SÄÄTIÖT, RAHASTOT JA ERI OHJELMAT RAHOITUSMAHDOLLISUUTENA

Lukuisat säätiöt, rahastot ja muut tahot tarjoavat tukimahdollisuuksia myös yhdistyksille ja yhteisöille. Sivustolle on koottu tietoa rahastoista, säätiöistä eri ohjelmista sekä esimerkkejä yhdistysten saamista apurahoista.


ALFRED KORDELININ RAHASTO
Alfred Kordelinin säätiö myöntää apurahoja tieteisiin, kirjallisuuteen, taiteisiin ja kansanvalistukseen. Apurahaa voivat hakea suomalaiset ja Suomessa asuvat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt sekä tieteen apurahaa yksityishenkilöt.Päärahaston apurahaa haetaan tiettyyn käyttötarkoitukseen kuten esimerkiksi väitöskirjatyöhön, taiteelliseen työskentelyyn tai tapahtuman järjestämiseen. Käyttötarkoitukset on avattu aloittain tieteissä, kirjallisuudessa, taiteissa ja kansanvalistuksessa.

TAMMIKUUN HAKU: Tammikuussa voi hakea suuret kulttuurihankkeet sekä kaupunki ja kohderahastojen apurahoja.
ELOKUUN HAKU : Työskentelyapurahoja tieteeseen, kirjallisuuteen, taiteeseen ja kansanvalistukseen. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää enintään vuoden mittaisia ja enintään 30 000 suuruisia hankeapurahoja.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä  apurahoista:

 • Längelmäen Kirkonseudun Kyläyhdistys ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet | Paikan henki – kulttuuriperinnön käytäntöjä harvaanasutulla maaseudulla -hankkeeseen,5000€
 • Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry | Tietokirjallisuus | Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry:n historiaan,5000€
 • Allegra Lab Helsinki ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet |Tutkitusti-hankkeen tapahtumatuotantoon,15000€
 • Juminkeko-säätiö sr | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet |Runolaulu aineettomana kulttuuriperintönä -hankkeeseen,16300€
 • Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys ry | Tietokirjallisuus | Vääksyn historiakirjan toteuttamiseen,18000€
 • Ahjolan Setlementti ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet |Tyttöjen Tuvan taide- ja kulttuuriryhmät 2019 lasten ja nuorten tukena -hankkeeseen,10000€
 • Käsityökoulu Robotti ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet | Avoimen oppimateriaalipankin ja verkkopalvelun kehittämiseen,12000€
 • Pälkäneen Suomalainen Nuija ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet | lukutaidon edistämiseen,20000€
 • Tuli & Savu ja runoyhdistys Nihil Interit ry | Joukkoviestintä | runouslehti Tuli & Savun avustajapalkkioihin ja julkaisutoimintaan,4000€
 • Nukketeatteri Sampon kannatusyhdistys ry | Näyttämötaide |Sampo maailmalle – maailma Sampoon – Nukketeatteri Sampon kansainvälisen toiminnan ja SAMPO Festivaalin kehittämiseen,14500€
 • Silence Project yhdistys ry | Kuvataide | jokamiehenoikeuksiin keskittyvän seminaarin ja performatiivisen Hiljaisen Aterian tuotantokuluihin, palkkioihin ja markkinointiin,12000€

ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖ

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi. Kulttuuri- ja kehittämishankkeiden haku tapahtuu syksyllä. Tutkimusapurahat jaetaan alkuvuodesta.

Hakuaika vuonna 2021: 24.9-8.10.2021.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä Alli Paasikiven vuoden 2020 kulttuuri- ja kehittämisapurahoista:

 • Aspa-säätiö sr.: Seksuaalisuus ja turvataidot puheeksi, 8000 €
 • Kaapatut Lapset ry: Verkkokoulutuksesta osaamista ammattilaisille lapsikaappaustilanteisiin, 8000 €
 • KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry: Tiedon lisääminen surevan lapsen ja nuoren tukemisesta oppaan päivittämisen avulla. 8000 €
 • Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProaAgria: Ravintoa ja hyvää mieltä metsästä, 7750 €
 • Nuorten Maa ry: Metsän sylissä perheen kanssa, 7500 €
 • Plan International Suomi: Elämyksiä ja hyvinvointia luonnosta -kehittämishanke, 8000 €
 • Turun Kaupunkilähetys ry / Åbo Stadsmission r.f.: Nuorten raadin Kohtaamiskoulutus-mallin koordinaatio ja toteutus, 8000 €
 • Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry: Monitoimijainen lapsiperhetyö maahanmuuttajataustaisille perheille, joissa mielenterveysongelmia, 8000 €
 • Red Nose Company ry: Klovneriaesityksen valmistamiseen, 3000 €
 • Paraisten taidekerho ry: Poikkitaiteellinen oppilaskonsertti, 2500 €

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO
Yleishyödyllinen kulttuurisäätiö jakaa tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen palkintoja ja apurahoja.

Hakuaika: Vuosittain huhti-toukokuussa.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista 2021:

 • Vihreä keidas ry. Matalan kynnyksen kohtaamispaikan toimintaan, mielenterveys-,päihde- ja vapaaehtoistyöhön, vertaistukeen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tukeen asiakkaiden arjen hallinnassa. 70000 €
 • Suomen Icehearts ry. Icehearts-toiminnan tukemiseen. 30000 €
 • Kaamospelit-yhdistys ry. Kaamospelit-Vantaan kansanmusiikkiviikon järjestämiseen 2021. 3000 €
 • Nurmeksen Kesäakatemian kannatusyhdistys ry. Nurmeksen Kesäakatemia & Kesäkonsertit -festivaalin konserttisarjan järjestämiseen. 15 000
 • Pääkaupungin Etsintä ry. Kumiveneen varusteluun ja vedenalaisen etsintäkaluston päivitykseen. 5000
 • Vojakkalan Nuorisoseura ry.  Kyläläisiltä kerättyyn taustamateriaaliin ja perimätietoon pohjautuvan Joppaus Miljoonaranthaan -näytelmään. 13000 €

JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖ

Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.

Hakuaika: Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole.


KALEVALA KORUN KULTTUURISÄÄTIÖ

Kalevala Koru jakaa yhteistyössä omistajajärjestönsä Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa vuosittain apurahoja suomalaisen kulttuurin edistämiseen oman kulttuurisäätiönsä kautta. Apuraha voidaan myöntää yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan, esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin.


KANSAN SIVISTYSRAHASTO
Kansan Sivistysrahasto tukee apurahoilla sivistystyötä, kulttuuria, yhteiskunnallista tutkimusta ja kansainvälisen solidaarisuustyön tiedotusta. Sivistysrahaston  kohderyhmänä on erityisesti suomalainen työikäinen väestö.

Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa hankkeita. Maakuntarahastojen tehtävä on apurahoja jakamalla tukea tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaa.

Hakuaika: Apurahahaku 1.-31.8.2021.

Vuodelle 2022 haettavien apurahojen teemana on Eriarvoisuuden ja kahtiajakautuneisuuden vähentäminen demokratian lujittamiseksi ja hyvän arjen turvaamiseksi jokaiselle. Eriarvoisuus voi ilmetä mm. alueellisena, digitaalisena, taloudellisena tai sosiaalisena.

Esimerkkejä  yhdistyksille vuonna 2021 myönnetyistä apurahoista:

 • Joensuun Kotien Puolesta ry: Näppärästi netissä -koulutus ikäihmisille, vähävaraisille, lapsiperheille ja syrjäytymisuhan alla
  oleville, 500 €. Antti Jussi Kososen rahasto/Pohjois-Karjalan maakuntarahasto
 • Joensuun Seudun omaishoitajat ry:  Omaishoitajien etäyhteyksien järjestäminen, 1000 €. Antti Jussi Kososen rahasto/Pohjois-Karjalan maakuntarahasto
 • Kulttuuriyhdistys Louhi ry/Louhiteatteri/työryhmä: Louhiteatterin teatterituotannon jatkuvuuden varmistaminen ja ohjelmisto, 2000 €. Antti Jussi Kososen rahasto/Pohjois-Karjalan maakuntarahasto
 • Rääkkylä-Seura r.y.: Rääkkylän historian kirjahanke, 800 €. Antti Jussi Kososen rahasto/Pohjois-Karjalan maakuntarahasto
 • Kaakkois-Suomen Nuoret Kotkat: Luontoretkiä lapsille -projekti, 800 €.  Lasten ja nuorten puolesta -rahasto
 • Tampereen venäläinen klubi ry;  Aikuisten ja lasten taidekerhojen toiminta, 500 €. Lasten ja nuorten puolesta -rahasto
 • ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:  Yhteisölliset ruokailutilanteet hävikkiruuasta 1500 €. Yleisrahasto
 • Kulttuuriyhdistys Presence ry: Alueellinen taiteen edistäminen Hangossa, syrjäytymisen ehkäisy, 1200 €. Yleisrahasto
 • Suomen sarjakuvaseura ry: Sarjakuvatyöpajat vankiloihin,  800 €.  Yleisrahasto

KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on yleishyödyllinen tiedettä, taidetta ja kulttuuritoimintaa tukeva apurahasäätiö.

Tiedeapurahat: Apurahoja myönnetään ensisijaisesti humanistisen alan tai humanistisia aloja lähellä oleviin  väitöskirja tai muihin tieteellisiin tutkimushankkeisiin.
Apurahat taiteelliseen toimintaan: Apurahoja myönnetään työskentelyapurahoina eri taiteen alojen ammattimaiseen toimintaan Pohjois-ja Eteläkarjalan maakunnissa asuville henkilöille.
Apurahat kulttuuriharrastustoimintaan: Apurahoja myönnetään Pohjois-ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella toimiville järjestöille, yhteisöille ja ryhmille eri alojen kulttuuriharrastustoimintaan.
Apurahat nimikkorahastoista:  Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiössä on 39 nimikkorahastoa, joiden tuotosta  apurahoja suunnataan  rahastojen tarkoituksien mukaisiin hankkeisiin.
Nimikkorahastot ja niiden tarkoitus löytyvät osoitteesta  www.kkes.fi/rahastot+ja+lahjoitukset/

Hakuaika: Apurahat ovat haettavina kerran vuodessa marraskuun aikana

Esimerkkejä myönnetyistä apurahoista yhdistyksille 2020 :

 • Joensuun Taiteilijaseura ry. Joensuun Taiteilijaseura ry:n 75-vuotisjuhlanäyttelyiden toteuttamiskustannuksiin, 20000 €
 • Kontiolahti-seura ry. Kontiolahden kotiseutumuseon näyttelyn uudistamiskustannuksiin, 4000 €
 • Kulttuuriyhdistys Louhi ry. Louhitalon kulttuuritapahtumien 2020 kuluihin, 2000 €
 • Lieksan Taideyhdistys ry. Taideyhdistyksen 50-vuotisjuhlanäyttelyn kuluihin, 3000 €
 • Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys ry. Ilomantsin Karhufestivaalin 2020 järjestämiskuluihin, 3000 €

KONEEN SÄÄTIÖ

Koneen Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestetään teemahakuja.

Haku-aika: Vuoden 2021 yleinen apurahahaku 1.–15. syyskuuta 2021.


MAJAOJASÄÄTIÖ

Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa.


MINELA- SÄÄTIÖ

Minela Säätiön avustuksia jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Avustuksia voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat. Säätiö voi avustaa myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yksittäisiä nuoria. Myönnetyt avustukset yksittäisille henkilöille tai perheille ovat noin 300 – 1000 euroa ja yhteisöille 500 – 5000 euroa.

Hakuajat vuonna 2021
Kevään avustushaku 1.4-30.4.2021. Painotamme kevään avustushaussa myönnettävissä avustuksissa lasten ja nuorten liikunnallisiin harrastuksiin tehtyjä tukihakemuksia. Kevään avustushaussa hakijoille tiedoksi, että avustuspäätökset tehdään heinäkuun ensimmäisillä viikoilla.

Syksyn avustushaku 1.10-31.10.2021. Painotamme syksyn avustushaussa myönnettävissä avustuksissa lasten ja nuorten kulttuurin harrastamista ja osallisuutta edistäviä tukihakemuksia

Tukimuodot jaetaan kolmeen eri luokkaan

1. Apurahat
• Säätiö voi myöntää apurahoja nuorten kouluttautumiseen säätiön hallituksen vuosittain määrittelemän painopistealueen mukaisesti.
• Apuraha voi olla kertaluonteinen tai rajoitetun ajan kestävä tuki.

2. Stipendit

• Säätiö voi myöntää stipendejä opiskeleville nuorille säätiön hallituksen vuosittain määrittelemän painopistealueen mukaisesti.
• Stipendi on aina rahallinen tai muu taloudellinen, kerralla suoritettava tuki.

3. Avustukset

• Säätiö voi myöntää avustuksia rekisteröidyille yhdistykselle tai juridisille yhteisöille, jotka järjestävät säätiön tehtävän mukaista toimintaa. Avustusta voidaan myöntää myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevien nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Tukea ei voida myöntää yrityksille.
• Avustus voi olla kertaluonteinen tai kestää rajoitetun ajan.

Haku-aika:
Avustukset ovat haettavissa kahtena (2) eri hakuaikana kalenterivuodessa;

1. hakuaika 1.4.-30.4.
2. hakuaika 1.10.-31.10.


OLVI-SÄÄTIÖ
OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin.

 • lasten hyväksi tapahtuva toiminta
 • vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta
 • lahjakkaiden nuorten opinnot
 • nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
 • kotiseututyö
 • luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen

Hakuaika: OLVI-säätiöllä on kaksi apurahan hakuaikaa vuodessa:
– keväthaku 1.1.-31.3.
– syyshaku 1.7.-30.9.


PÄIVIKKI JA SAKARI SOHLBERGIN SÄÄTIÖ

Säätiö edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia tukemalla lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä sosiaalista toimintaa. Säätiö toimii jakamalla apurahoja vuosittain tutkimukseen ja sosiaalisina apurahoina.

Hakuaika: Apurahojen hakuaika päättyy syyskuun puolivälissä vuosittain erikseen ilmoitettavana päivänä.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista vuonna 2020:

 • Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri. Nuorten hyvinvoinnin edistäminen Satakunnassa. 20000 €
 • Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry. Hyvinvointia kylien ikäihmisille – kohti maaseudun uutta yhteisöllisyyttä ja lähiavun verkostoja. 15000 €
 • Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Omaishoitajan voimavarat käyttöön. Voimavarakeskustelu muistisairasta tukevan omaisen tukena. 10000 €
 • Vaasanseudun mielenterveysseura ry . Mielenterveyden ensiapu 1-koulutusta vanhuksille. 5400 €
 • Uudenmaan CP-yhdistys ry.  Mielen hyvinvoinnin vertaisryhmä. 5000 €
 • Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry. Älä jätä minua yksin. 2000 €
 • FinFami Etelä-Pohjanmaa ry.  Miesten voimaa Järviseutu -vertaistukiryhmä. 1500 €

RAGNAR EKBERGIN SÄÄTIÖ

Ragnar Ekbergin Säätiöltä voivat hakea avustusta lapset (0-10 vuotta) ja nuoret (11-18 vuotta), joita edustavat säännönmukaisesti heidän edunvalvojansa, sekä seniorit ja vanhukset (yli 65 vuotta). Avustuksia voivat myös hakea muut säätiöt ja yhdistykset, jotka sitoutuvat käyttämään avustuksen Ragnar Ekbergin Säätiön hyväksymällä tavalla lasten, nuorten tai vanhusten hyväksi.

Avustuksia voi hakea kahdella tavalla:

 1. Ns. vuosittainen säännönmukainen haku järjestetään syksyisin erikseen ilmoitettavina aikoina loka-marraskuussa. Vuoden 2022 avustusten hakuaika 1.10. – 31.10.2021.
 2. Akuuteissa ennalta-arvaamattomissa lapsiin, nuoriin tai vanhuksiin kohdistuvissa hätätilanteissa voi avustusanomuksen tehdä myös muuna aikana. Hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että ongelma on tilapäinen ja johtunut nimenomaan jostakin yllättävästä tilanteesta, kuten vaikeasta elämänmuutoksesta, onnettomuudesta tai sairastumisesta. Myös näiden anomusten käsittelyaika on säännönmukaisesti 1-2 kuukautta.

STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN-SÄÄTIÖ 

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden-säätiön tarkoitus on edistää yleishyödyllisiä sekä humanitaarisia tavoitteita. Säätiö toteuttaa tavoitteitaan jakamalla avustuksia. Säätiö pyrkii tukemaan sosiaalisesti alttiita ryhmiä Suomessa ja ulkomailla. Erityisesti säätiö huomioi hakemuksia, jotka liittyvät sosiaaliseen työhön lasten ja nuorten parissa. Myönnetyt avustukset ovat viime vuosina olleet keskimäärin noin 3.400 euroa.

Hakuaika: Vuoden 2021 hakemukset on toimitettava säätiölle 31.1.2021

Esimerkkejä säätiön yhdistyksille ja järjestöille myöntämistä avustuksista vuonna 2021:

 • African Care. maahanmuuttajataustaisille naisille suunnattuun kotoutumista edistävään toimintaan ja sen kehittämiseen vuonna 2021. 4000 €
 • Eridan ry. Monikulttuuristen nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Pihlajamäen ja Malmin lähiössä. 1500 €
 • Etelä-Saimaan A-kilta. Etelä-Saimaan A-killan uusien kotisivujen, Facebookin ja Instagramin luominen ja päivitys alle 30-vuotiaiden
  päihdekuntoutujien toimesta. 1000 €
 • Oulun seudun perhehoitajat ry. Oulun seudun perhehoitajat ry:n jäsenperheiden vertaistoiminta vuodelle 2021. 1000 €
 • Setlementti Tampere ry. Kotoutumista ja osallisuutta tukevaa retkitoimintaa maahan muuttaneille naisille.1000 €
 • Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Musiikkileirin järjestäminen, jossa ohjataan kehitysvammaiset henkilöt itse tuottamaan musiikkia. 2000 €

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO /Keskusrahasto

Suomen Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. Apurahoja myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin suomalaisille tai Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja yhteisöille. Tukea myönnetään myös muille hakijoille, joiden hakemuksella on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin.

Hakuaikoja on vuosittain neljä: tammikuun, maaliskuun, elokuun ja lokakuun haku.

Tammikuun haku
Maakuntarahastojen yhtenäinen hakuaika on tammikuussa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet .Maakuntarahastot jakavat myös Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoja.
Lisätietoja

Maaliskuun haku
Maaliskuun haussa jaetaan liikkuvuusapurahoja, Taide²-apurahoja sekä Argumenta-apurahoja. Lisäksi jaossa ovat Kulttuurirahaston soitinkokoelman jousisoittimet.
Lisätietoja

Elokuun haku
Elokuussa on haettavana neljä erilaista apurahaa: liikkuvuus- ja residenssiapurahat taiteilijoille, Museovisio suomalaisille museoille sekä Mullankaivajat-apuraha, jonka tavoitteena on tutustuttaa koululaiset ja lukiolaiset arkeologiseen tutkimukseen.
Lisätietoja

Lokakuun haku
Lokakuun haun apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Haun yhteydessä ovat haettavissa myös Eminentia-, Taidetta hoitolaitoksiin- ja Keskusrahaston lisärahoitus vaihtuvalle tieteenalalle -apurahat.
Lisätietoja


SUOMEN KULTTUURIRAHASTO/ Pohjois-Karjalan rahasto
Pohjois-Karjalan rahasto myöntää apurahoja Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin sekä maakunnasta kotoisin oleville tai maakunnassa työskenteleville tieteen ja taiteen harjoittajille ja opiskelijoille.

Hakuaika: Pohjois-Karjalan rahaston vuoden 2020 apurahojen hakuaika oli 10.1.-10.2.2020

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista vuonna 2019:

 • Jazzkerho -76 Joensuu ry: ”Laulumailta valtakunnalliseksi Jazzkeskukseksi” -hankkeeseen, Yleisrahasto. 40 000 €
 • Joensuun Puhallinorkesteriyhdistys ry: 2 500 € konserttien järjestämiseen hoitolaitoksissa Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana, Yleisrahasto.2500 €
 • Joensuun Tiedeseura – Joensuu Science Society ry: 5 000 € SciBotania-tapahtuman järjestämiseen, Yleisrahasto. 5000 €
 • JuMu ry:  5 000 € Juuan musiikkileirin ja Juuka jatsaa -festivaalin järjestämiseen, Yleisrahastosta. 5000 €
 • Martva ry: 2 000 € Maruknat-kirjallisuustapahtuman järjestämiseen, Yleisrahasto. 2000 €
 • Popkatu-yhdistys ry: 4 500 € Popkatu -festivaalin järjestämiseen, Yleisrahasto. 4500 €
 • Runon Ystävät ry:  4 000 € runoesitysten järjestämiseen ikäihmisten hoivakodeissa Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana, Yleisrahasto. 4000€

MUITA AVUSTUKSIA MYÖNTÄVIÄ TAHOJA

SOKEAIN YSTÄVÄT RY
Sokeain Ystävät ry myöntää lahjoja, avustuksia ja apurahoja näkövammaisille suomalaisille. Kaikki lahjat, avustukset ja apurahat myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella. Näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %. Sokeain Ystävät ry myöntää rajoitetusti tukea myös Suomessa näkövammaistyötä tekeville tai suomalaisille näkövammaisjärjestöille, suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön.
Avustuksia on myönnetty:
– Odottamaton taloudellinen hätä
– Opinnot, Opinnoista valmistuminen
– kodinperustamislahjan avioliittoon vihityille näkövammaisille
– Laitehankinnat
– Lomat

Lisätietoa yhdistyksen kotisivuilla


VAMMAISTEN KOULUTUKSEN JA TYÖLLISTÄMISEN TUKI RY.

Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa. Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Tavoitteena on tukea koulutusta, opiskelua, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan. Myös harrastustoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluvat tuen piiriin.

Tukilinjan henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. Liikunta- tai aistivamman lisäksi rajoitteen voi aiheuttaa pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus. Olennaista ei ole diagnoosi vaan se, että se rajoittaa toimintakykyä.

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea ympäri vuoden, ja niitä myönnetään kymmeniä kuukausittain. Yksityishenkilöiden apurahojen suuruutta rajoittaa lahjaverotus, joten ne ovat alle 4000 euron suuruisia. Muille kuin yksityishenkilöille myönnettävät apurahat voivat olla tätä suurempiakin

Hakuaika: Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ympäri vuoden ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksena ovat yhteistyössä myönnettävät vammaistutkimusapurahat sekä urheiluharrastajien Startti-stipendit. Molempiin on vuosittaiset hakuajat ja niitä haetaan yhteistyötahojen kautta.


Vamlas jakaa kaksi kertaa vuodessa apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.

Vamlasin apurahalla tuetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä, taide-, liikunta- tai muita harrastuksia, opiskelua, työnsaantimahdollisuuksia ja näihin liittyviä apuvälineitä. Lisäksi tuetaan vammaisten nuorten kansainvälistymistä. Ensisijaisesti apuraha myönnetään yksittäisille henkilöille. Joissain tapauksissa apuraha voidaan myöntää ryhmän tai joukkueen jäsenille esimerkiksi kilpailuun tai opintomatkalle osallistumiseen.

Haku-aika:
Kevään apurahojen hakuaika päättyi 2.5.2020
Syksyn apurahojen hakuaika päättyy 2.11.2020


MUUALLA VERKOSSA:

Fingon koontia rahoituslähteistä

SYL apurahatietokanta
Kootusti tietoa erityisesti Suomen eri rahastoista ja apurahamahdollisuuksista eri alueilla. Tietoa erityisesti eri alojen ja opintoasteiden opiskelijoille tarkoitetuista apurahamahdollisuuksista

Kotimaiset säätiöt
Koottua tietoa suomalaisista säätiöistä löytyy Säätiöpalvelu-verkkosivuilta.

Säätiöt ja rahastot Kansalaisfoorumin hankerahastohakemistossaMuokattu viimeksi: 21.01.2022