SÄÄTIÖT, RAHASTOT JA ERI OHJELMAT RAHOITUSMAHDOLLISUUTENA

Lukuisat säätiöt, rahastot ja muut tahot tarjoavat tukimahdollisuuksia myös yhdistyksille ja yhteisöille. Sivustolle on koottu tietoa rahastoista, säätiöistä eri ohjelmista sekä esimerkkejä yhdistysten saamista apurahoista.


ALFRED KORDELININ RAHASTO
Alfred Kordelinin säätiö myöntää apurahoja tieteisiin, kirjallisuuteen, taiteisiin ja kansanvalistukseen. Apurahaa voivat hakea suomalaiset ja Suomessa asuvat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt sekä tieteen apurahaa yksityishenkilöt.Päärahaston apurahaa haetaan tiettyyn käyttötarkoitukseen kuten esimerkiksi väitöskirjatyöhön, taiteelliseen työskentelyyn tai tapahtuman järjestämiseen. Käyttötarkoitukset on avattu aloittain tieteissä, kirjallisuudessa, taiteissa ja kansanvalistuksessa.

TAMMIKUUN HAKU: Tammikuussa voi hakea suuret kulttuurihankkeet sekä kaupunki ja kohderahastojen apurahoja.
ELOKUUN HAKU : Työskentelyapurahoja tieteeseen, kirjallisuuteen, taiteeseen ja kansanvalistukseen. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää enintään vuoden mittaisia ja enintään 30 000 suuruisia hankeapurahoja.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä  apurahoista:

 • Längelmäen Kirkonseudun Kyläyhdistys ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet | Paikan henki – kulttuuriperinnön käytäntöjä harvaanasutulla maaseudulla -hankkeeseen,5000€
 • Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry | Tietokirjallisuus | Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry:n historiaan,5000€
 • Allegra Lab Helsinki ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet |Tutkitusti-hankkeen tapahtumatuotantoon,15000€
 • Juminkeko-säätiö sr | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet |Runolaulu aineettomana kulttuuriperintönä -hankkeeseen,16300€
 • Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys ry | Tietokirjallisuus | Vääksyn historiakirjan toteuttamiseen,18000€
 • Ahjolan Setlementti ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet |Tyttöjen Tuvan taide- ja kulttuuriryhmät 2019 lasten ja nuorten tukena -hankkeeseen,10000€
 • Käsityökoulu Robotti ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet | Avoimen oppimateriaalipankin ja verkkopalvelun kehittämiseen,12000€
 • Pälkäneen Suomalainen Nuija ry | Elinikäistä oppimista tukevat hankkeet | lukutaidon edistämiseen,20000€
 • Tuli & Savu ja runoyhdistys Nihil Interit ry | Joukkoviestintä | runouslehti Tuli & Savun avustajapalkkioihin ja julkaisutoimintaan,4000€
 • Nukketeatteri Sampon kannatusyhdistys ry | Näyttämötaide |Sampo maailmalle – maailma Sampoon – Nukketeatteri Sampon kansainvälisen toiminnan ja SAMPO Festivaalin kehittämiseen,14500€
 • Silence Project yhdistys ry | Kuvataide | jokamiehenoikeuksiin keskittyvän seminaarin ja performatiivisen Hiljaisen Aterian tuotantokuluihin, palkkioihin ja markkinointiin,12000€

ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖ

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa.

Kulttuuriapurahojen hakuaika poikkeuksellisesti 30.3- 13.4.2020

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä Alli Paasikiven vuoden 2019 kulttuuri- ja kehittämisapurahoista:

 • Helsingin 4H-yhdistys ry: 4H-yrittäjyyden laajentaminen Itä-Helsinkiin maahanmuuttajanuorille, 8 000 euroa
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry: Vapaaehtoiset turvakotiasiakkaiden tukena, 8 000 euroa
 • Pesäpuu ry: Perhehoidossa asuvien lasten ja nuorten kiintymyssuhteiden tukeminen, 7 350 euroa
 • Suomen nuoret lesket ry: Perheenjäsenensä menettäneiden lasten ja nuorten vertaisryhmätoiminta, 8 000 euroa
 • Turun Kaupunkilähetys ry: Yksilöllinen talousvalmennus nuorille aikuisille, 8 000 euroa
 • Etelä-Karjalan Estradi ry: Erityislasten monitaideleiri, 3 280 euroa
 • Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry: Monikulttuurinen lastentaruantologia, 4 000 euroa
 • Kehitysvammaisten Taitotupa ry: Osallistava Rapkiertue ja musiikkikerhot Varsinais-Suomen kehitysvammaisille, 4 000 euroa

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO
Yleishyödyllinen kulttuurisäätiö jakaa tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen palkintoja ja apurahoja.

Hakuaika vuonna 2020:  toukokuussa

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista 2019:

 • DOKKINO 2020: lasten ja nuorten valtakunnallisen dokumenttielokuvakiertueen järjestämiseen 30 000€
 • Harjun Kamarikuoron yhdistys ry: Requiem-konserttisarjan järjestämiseen 3000 €
 • Joensuu Entrepreneurship Society ry: OLKU yrittäjyysviikko -tapahtuman järjestämiseen sekä yhdistystoiminnan kansainvälistämiseen 2000€
 • Kolmas Tila ry: Turku10000 näyttämöteoksen ”Romanttinen mieli” toteuttamiseen  10 000 €
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Hyvä alku koulutielle-ja Hyvä alku yläkouluun -kampanjoiden toteuttamiseen vanhemmuuden tukemiseksi 30 000€
 • Rovaniemen taidemuseon ystävät ry: keramiikan erikoistekniikkatyöpajojen ”Uppoudu saveen” järjestämiseen Rovaniemen taidemuseossa 7500 €
 • VastuunNaiset ry: C-kaseteille tallennettujen kotirintaman naisten muistojen ja kokemusten litterointiin ja digitointiin 10 000€

JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖ

Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.

Hakuaika: Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole.


KALEVALA KORUN KULTTUURISÄÄTIÖ

Kalevala Koru jakaa yhteistyössä omistajajärjestönsä Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa vuosittain apurahoja suomalaisen kulttuurin edistämiseen oman kulttuurisäätiönsä kautta. Apuraha voidaan myöntää yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan, esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin.


KANSAN SIVISTYSRAHASTO
Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä.

Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa hankkeita.Maakuntarahastojen tehtävä on apurahoja jakamalla tukea tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaa.Pohjois-Karjalan maakunta rahasto on Antti-Jussi Kososen rahasto

Hakuaika: seuraava haku alkaa 1.8.2020

Esimerkkejä  yhdistyksille myönnetyistä apurahoista

Pohjois-Karjalan maakuntarahasto/Antti-Jussi Kososen rahasto:

 • Joensuun eläinsuojeluyhdistys ry: Eläinsuojellullisen sijaiskotitoiminnan jatkuminen Joensuussa, 500 € (2020)
 • Kulttuuriyhdistys Louhi ry/Louhiteatteri: Louhiteatterin ” Miikkulan Onnen Maa” näytelmän tuottaminen, 2000 € (2020)
 • Nunnanlahden Kyläyhdistys ry: Nunnanlahden kyläkirjan julkaiseminen, 1000 € (2020)

KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on yleishyödyllinen tiedettä, taidetta ja kulttuuritoimintaa tukeva apurahasäätiö.

Tiedeapurahat: Apurahoja myönnetään ensisijaisesti humanistisen alan tai humanistisia aloja lähellä oleviin  väitöskirja tai muihin tieteellisiin tutkimushankkeisiin.
Apurahat taiteelliseen toimintaan: Apurahoja myönnetään työskentelyapurahoina eri taiteen alojen ammattimaiseen toimintaan Pohjois-ja Eteläkarjalan maakunnissa asuville henkilöille.
Apurahat kulttuuriharrastustoimintaan: Apurahoja myönnetään Pohjois-ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella toimiville järjestöille, yhteisöille ja ryhmille eri alojen kulttuuriharrastustoimintaan.
Apurahat nimikkorahastoista:  Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiössä on 39 nimikkorahastoa, joiden tuotosta  apurahoja suunnataan  rahastojen tarkoituksien mukaisiin hankkeisiin.
Nimikkorahastot ja niiden tarkoitus löytyvät osoitteesta  www.kkes.fi/rahastot+ja+lahjoitukset/

Hakuaika: Apurahat ovat haettavina kerran vuodessa marraskuun aikana

Esimerkkejä myönnetyistä apurahoista yhdistyksille 2019 :

 • Ilomantsin marttayhdistys ry.Ilomantsin 100-vuotisen marttahistoriankirjoittamis-ja julkaisukuluihinHanna ja Antti Turusen rahastosta, 5000 €
 • Itä-Suomen kulttuuripolut ry.Outokummun vanhat talot -tapahtuman järjestämiskuluihin, 3.000 €
 • Perheiden paikka ry.Perheidenpaikka ry: n 60-vuotisjuhlavuoden lapsiperheille suunnattujen, Outokummussa toteutettavien kulttuuritapahtumien kustannuksiin Taimi ja Väinö Toron rahastosta, 6000 €
 • Pro Höytiäinen ry: Höytiäisen kulttuuriperintökohteiden digitoimiseen Taimi ja Väinö Toron Rahastosta, 2000 €
 • Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri ry: Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri ry:n historian 1966–2020 -kuluihin Taimi ja Väinö Toron rahastosta, 10 000 €

KONEEN SÄÄTIÖ

Koneen Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestetään teemahakuja.

Haku-aika: Yleinen apurahahaku järjestetään seuraavan kerran 1.–15.9.2020.


MAJAOJASÄÄTIÖ

Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa.


MINELA- SÄÄTIÖ

Minela Säätiön avustuksia jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Avustuksia voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat. Säätiö voi avustaa myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yksittäisiä nuoria. Myönnetyt avustukset yksittäisille henkilöille tai perheille ovat noin 300 – 1000 euroa ja yhteisöille 500 – 5000 euroa.

Tukimuodot jaetaan kolmeen eri luokkaan

1. Apurahat
• Säätiö voi myöntää apurahoja nuorten kouluttautumiseen säätiön hallituksen vuosittain määrittelemän painopistealueen mukaisesti.
• Apuraha voi olla kertaluonteinen tai rajoitetun ajan kestävä tuki.

2. Stipendit

• Säätiö voi myöntää stipendejä opiskeleville nuorille säätiön hallituksen vuosittain määrittelemän painopistealueen mukaisesti.
• Stipendi on aina rahallinen tai muu taloudellinen, kerralla suoritettava tuki.

3. Avustukset

• Säätiö voi myöntää avustuksia rekisteröidyille yhdistykselle tai juridisille yhteisöille, jotka järjestävät säätiön tehtävän mukaista toimintaa. Avustusta voidaan myöntää myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevien nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Tukea ei voida myöntää yrityksille.
• Avustus voi olla kertaluonteinen tai kestää rajoitetun ajan.

Haku-aika:
Poikkeus säätiön avustushakuihin keväällä 2020:
Valitettavasti koronaepidemian aiheuttamasta taloudellisesta tilanteesta johtuen Minela säätiö sr ei pysty järjestämään keväällä 2020 avustushakua.

Avustukset ovat haettavissa kahtena (2) eri hakuaikana kalenterivuodessa;

1. hakuaika 1.4.-30.4.
2. hakuaika 1.10.-30.10.


OLVI-SÄÄTIÖ
OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin.

 • lasten hyväksi tapahtuva toiminta
 • vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta
 • lahjakkaiden nuorten opinnot
 • nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
 • kotiseututyö
 • luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen

Hakuaika: OLVI-säätiöllä on kaksi apurahan hakuaikaa vuodessa:
– keväthaku 1.1.-31.3.
– syyshaku 1.7.-30.9.


PÄIVIKKI JA SAKARI SOHLBERGIN SÄÄTIÖ

Säätiö edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia tukemalla lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä sosiaalista toimintaa. Säätiö toimii jakamalla apurahoja vuosittain tutkimukseen ja sosiaalisina apurahoina.

Hakuaika: Apurahojen hakuaika päättyy syyskuun puolivälissä vuosittain erikseen ilmoitettavana päivänä.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista vuonna 2019:

 • Sylva ry: Kuvataideterapeuttinen toiminta ja kuvataideterapia viiden yliopistosairaalan alueella. 30000 €
 • ViaDia Joensuu ry / Lähiötalo: Koululaisten Lähis -hanke 2019-2021. 25000 €
 • OmaKamu ry: OmaKamun toiminnan organisoiminen Vantaalla. 19000 €
 • Suomen Diabetesliitto ry: Diabetesta sairastavien ikäihmisten kotona pärjäämisen tuki. 15000 €
 • ViaDia Länsi-Uusimaa ry: ViaDia Senioritalo, Yhdessä eteenpäin -hanke ikäihmisille. 12000 €
 • Suomen Punainen Risti Herttoniemen osasto: Vanhustyö; aktivointi ja virkistys, tukea, huomiointia ja auttamista toisten seuraan. 5000 €
 • Helsingin Alzheimer-yhdistys ry: ”Liikahdus muistiin” – tanssi- ja liiketerapian hyödyntäminen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä. 5000 €
 • Palonurmen Nuorisoseura ry: Palonurmen kylän ja lähialueen ikäihmisten virkistystoiminta. 2500 €
 • Suomen Reumanuoret ry: Suomen Reumanuoret ry:n tapahtumien järjestäminen vuonna 2020. 1000 €

RAGNAR EKBERGIN SÄÄTIÖ

Ragnar Ekbergin Säätiöltä voivat hakea avustusta lapset (0-10 vuotta) ja nuoret (11-18 vuotta), joita edustavat säännönmukaisesti heidän edunvalvojansa, sekä seniorit ja vanhukset (yli 65 vuotta). Avustuksia voivat myös hakea muut säätiöt ja yhdistykset, jotka sitoutuvat käyttämään avustuksen Ragnar Ekbergin Säätiön hyväksymällä tavalla lasten, nuorten tai vanhusten hyväksi.

Avustuksia voi hakea kahdella tavalla:

 1. Ns. vuosittainen säännönmukainen haku järjestetään syksyisin erikseen ilmoitettavina aikoina loka-marraskuussa. Vuoden 2021 avustusten hakuaika on 1.10.-31.10.2020
 2. Akuuteissa ennalta-arvaamattomissa lapsiin, nuoriin tai vanhuksiin kohdistuvissa hätätilanteissa voi avustusanomuksen tehdä myös muuna aikana. Hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että ongelma on tilapäinen ja johtunut nimenomaan jostakin yllättävästä tilanteesta, kuten vaikeasta elämänmuutoksesta, onnettomuudesta tai sairastumisesta. Myös näiden anomusten käsittelyaika on säännönmukaisesti 1-2 kuukautta.

STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN-SÄÄTIÖ 

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden-säätiön tarkoitus on edistää yleishyödyllisiä sekä humanitaarisia tavoitteita. Säätiö toteuttaa tavoitteitaan jakamalla avustuksia. Säätiö pyrkii tukemaan sosiaalisesti alttiita ryhmiä Suomessa ja ulkomailla. Erityisesti säätiö huomioi hakemuksia, jotka liittyvät sosiaaliseen työhön lasten ja nuorten parissa. Myönnetyt avustukset ovat viime vuosina olleet keskimäärin noin 3.400 euroa.

Hakuaika: Vuoden 2020 hakemukset on toimitettava säätiölle 31.1.2020 mennessä

Esimerkkejä säätiön yhdistyksille ja järjestöille myöntämistä avustuksista vuonna 2019:

 • Enon 4H-Yhdistys Ry: toimintaa lapsille ja nuorille 2500 €
 • Espoon Kehitysvammatuki ry: kehitysvammaisten nuorten kesäleirit 2500 €
 • Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry: Lasten ja nuorten kerho- ja kulttuuritoiminta Länsimäen jaHakunilan lähiöissä 5 000,00 €
 • Kajaanin Eesti klub ry: Humanitaarisen avun toimittaminen Viroon ” Äityspakkaus -projekti ” ja Vanhusten apuväline – hanke .
 • Keskosperheidenyhdistys Kevyt MLL /Meilahden yhdistys ry: Tiedon jakaminen keskosperheille ja keskoslasten kanssatyöskenteleville ammattilaisille,2 000,00 €
 • KÄPY -Lapsikuolemaperheet ry: Sisaruksensa menettäneiden nuorten ja nuorten aikuistenvertaistukiviikonloppu.2 500,00 €
 • Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry: Lapsiperheiden voimavarojen ja osallisuuden tukeminen virkistystapahtuman avulla2 500,00 €
 • Pakolaisneuvonta ry: Yleisavustuksena järjestölle turvapaikanhakijoidenoikeusturvan vahvistamiseksi17 500,00 €
 • Pirkanmaan Epilepsiayhdistys ry: Osallistuminen epilepsialiiton kesäkisoihin Turussa .1 000,00 €

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO /Keskusrahasto

Suomen Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. Apurahoja myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin suomalaisille tai Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja yhteisöille. Tukea myönnetään myös muille hakijoille, joiden hakemuksella on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin.

Hakuaikoja on vuosittain neljä: tammikuun, maaliskuun, elokuun ja lokakuun haku.

Tammikuun haku
Maakuntarahastojen yhtenäinen hakuaika on tammikuussa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet .Maakuntarahastot jakavat myös Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoja.
Lisätietoja

Maaliskuun haku
Maaliskuun haussa jaetaan liikkuvuusapurahoja, Taide²-apurahoja sekä Argumenta-apurahoja. Lisäksi jaossa ovat Kulttuurirahaston soitinkokoelman jousisoittimet.
Lisätietoja

Elokuun haku
Elokuussa on haettavana neljä erilaista apurahaa: liikkuvuus- ja residenssiapurahat taiteilijoille, Museovisio suomalaisille museoille sekä Mullankaivajat-apuraha, jonka tavoitteena on tutustuttaa koululaiset ja lukiolaiset arkeologiseen tutkimukseen.
Lisätietoja

Lokakuun haku
Lokakuun haun apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Haun yhteydessä ovat haettavissa myös Eminentia-, Taidetta hoitolaitoksiin- ja Keskusrahaston lisärahoitus vaihtuvalle tieteenalalle -apurahat.
Lisätietoja


SUOMEN KULTTUURIRAHASTO/ Pohjois-Karjalan rahasto
Pohjois-Karjalan rahasto myöntää apurahoja Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin sekä maakunnasta kotoisin oleville tai maakunnassa työskenteleville tieteen ja taiteen harjoittajille ja opiskelijoille.

Hakuaika: Pohjois-Karjalan rahaston vuoden 2020 apurahojen hakuaika oli 10.1.-10.2.2020

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista vuonna 2019:

 • Jazzkerho -76 Joensuu ry: ”Laulumailta valtakunnalliseksi Jazzkeskukseksi” -hankkeeseen, Yleisrahasto. 40 000 €
 • Joensuun Puhallinorkesteriyhdistys ry: 2 500 € konserttien järjestämiseen hoitolaitoksissa Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana, Yleisrahasto.2500 €
 • Joensuun Tiedeseura – Joensuu Science Society ry: 5 000 € SciBotania-tapahtuman järjestämiseen, Yleisrahasto. 5000 €
 • JuMu ry:  5 000 € Juuan musiikkileirin ja Juuka jatsaa -festivaalin järjestämiseen, Yleisrahastosta. 5000 €
 • Martva ry: 2 000 € Maruknat-kirjallisuustapahtuman järjestämiseen, Yleisrahasto. 2000 €
 • Popkatu-yhdistys ry: 4 500 € Popkatu -festivaalin järjestämiseen, Yleisrahasto. 4500 €
 • Runon Ystävät ry:  4 000 € runoesitysten järjestämiseen ikäihmisten hoivakodeissa Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana, Yleisrahasto. 4000€

MUITA AVUSTUKSIA MYÖNTÄVIÄ TAHOJA

SOKEAIN YSTÄVÄT RY
Sokeain Ystävät ry myöntää lahjoja, avustuksia ja apurahoja näkövammaisille suomalaisille. Kaikki lahjat, avustukset ja apurahat myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella. Näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %. Sokeain Ystävät ry myöntää rajoitetusti tukea myös Suomessa näkövammaistyötä tekeville tai suomalaisille näkövammaisjärjestöille, suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön.
Avustuksia on myönnetty:
– Odottamaton taloudellinen hätä
– Opinnot, Opinnoista valmistuminen
– kodinperustamislahjan avioliittoon vihityille näkövammaisille
– Laitehankinnat
– Lomat

Lisätietoa yhdistyksen kotisivuilla


VAMMAISTEN KOULUTUKSEN JA TYÖLLISTÄMISEN TUKI RY.

Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa. Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Tavoitteena on tukea koulutusta, opiskelua, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan. Myös harrastustoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluvat tuen piiriin.

Tukilinjan henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. Liikunta- tai aistivamman lisäksi rajoitteen voi aiheuttaa pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus. Olennaista ei ole diagnoosi vaan se, että se rajoittaa toimintakykyä.

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea ympäri vuoden, ja niitä myönnetään kymmeniä kuukausittain. Yksityishenkilöiden apurahojen suuruutta rajoittaa lahjaverotus, joten ne ovat alle 4000 euron suuruisia. Muille kuin yksityishenkilöille myönnettävät apurahat voivat olla tätä suurempiakin

Hakuaika: Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ympäri vuoden ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksena ovat yhteistyössä myönnettävät vammaistutkimusapurahat sekä urheiluharrastajien Startti-stipendit. Molempiin on vuosittaiset hakuajat ja niitä haetaan yhteistyötahojen kautta.


Vamlas jakaa kaksi kertaa vuodessa apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.

Vamlasin apurahalla tuetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä, taide-, liikunta- tai muita harrastuksia, opiskelua, työnsaantimahdollisuuksia ja näihin liittyviä apuvälineitä. Lisäksi tuetaan vammaisten nuorten kansainvälistymistä. Ensisijaisesti apuraha myönnetään yksittäisille henkilöille. Joissain tapauksissa apuraha voidaan myöntää ryhmän tai joukkueen jäsenille esimerkiksi kilpailuun tai opintomatkalle osallistumiseen.

Haku-aika:
Kevään apurahojen hakuaika päättyi 2.5.2020
Syksyn apurahojen hakuaika päättyy 2.11.2020


MUUALLA VERKOSSA:

KEPAn koontia rahoituslähteistä

SYL apurahatietokanta
Kootusti tietoa erityisesti Suomen eri rahastoista ja apurahamahdollisuuksista eri alueilla. Tietoa erityisesti eri alojen ja opintoasteiden opiskelijoille tarkoitetuista apurahamahdollisuuksista

Kotimaiset säätiöt
Koottua tietoa suomalaisista säätiöistä löytyy Säätiöpalvelu-verkkosivuilta.

Säätiöt ja rahastot Kansalaisfoorumin hankerahastohakemistossa


Muokattu viimeksi: 27.07.2020