nuorten valokuvafestivaaliin Oulussa marraskuussa 2018,6000 €
 • Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys Ukri ry:  kirjallisuuskiertueen järjestämiseen,5000 €
 • Kalasataman seripaja ry: Taideteollisuus ja -käsityö,alasataman seripajan toimintaan,4000 €
 • Riihimäen Nuorisoteatteri ry: Näyttämötaide, kaksi heimoa -näytelmän toteuttamiseen Riihimäen Nuorisoteatterissa,10000 €

ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖ

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa.

Hakuaika oli 19.9.- 3.10.2018

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä Alli Paasikiven vuoden 2018 kulttuuri- ja kehittämisapurahoista:

 • Esittävän taiteen yhdistys Soiva ry: Nukkemusikaaliesitykset. 2500 €
 • Fiktio ry: Kehitysvammaisten omat reivit. 2900 €
 • Keski-Suomen afganistanilaiset ry: Kulttuuritoiminnan kehittäminen. 4000 €
 • Killin Kehitysvammaisten Tuki ry: Erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden lastenkulttuurikerhon järjestämiseen. 600 €
 • Naantalin Vanhemmat – NaaVa ry: Ystävyyden luotsi -hanke. 4000 €
 • Non Fighting Generation ry: Alaikäisinä yksintulleiden turvapaikanhakijanuorten tukeminen. 4000 €
 • Riihimäen Nuorisoteatteri ry: Kehitysvammaisten nuorten Titi-Nallet -ryhmän harjoitus- ja esitystoiminta. 4000 €
 • Trasek ry: Intersukupuolisten voimaannuttava leiri. 3500 €
 • Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry: Yhdistyksen näkyvyyden parantaminen. 4000 €

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO
Yleishyödyllinen kulttuurisäätiö jakaa tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen palkintoja ja apurahoja.

Hakuaika vuonna 2019: 5.5.-31.5.2019

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista:

 • Circo Aereo ry: fyysistä teatteria, klovneriaa ja nykysirkusta yhdistävän esityksen toteuttamiseen
  Helsingissä, Turussa ja Tampereella , 8000 € ( 2018)
 • Helsinkimissio ry: laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseen auttamistyössä Feedback-Informed Treatment -toimintamallin avulla, 20 000 € (2018)
 • Pääkaupunkiseudun Etsintä ry: toimintaan: kadonneiden henkilöiden etsintään liittyviin kalustohankintoihin ja
  jäsenten koulutukseen, 8000 € ( 2018)
 • Suomen Partiolaiset ry: partiojohtajakoulutukseen ja sen kehittämiseen, 50 000 € (2018)
 • Rovaniemen taidemuseon ystävät ry: Tarinoita tauluista – teemavuoden järjestämiseen Rovaniemen taidemuseon
  näyttelyiden yhteydessä, 6000 € ( 2018)
 • Toukka ry: lasten runo-ja sanatyöpajojen järjestämiseen, 10 000 ( 2018)

JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖ

Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.

Hakuaika: Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole.


KALEVALA KORUN KULTTUURISÄÄTIÖ

Kalevala Koru jakaa yhteistyössä omistajajärjestönsä Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa vuosittain apurahoja suomalaisen kulttuurin edistämiseen oman kulttuurisäätiönsä kautta. Apuraha voidaan myöntää yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan, esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin.


KANSAN SIVISTYSRAHASTO
Kansan sivistysrahasto muodostuu yli 80 erilaisesta rahastosta. Apurahoja jaetaan yleis-, erikois-, nimikko- ja maakuntarahastoista. Rahastojen tarkoituksissa on painotuseroja. Rahasto jakaa hakemuksesta apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille, opiskelijoille, harrastajille, järjestöille ja työryhmille.

Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa hankkeita.Maakuntarahastojen tehtävä on apurahoja jakamalla tukea tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaa.Pohjois-Karjalan maakunta rahasto on Antti-Jussi Kososen rahasto

Hakuaika: Vuoden 2019 apurahat olivat haettavissa 1.-31.8.2018

Esimerkkejä  yhdistyksille myönnetyistä apurahoista:

Pohjois-Karjalan maakuntarahasto/Antti-Jussi Kososen rahasto:

 • Kulttuuriyhdistys Louhi ry/Louhiteatteri: ”Suomi 100 – Eno 10 000″ Louhiteatterin esityksen toteuttamiseen/Kantaesitys 1500 € (2018)
 • Lauluyhtye Kontiolahden Vesselät ry: Musiikillinen kuvaelma Ristisaaren uittoperinteestä 750 € (2018)
 • Työväenyhdistyksen kotkaosasto taidekeskus ”Suvenlahti”: Monikielisen ja lasten kulttuuriharrastustoiminnan kehittäminen 500 € (2018)

Yleisrahasto:

 • Helsingin Kotien Puolesta Ry: Viimeiseen hetkeen asti hyvä elämä muita auttaneille kerholaisille 1500 € (2018)
 • Metsäkansan Kulttuuriseura ry: Melodraama Metsäkansan laulu tuottaminen ja toteuttaminen 10000 € (2018)
 • Tampereen ensi- ja turvakoti ry: Painatuskulut lapsityön englannin kieliselle kirjalle 2000 € (2018)

 


KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on yleishyödyllinen tiedettä, taidetta ja kulttuuritoimintaa tukeva apurahasäätiö.

Tiedeapurahat: Apurahoja myönnetään ensisijaisesti humanistisen alan tai humanistisia aloja lähellä oleviin  väitöskirja tai muihin tieteellisiin tutkimushankkeisiin.
Apurahat taiteelliseen toimintaan: Apurahoja myönnetään työskentelyapurahoina eri taiteen alojen ammattimaiseen toimintaan Pohjois-ja Eteläkarjalan maakunnissa asuville henkilöille.
Apurahat kulttuuriharrastustoimintaan: Apurahoja myönnetään Pohjois-ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella toimiville järjestöille, yhteisöille ja ryhmille eri alojen kulttuuriharrastustoimintaan.
Apurahat nimikkorahastoista:  Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiössä on 39 nimikkorahastoa, joiden tuotosta  apurahoja suunnataan  rahastojen tarkoituksien mukaisiin hankkeisiin.
Nimikkorahastot ja niiden tarkoitus löytyvät osoitteesta  www.kkes.fi/rahastot+ja+lahjoitukset/

Hakuaika vuodelle 2019:  1. – 30.11.2018.

Esimerkkejä myönnetyistä kulttuuritoiminnan apurahoista yhdistyksille:

 • Joensuun Kalevalaiset Naiset ry: Inkerikkojen suullisesta perinteestä tehtyjen haastattelujen digitointiin 2.000 € (2018)
 • Joensuun Musiikkijuhlat ry: Joensuun Musiikkijuhlat 2018- järjestämiskuluihin 5.000 € (2018)
 • Joensuun Oopperayhdistys ry: Figaron häät -oopperan tuotantokuluihin 4.000 € (2018)
 • Joensuun Parafest-yhdistys ry: Parafest-kulttuurifestivaalin 2018 järjestämiskuluihin. 5.000 € (2018)
 • Joensuun Popmuusikot ry / Rokumentti Rock Film Festival:  Rokumentti Rock Film festivaalin 2018 järjestämiskuluihin 5.000 € ( 2018)
 • Kesälahti-Seura ry:  Historian tutkijan professori Veijo Saloheimo kirjoittaman käsikirjoituksen ”KESÄLAHTI VANHAN VENÄJÄN JA RUOTSIN VALLAN AIKANA” viimeistely- ja painatuskustannuksiin. 2.000 €
 • Kitee-Seura ry:  Nils Ludvig Arppesta toteutettavan dokumenttielokuvan kuluihin 5.000 € (2018)
 • Outokummun vanhat talot -työryhmä: Outokummun vanhat talot tapahtuman luento-, kuljetus- ja markkinointikuluihin. 3.000 € (2018)

KONEEN SÄÄTIÖ

Koneen Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin sekä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Kannustamme monialaisiin hankkeisiin sekä toimittajien ja tutkijoiden yhteistyöhön. Valinnoissa painottuvat ehdotukset, jotka pyrkivät toisin katsomiseen ja kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä.

Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestetään teemahakuja. Vuonna 2018 Yleisen apurahahaun lisäksi järjestetään  Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman kolmas teemahaku

Haku-aika: 1.-15.9.2018


KKI-ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa.KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia.

KKI-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi ohjelma jakaa taloudellista tukea kolmessa eri muodossa:

1) KKI-hanketuki
Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi. Hakuajat maaliskuussa (1.-31.3) ja syyskuussa (1.-30.9.).

2) KKI-koulutustuki
Taloudellinen tuki vertaisohjaajien liikuntakoulutukseen ja liikuntaneuvontaa edistävään koulutukseen. Jatkuva haku.

3) KKI-kehittämishanketuki
Taloudellinen tuki pitkäjänteiseen toimintamallien kehittämiseen. Hakuaika 1.9.-31.3

KKI-hanketuen hakuaika:  Kaksi kertaa vuodessa 31.3. ja 30.9.

 • Tukea saaneita yhdistysten hankkeita hakukierroksella 2/2018:
 • Asikkalan 4H-yhdistys ry: Lapsi liikuttajana 900 €
 • Espoon kirjailijat ry: Kirjallisuus liikuttaa. 1200 €
 • Hyvinkään Invalidit ry: Virtaa Vesiliikunnasta. 1700 €
 • Joensuun Curling ry: Get into Curling. 1000 €
 • Kanta-Hämeen Hengitys ry: Maskimiehet –irti ylipainelaitteesta, oman elämänsä sankariksi. 1200 €
 • Keski-Suomen Sydänpiiri ry: Sydän trainerisi -liikuntakurssi. 1400 €
 • Kuovilan kyläseura ry: Liikettä Kuovilaan.700 €
 • Lieksan Somaliperheyhdistys ry: Liikunnan iloa Lieksaan. 2500 €
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kouvolan paikallisyhdistys ry: Työhyvinvointia ja työssäjaksamista varhaiskasvatushenkilöstön arkeen. 1500 €
 • Oulun kehitysvammaisten tuki ry: Hyvinvointia ja Jaksamista erityiseen arkeen -Erityislapsiperheiden vanhempien liikunnallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. 2000 €
 • Oulun Seudun Muistiyhdistys ry: Luonnosta iloa liikuntaan. 700 €
 • Porvoon Seudun Selkäyhdistys ry: Selkäliikuntaa miehille. 1300 €
 • Pudasjärven kuorma-autoilijat ry: Vain hyviä syitä liikunnalle. 1700 €
 • Turun seudun AVH-yhdistys ry: Kunnon Löytöretki. 1000 €
 • Salibandyseura Vaasa ry: Sohvaperunasta sählypeluriksi. 2000 €

MAJAOJASÄÄTIÖ
Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin.

 • Vuoden 2018 apurahat kohdennetaan suomalaisille säveltäjille ja runoilijoille.
 • Vuoden 2017 apurahat kohdennetaan tukemaan Lapin maakunnan kulttuuria
 • Vuonna 2016 apurahat kohdennettiin valokuvataiteeseen
 • Vuoden 2015 apurahat kohdennettiin romanitaiteen tukemiseen ja romanitaiteen tutkimisen tukemiseen.
 • Vuonna 2014 apurahat myönnettiin teatteritaiteelle

Hakuaika: 12.2.–30.4.2018


MINELA- SÄÄTIÖ

Minela Säätiön avustuksia jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Avustuksia voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat. Säätiö voi avustaa myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yksittäisiä nuoria. Myönnetyt avustukset yksittäisille henkilöille tai perheille ovat noin 300 – 1000 euroa ja yhteisöille 500 – 5000 euroa.

Tukimuodot jaetaan kolmeen eri luokkaan

1. Apurahat
• Säätiö voi myöntää apurahoja nuorten kouluttautumiseen säätiön hallituksen vuosittain määrittelemän painopistealueen mukaisesti.
• Apuraha voi olla kertaluonteinen tai rajoitetun ajan kestävä tuki.

2. Stipendit

• Säätiö voi myöntää stipendejä opiskeleville nuorille säätiön hallituksen vuosittain määrittelemän painopistealueen mukaisesti.
• Stipendi on aina rahallinen tai muu taloudellinen, kerralla suoritettava tuki.

3. Avustukset

• Säätiö voi myöntää avustuksia rekisteröidyille yhdistykselle tai juridisille yhteisöille, jotka järjestävät säätiön tehtävän mukaista toimintaa. Avustusta voidaan myöntää myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevien nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Tukea ei voida myöntää yrityksille.
• Avustus voi olla kertaluonteinen tai kestää rajoitetun ajan.

Haku-aika:

Avustukset ovat haettavissa kahtena (2) eri hakuaikana kalenterivuodessa;

1. hakuaika 1.4.-30.4.
2. hakuaika 1.10.-30.10.


OLVI-SÄÄTIÖ
OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin.

 • lasten hyväksi tapahtuva toiminta
 • vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta
 • lahjakkaiden nuorten opinnot
 • nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
 • kotiseututyö
 • luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen

Hakuaika: OLVI-säätiöllä on kaksi apurahan hakuaikaa vuodessa:
– keväthaku 1.1.-31.3.
– syyshaku 1.7.-30.9.


PÄIVIKKI JA SAKARI SOHLBERGIN SÄÄTIÖ

Säätiö edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia tukemalla lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä sosiaalista toimintaa. Säätiö toimii jakamalla apurahoja vuosittain tutkimukseen ja sosiaalisina apurahoina.

Hakuaika: Apurahojen hakuaika päättyy syyskuun puolivälissä vuosittain erikseen ilmoitettavana päivänä.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä sosiaalisista apurahoista vuonna 2018:

 • Helsingin NNKY ry Luomakuntahanke:lapset ja nuoret pelastavat maapallon, 20 000 €
 • ViaDia Joensuu ry: Koululaisten Lähis -hanke 2019-2021- alueen koululaisperheiden hyvinvoinnin tukeminen, 20 000€
 • Sydänlapset ja -aikuiset ry: Synnynnäisesti sydänvikaisten lasten ja heidän läheistensä kuntoutustoiminta, 12 000€
 • Kondis rf, ry: Läheiskaveria ei jätetä!, 10 000€
 • SPR / Herttoniemen osasto: Vanhustyö / Korttelitupa , Hertta-klubi ja Ystävätoiminta, 10 000€
 • Vantaan NMKY ry: Nuorten ohjaajien ohjaajapolun kehittäminen ja vertaistoiminnan vahvistaminen, 10 000€
 • Jyvälän Setlementti ry: Mummola -toiminta, 8000€
 • Suomen nuoret lesket ry: Vanhempansa menettäneiden lasten ja nuorten suru- ja vertaistukiryhmätoiminta, 4000€
 • Keski-Uudenmaan kehitysvammaisten tuki ry: Kun syntyy perheeseen kehitysvammainen lapsi – perheitten tukeminen, 2000€
 • Vanhenemisen tuki- ja palveluyhdistys ry: Muistisairaiden vanhusten sekä omaishoitajien ryhmätoiminta, 2000€

RAGNAR EKBERGIN SÄÄTIÖ

Ragnar Ekbergin Säätiöltä voivat hakea avustusta lapset (0-10 vuotta) ja nuoret (11-18 vuotta), joita edustavat säännönmukaisesti heidän edunvalvojansa, sekä seniorit ja vanhukset (yli 65 vuotta). Avustuksia voivat myös hakea muut säätiöt ja yhdistykset, jotka sitoutuvat käyttämään avustuksen Ragnar Ekbergin Säätiön hyväksymällä tavalla lasten, nuorten tai vanhusten hyväksi.

Avustuksia voi hakea kahdella tavalla:

 1. Ns. vuosittainen säännönmukainen haku järjestetään syksyisin erikseen ilmoitettavina aikoina loka-marraskuussa.
 2. Akuuteissa ennalta-arvaamattomissa lapsiin, nuoriin tai vanhuksiin kohdistuvissa hätätilanteissa voi avustusanomuksen tehdä myös muuna aikana. Hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että ongelma on tilapäinen ja johtunut nimenomaan jostakin yllättävästä tilanteesta, kuten vaikeasta elämänmuutoksesta, onnettomuudesta tai sairastumisesta. Myös näiden anomusten käsittelyaika on säännönmukaisesti 1-2 kuukautta.

Vuotta 2019 koskevien varsinaisten avustusten hakuaika on 1.10. – 15.11.2018.


STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN-SÄÄTIÖ 

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden-säätiön tarkoitus on edistää yleishyödyllisiä sekä humanitaarisia tavoitteita. Säätiö toteuttaa tavoitteitaan jakamalla avustuksia. Säätiö pyrkii tukemaan sosiaalisesti alttiita ryhmiä Suomessa ja ulkomailla. Erityisesti säätiö huomioi hakemuksia, jotka liittyvät sosiaaliseen työhön lasten ja nuorten parissa. Myönnetyt avustukset ovat viime vuosina olleet keskimäärin noin 3.400 euroa.

Hakuaika: Vuoden 2019 hakemukset on toimitettava säätiölle 31.1.2019 mennessä

Esimerkkejä säätiön yhdistyksille ja järjestöille myöntämistä avustuksista vuonna 2018:

 • African Care ry: monikulttuurisen tyttöjen vertaisryhmätoiminnan sekä vuonna 2015 käynnistetyn läksykerhotoiminnan jatkamiseen. 5 000 €
 • De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland rf: Meningsfulla fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 2 500 €
 • Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry: Lasten ja nuorten kerho- ja kulttuuritoiminta Länsimäen ja Hakunilan lähiöissä. 5 000 €
 • Korsholms 4H-klubb r.f: Utökande av arbetspoolsverksamhet i Korsholm och Vasa 1 500 €
 • Kris-Oulu ry: Päihderiippuvaisille 15-29- vuotiaille nuorille tarkoitettu ryhmä,jossa tarjotaan vertaistukea ja keinoja päihteistäirtaantumiseen.2 500 €
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry: Turvaverkko – apua perheväkivaltaa kohdanneille lapsiperheille 5 000 €
 • Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry: Nuorten mielenterveysomaisten tiedon ja vertaistuen mahdollistaminen viikonloppukurssin avulla. 2 500 €
 • Nuorten Ystävät ry: Kehitysvammaisten kesätapahtuman järjestäminen Oulussa kesäkuussa 2018 2 000€
 • Savitaipaleen Nuorison Tuki ry: Vähävaraisten lasten päiväkodin toimintaympäristön parantaminen Torin kunnassa. 2 500 €
 • Suomen Kipu ry: Työnohjauksen tarjoaminen Suomen Kipu ry:n vapaaehtoisille vertaistuen tarjoajille. 2 500 €
 • Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys ry: Avustuksella mahdollistetaan Touretten syndroomaa tai OCD:ta (= pakko-oireinen häiriö) sairastavien lasten ja nuorten vertaistapahtuma/kesäleiri Pikku-Syötteen nuorisokeskuksessa  2018. 2 500,00 €
 • Vaasan Seudun Monikkoperheet ry: Ordna evenemangserie med föreläsningar och rekreationsdag för bygga upp flerlingsfamiljers stödnätverk och förebygga den
  mentala hälsan. 1 000 €

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO /Keskusrahasto
Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opintoja. Tieteen apurahat on suunnattu väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain rajoitetusti. Haettavina on myös erityisapurahoja kuten Eminentia-apurahat, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahat ja apurahat Tieteen työpajoihin.

Hakuaika:  Vuosittain lokakuussa.


SUOMEN KULTTUURIRAHASTO/ Pohjois-Karjalan rahasto
Pohjois-Karjalan rahasto myöntää apurahoja Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin sekä maakunnasta kotoisin oleville tai maakunnassa työskenteleville tieteen ja taiteen harjoittajille ja opiskelijoille. Rahasto kannustaa hakemaan apurahoja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä maakunnallisesti merkittäviin kulttuurihankkeisiin

Hakuaika: Pohjois-Karjalan rahaston vuoden 2019 apurahojen hakuaika on 10.1. – 8.2.2019

Yhdistyksille myönnetyjä apurahoja vuonna 2018:

 • Canzonetta-kuoro ry: Bach-konserttien järjestämiseen, Yleisrahastosta. 5000 €
 • Karelia Folk ry: Pajot-musiikkitapahtuman järjestämiseen, Yleisrahastosta. 4000 €
 • Ohjaaja Tomi Kervinen ja Teatteri-Traktori:  Maailman ympäri -taidetyöpajojen ja Maailman ympäri 80 päivässä -esityksen kuluihin, Yleisrahastosta. 3000 €
 • Keski-Karjalan Maahanmuuttajayhdistys ALJANS ry: kulttuurikerhojen järjestämiseen, Yleisrahastosta. 5000 €
 • Koveron Nuorisoseura ry: Koveron Linnankukkulan arkeologisten kaivausten toteuttamiseen, Yleisrahastosta. 9000 €
 • Lieksa Big Band Tuki ry: big band -konserttien järjestämiseen, Yleisrahastosta. 2000 €
 • Sanaratas ry:  värivarjoteatterityöpajojen järjestämiseen, Yleisrahastosta. 9000 €
 • Satuteatteri Punahilkka ry: lastenteatteritapahtuman järjestämiseen, Yleisrahastosta. 15 000 €
 • Ukri ry: Joensuun kirjallisuusviikon järjestämiseen, Yleisrahastosta. 7000 €

MUITA AVUSTUKSIA MYÖNTÄVIÄ TAHOJA

SOKEAIN YSTÄVÄT RY
Sokeain Ystävät ry myöntää lahjoja, avustuksia ja apurahoja näkövammaisille suomalaisille. Kaikki lahjat, avustukset ja apurahat myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella. Näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %. Sokeain Ystävät ry myöntää rajoitetusti tukea myös Suomessa näkövammaistyötä tekeville tai suomalaisille näkövammaisjärjestöille, suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön.
Avustuksia on myönnetty:
– Odottamaton taloudellinen hätä
– Opinnot, Opinnoista valmistuminen
– kodinperustamislahjan avioliittoon vihityille näkövammaisille
– Laitehankinnat
– Lomat

Lisätietoa yhdistyksen kotisivuilla


VAMMAISTEN KOULUTUKSEN JA TYÖLLISTÄMISEN TUKI RY.

Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa. Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Tavoitteena on tukea koulutusta, opiskelua, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan. Myös harrastustoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluvat tuen piiriin.

Tukilinjan henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. Liikunta- tai aistivamman lisäksi rajoitteen voi aiheuttaa pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus. Olennaista ei ole diagnoosi vaan se, että se rajoittaa toimintakykyä.

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea ympäri vuoden, ja niitä myönnetään kymmeniä kuukausittain. Yksityishenkilöiden apurahojen suuruutta rajoittaa lahjaverotus, joten ne ovat alle 4000 euron suuruisia. Muille kuin yksityishenkilöille myönnettävät apurahat voivat olla tätä suurempiakin

Hakuaika: Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ympäri vuoden ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksena ovat yhteistyössä myönnettävät vammaistutkimusapurahat sekä urheiluharrastajien Startti-stipendit. Molempiin on vuosittaiset hakuajat ja niitä haetaan yhteistyötahojen kautta.


Vamlas jakaa kaksi kertaa vuodessa apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.

Vamlasin apurahalla tuetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä, taide-, liikunta- tai muita harrastuksia, opiskelua, työnsaantimahdollisuuksia ja näihin liittyviä apuvälineitä. Lisäksi tuetaan vammaisten nuorten kansainvälistymistä. Ensisijaisesti apuraha myönnetään yksittäisille henkilöille. Joissain tapauksissa apuraha voidaan myöntää ryhmän tai joukkueen jäsenille esimerkiksi kilpailuun tai opintomatkalle osallistumiseen.

Haku-aika:
Kevään apurahojen hakuaika päättyi 2.5.2018
Syksyn apurahojen hakuaika päättyy 2.11.2018


MUUALLA VERKOSSA:

KEPAn koontia rahoituslähteistä

SYL apurahatietokanta
Kootusti tietoa erityisesti Suomen eri rahastoista ja apurahamahdollisuuksista eri alueilla. Tietoa erityisesti eri alojen ja opintoasteiden opiskelijoille tarkoitetuista apurahamahdollisuuksista

Kotimaiset säätiöt
Koottua tietoa suomalaisista säätiöistä löytyy Säätiöpalvelu-verkkosivuilta.

Säätiöt ja rahastot Kansalaisfoorumin hankerahastohakemistossaMuokattu viimeksi: 30.04.2019