RYHMÄN OHJAAMINEN

Oppaita ryhmän ohjaamisen tueksi.

 • Keinot käyttöön arjen areenoilla- opas
  Suomen mielenterveysseuran hankkeessa koottu käsikirja on tiivis tietopaketti ja työkalupakki vertaisryhmien ohjaajille ja kehittämistoiminnasta vastaaville , vapaaehtoisille tukihenkilöille ja ammatikseen tukityötä tekeville. Käsikirja sisältää muun muassa käytännöllisen työkalupakin, joka esittelee mihin tahansa ohjattuun ryhmätyöskentelyn sovellettavia toiminnallisia menetelmiä. Kirjan lomakeosioon on koottu projektissa kehitettyjä, erityisesti kurssi- ja ryhmätoiminnan toteuttamiseen ja arviointiin liittyviä lomakkeita
 • MLL julkaisemia materiaaleja
  Sivuilta löytyy materiaaleja eri ammattilaisille lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Materiaalit on suunnattu ammattilaisille, mutta ne ovat hyödyllisiä myös vapaaehtoisille.

 • Ohjaajan punainen lanka -työkalupakki
  Opinnäytetyönä toteutettu työkalupakki kirjoitettu erilaisissa ohjaustehtävissä toimivien tueksi ja inspiraatioksi.
 • Olen Voimakas! työkirja
  Työkirjaan on koottu tiivistettyjä kuvauksia, kehitettyjä ryhmätoimintoja sekä muokattuja ja testattuja työvälineitä, joita toteutettiin voimavarakeskeisiä menetelmiä täyskentelyyn päihde- ja mielenterveyshaittoja kokevien nuorien kanssa toteuttavassa Kehittämiskeskus Tyynelän projektissa.
 • Ryhmäyttämisopas
  MUST-hankkeen opas on tehty erityisesti opettajalle ryhmäytymisen tueksi, mutta oppaasta löytyy runsaasti myös erilaisia muillekin toimijoille sopivia harjoituksia ja menetelmiä.
 • Opas asiakasraatityöhön
  Töihin Suomessa- hankkeen opas on tarkoitettu käytännön työkaluksi maahanmuuttajapalveluissa työskenteleville tai palveluita kehittäville henkilöille. Opas kuvaa asiakasraadin perustamista, käytännön järjestelyitä sekä raadin tulosten käsittelyä. Oppaassa on mallinnettu kotoutumiskoulutuksen asiakasraati, mutta mallia voidaan hyödyntää muidenkin palveluiden asiakasraatien apuna.
 • Kansalaisraati-käsikirja. Opas kansalaisraadin järjestäjälle
  Setlementtiliiton julkaisema käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen opas, johon on koottu yhtä kattavasti kansalaisraadin järjestämisen käytännön ohjeet, vinkkejä ja esimerkkimateriaalia kansalaisraadin järjestämiseen.

Lisää oppaita ja menetelmiä eri kohderyhmien kanssa työskentelyyn löydät menetelmiä ryhmätoimintaan– sivulta

 


Muokattu viimeksi: 28.05.2020