MENETELMIÄ RYHMÄTOIMINTAAN

Sivustolle on koottu erilaisia menetelmiä ryhmätoimintaan:

  • Yleisiä menetelmiä ryhmätoimintaan
  • Menetelmiä lasten ja nuorten ryhmätoimintoihin
  • Menetelmiä ikäihmisten kanssa työskentelyyn ja ryhmätoimintaan
  • Toimintatapoja ja menetelmiä eri toimijoiden yhteistyöhön

YLEISIÄ MENETELMIÄ RYHMÄTOIMINTAAN

Innokylän menetelmät
Innokylän koottuja menetelmiä ideoinnin ja suunnittelun tueksi
Innokylän sivuille on koottu menetelmiä käytännöllisine sovellusohjeineen vaihe vaiheelta

MSL:n koottuja ryhmätyömenetelmiä
Verkko-opiston sivuilla esitellään erilaisia tutustumis- ja ryhmätyömenetelmiä.

Fasilitaattorin käsikirja -Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn
Oppaan tavoitteena on rohkaista järjestöjä ja ryhmiä käyttämään arvostavia ryhmätyökaluja ja fyysistä liikettä toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja arviointiin. Oppaan ryhmämenetelmät on valittu erityisesti sillä silmällä, että ne vastaavat vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen ja ryhmien tarpeisiin. Ne ovat helppoja, lyhytkestoisia eikä niiden toteuttaminen vaadi kalliita tarvikkeita.
Kepa ry

Menetelmiä kouluttajille ja ohjaustyötä tekeville
Tevere on koonnut sivuilleen lyhyitä kuvauksia erilaisista menetelmistä, jotka soveltuvat monenlaiseen työskentelyyn myös yhdistyksissä.

Osallisuuden työkalupakki – toimintatapoja ja menetelmiä
Jelli.fi-palvelun osallisuussivustolle on koottu eri yhteyksiin sopivia eri toimijoiden  osallisuutta edistäviä toimintatapoja ja menetelmiä.

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ryhmätoimintoihin, osa 2.
Vallin julkaisussa on liki kuusikymmentä menetelmää ryhmien käyttöön. Julkaisussa tuodaan esiin keinoja, joilla menetelmiä ja ryhmien toimintaa voidaan rikastuttaa.

Osallistavat menetelmät – tuki- ja virikeaineisto
KSL:n oppaaseen koottu tietoa osallistavista menetelmistä yhdistysten ja erilaisten ryhmien toimintaan.

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja  ongelmanratkaisuun
Itellan Työhyvinvointisäätiön oivallinen opas työyhteisöissä hyödynnettäviin osallistaviin menetelmiin liittyen esimerkiksi palavereihin, ryhmätyöskentelyyn, sekä toiminnan yleiseen  kehittämiseen.

Osallistavia menetelmiä
innostajat.net-sivuston helposti sovellettavia osallistamisen menetelmiä mm. tutustumisvaiheeseen.

Ohjaajan punainen lanka -työkalupakki
Opinnäytetyönä toteutettu työkalupakki kirjoitettu erilaisissa ohjaustehtävissä toimivien tueksi ja inspiraatioksi.

Innostu! Innosta!: eväitä osallistavaan yhteistyöhön
Osallistavan   asenteen   ja   menetelmien   käyttöön liittyvä KEPAn julkaisema opas, johon on  koottu helppolukuista perustietoa osallisuudesta, osallistavasta toiminnasta sekä erilaisista osallistavista menetelmistä.

Ryhmäyttämisopas
MUST-hankkeen opas on tehty erityisesti opettajalle ryhmäytymisen tueksi, mutta oppaasta löytyy runsaasti myös erilaisia muillekin toimijoille sopivia harjoituksia ja menetelmiä.

Taidelähtöiset menetelmät identitettityön tukena–oppimisopas
Kansalaisfoorumin julkaisema opas on ohjaajien työkalu ja virikeaineisto. Opas kokoaa taidelähtöisiä menetelmiä, joita voi käyttää ryhmäläisten itsetuntemuksen tukemisessa turvallisesti ja luontevana osana ryhmän perustoimintaa.

Vahvuuskortit
Suomen Mielenterveysseuran vahvuuskortteja voidaan käyttää yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Niitä voidaan käyttää työtiimeissä, keskusteluryhmissä, rekrytoinneissa tai urasuunnittelussa. Vahvuuskorttien tarkoitus on helpottaa vahvuuksista keskustelemista ja lisätä myönteistä itsetuntemusta.

Luontoelämyspolku – ohjaajan opas
Ikäinstituutin julkaisussa esiteltävän luontoelämyspolun voi toteuttaa missä tahansa lähellä sijaitsevassa viherympäristössä, esimerkiksi puistossa, pihassa tai metsikössä. Palvelutalot, taloyhtiöt, järjestöt, seurakuntaja muut yhteisöt voivat järjestää oman tai yhteisen Luontoelämyspolun. Myös eri sukupolvet voivat lähteä yhdessä ulos polulle. Luontoelämyspolulla kuljetaan yhdessä rastilta toiselle ja tehdään välillä erilaisia harjoituksia tehtäväkorttien innoittamana.
Kortit


MENETELMIÄ LASTEN JA NUORTEN RYHMÄTOIMINTOIHIN:

LASTEN KANSSA LUONTOON – Opas luontotoimintapäivän järjestämiseen
PEPPI-hankkeen opas antaa ideoita ja välineitä luontoaiheisen toimintapäivän järjestämiseen. Oppaasta löytyy niin yksityiskohtaista tietoa luontotoimintapäivän suunnittelusta, vinkkejä ohjelman järjestämiseen ja tapahtumapaikan valintaan kuin konkreettisia listoja muun muassa tarvittavista varusteista.

Kasvuntuki.fi-sivusto kokoaa työmenetelmiä lapsien ja perheiden tukemiseen
Kasvun tuki on ammattilaisille suunnattu tietolähde vaikuttavista työmenetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. Kasvun tuki levittää tietoa työmenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta.

Hyvät käytännöt -opas: Vinkkejä ja toimintamenetelmiä luoviin projekteihin nuorten kanssa
Lasten ja nuorten säätiön julkaisema opas esittelee konkreettisesti nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttämiä hyviä käytäntöjä ja toimintamenetelmiä. Oppaan vinkit on koottu säätiön toiminnasta, mutta se soveltuu kaikille nuoria työssään kohtaaville ideatyökaluksi. Opas rakentuu itsenäisistä luvuista, joita voi tarkastella osio kerrallaan:

– Toiminnan suunnittelu
– Toiminnan aloittaminen
– Toiminnan arviointi
– Ohjaajuus
– Haastavat tilanteet
– Yhteistyö kumppaneiden kanssa
– Nuoren ääni toiminnassa
– Elämäntaitojen äärellä -tutkimusjulkaisu

Menetelmäopas jalkautuvaan nuorten tieto- ja neuvontatyöhön
Koordinaatin sivuille koottujakokeiltuja, parastettuja, erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja materiaaleja. Opas on tarkoitettu kaikkien jalkautuvien nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden käyttöön. Menetelmät ovat helppoja ja Menetelmät ovat helppoja ja nopeita käyttää sekä soveltaa moneen eri tarkoitukseen ja tilanteeseen

Tunne- ja kaveritaitokortit
Suomen mielenterveysseuran Alakouluikäisille suunnattujen tunne- ja kaveritaitokorttien avulla voidaan harjoitella tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisua sekä vuorovaikutustaitoja.

Opas vertaisoppimisen menetelmistä
EPTO:n (European Peer Training Organisation, Euroopanvertaiskoulutusjärjestö) laatima tietopaketti vertaisoppimisen menetelmistä. Opas tarjoaa nuorten ryhmille ja nuorten asioita ajaville järjestöille käytännön tietoa, vinkkejä ja neuvoja laadukkaiden vertaisoppimishankkeiden toteuttamiseen. Opas sopii hyvin sovellettavaksi myös nuoria osallistavaan ja nuorten oman asiantuntijuuden esiin nostavaan päihdekasvatustyöhön.

Yli rajojen -menetelmäopas
Suomen Partiolaisten menetelmäopas sisältää 13 toiminnallista rastia. Oppaan rastien avulla pakolaisuuteen ja ennakkoluuloihin liittyviin kysymyksiin voidaan pureutua niin partioryhmien koloilloissa tai muistelemispäivänä ja niin piirin kuin lippukunnankin tapahtumissa. Rastit soveltuvat tarpojaikäisille ja sitä vanhemmille ikäkausille, mutta niistä on helppo muokata tekemistä myös nuoremmille. Rasteja on helppo soveltaa tilanteen mukaan: niistä voi muodostaa kokonaisen rastiradan tai hyödyntää yksittäisiä rasteja paikasta ja ryhmän koosta riippumatta.

STOP-turvallisuuspeli haastaa nuoret pohtimaan arjen turvallisuutta ja kaveritaitoja
Sisäisen turvallisuuden STOP-opetuspeli opettaa nuorille taitoja ja tietoja turvallisesta elämästä digitaalisen korttipelin keinoin. Pelissä nuoret kohtaavat erilaisia todellisesta elämästä kumpuavia haastavia ja turvattomuuden tunnetta aiheuttavia tilanteita. Yläkoululaisille suunnatussa pelissä nuoret kohtaavat muun muassa syrjäytymiseen, vihapuheeseen ja medialukutaitoon liittyviä kysymyksiä. STOP-pelistä on julkaistu myös opettajan opas, joka tarjoaa pedagogista pohdintaa turvallisuudesta ja käytännön vinkkejä eri teemojen käsittelyyn opetuksessa.


MENETELMIÄ IKÄIHMISTEN KANSSA TYÖSKENTELYYN JA RYHMÄTOIMINTAAN

Ohjaatko varttuneemman väen ryhmiä vapaaehtoisena tai työksesi? Tutustu Ryhmärenki-sivuston materiaaleihin!
Ryhmä Renki-sivustolta löydät monenlaista materiaalia eri aiheista ryhmien ja ohjaajien iloksi. mm.,
– tulostettavat kysymys-, tieto- ja kuvakortit
– pelit, visat ja muistoja herättävät valokuvat
– muita osallistavia ja toiminnallisia materiaaleja ja menetelmiä

Muistipuisto-verkkopalvelu kokoaa aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä
Muistipuisto® on helppokäyttöinen ja innostava verkkosivusto, joka sisältää aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä. Käyttäjä oppii puistossa myös aivojen toimintakykyä edistäviä keinoja

Ikäopiston mielen hyvinvoinnin taitopankki
Ikäinstituutin Ikäopisto on mielen hyvinvoinnin taitopankki, josta voi löytää eväitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen .Jokainen teema sisältää luettavaa, kuunneltavaa ja kokeiltavaa. Tehtäviä voi tehdä yksin, yhdessä ja myös erilaisissa keskusteluryhmissä.

Omaishoitoperheiden kanssa tuotettu luontosivusto.fi-kokoaa elämyksiä, tietoa ja tekemistä luonnon parissa
Sivustolle on yhteiskehitetty omaishoitoperheiden kanssa sisältöjä, jotka mahdollistavat hengähdyksen luonnon parissa, sisätiloissa.

SENIORI HYVINVOINTITREENI – HYVÄÄ MIELTÄ JA OLOA RYHMÄSTÄ – Opas ohjaajille
Seniori Hyvinvointitreenien ohjaajan opas on tarkoitettu ikäihmisten mielen hyvinvointia ja virkistystä tukevaan ryhmätoimintaan.
Seniori Hyvinvointitreeni -mallia on kehitetty Suomen Mielenterveysseura Mirakle hankkeessa (2012–2016) yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.

Vahvike – aineistoa ryhmätoiminnan ohjaamiseen ja vahvistamiseen
Vahnustyön keskusliiton Vahvike.fi  aineistopankki on luotu ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten viriketoimintaa varten. Aineistoa ja menetelmiä voivat käyttää erilaisten ryhmien ja kerhojen ohjaajat sekä yksittäiset ihmiset. Vahvike sopii myös ikäpolvien yhteisen toiminnan suunnitteluun sekä opetuskäyttöön.

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ryhmätoimintoihin, osa 1
Vallin Avain osallisuuteen – menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin julkaisussa kuvataan monipuolisesti, miten netin kanssa voi pitää hauskaa yhdessä.

MUISTOISTA MUSIIKIKSI –  osallistava ryhmätyömenetelmä muistisairaille ihmisille
Oulun Seudun Muistiyhdistyksen julkaisema opas

MUN TARINA & SUN TARINA – MENETELMÄ ikääntyneiden ryhmille
Ikääntyneille tarkoitettu tarinallinen ja toiminnallinen ryhmätoiminnan muoto, jonka tavoitteena on nostaa esille osallistujien positiivisia kokemuksia elämänkaaren varrelta. Menetelmä soveltuu vanhustyön yksiköissä toimivien ammattilaisten ja vapaaehtoisten käyttöön. Menetelmän kehittivät Vallin Etsivä mieli – ja Kotipirtti ry:n Yhressä nääs -projektit sekä Eläkeliiton TunneMieli –hanke.

Muistelu vuorovaikutus menetelmänä -julkaisu
Ikäinstituutin oppaassa kuvataan muistelun merkitystä vuorovaikutuksessa ja keinona tukea
ikäihmisen elämän tarkoituksellisuuden tunnetta ja mielen hyvinvointia

Arjen kulttuurin IDEAKANSIO vanhustyöhön -opas
Salon Muistiyhdistyksen kokoama opas antaa käytännönläheisiä vinkkejä siitä, miten hoitaja tai omainen voi ikäihmisen kanssa luoda ”Arjen kulttuuria” hoivakodissa, palvelutalossa, päivä- toiminnassa sekä muissa paikoissa, joissa ikä-ihmisiä on koolla.

Myönteisen muistelun kortit
Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista, omista vahvuuksista sekä sykähdyttävistä hetkistä. Kortit jukaistu Suomen Mielenterveysseuran sivuilla.


TOIMINTATAPOJA JA MENETELMIÄ ERI TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖHÖN

Yhteistoiminnallisia menetelmiä eri toimijoiden yhteistyöhön
Kansalaisfoorumin sivustolle koottuja yhteistoiminnallisia menetelmiä käytännön ohjeineen. Mm. Kartta-menetelmä, seisontavuoro, sana sanalta-mentelmä, lumipalloefekti, aivoriihi ja porinakahvila

Yhdistysten yhteistyön ja verkostoitumisen toimintamalleja
Osuma -projektin kokoama toimintamallikuvaus projektin aikana yhdistysten yhteistyöhön ja verkostoitumiseen kehitetyistä ja muodostuneista käytännöistä,  työskentelytavoista ja  toiminnoista.  Toimintamallia  voidaan  käyttää  kokonaisuudessaan  tai   poimia   siitä   eri   osia   ideoiksi   ja   vinkeiksi   erilaisten   järjestöjen   omaan   ja   yhteiseen  toimintaan


RYHMIEN OHJAAMINEN

MLL julkaisemia materiaaleja paikallisyhdistystensä toiminnan avuksi

  • Ohjaajan itsearviointi kerhotoiminnassa -lomake
  • Kouluttajan opas
  • Kerhotoiminnan opas yhdistyksille

Keinot käyttöön arjen areenoilla- opas
Suomen mielenterveysseuran hankkeessa koottu käsikirja on tiivis tietopaketti  ja työkalupakki vertaisryhmien ohjaajille ja kehittämistoiminnasta vastaaville , vapaaehtoisille tukihenkilöille ja ammatikseen tukityötä tekeville. Käsikirja  sisältää muun muassa käytännöllisen työkalupakin, joka esittelee mihin tahansa ohjattuun ryhmätyöskentelyn sovellettavia toiminnallisia menetelmiä. Kirjan lomakeosioon on koottu projektissa kehitettyjä, erityisesti kurssi- ja ryhmätoiminnan toteuttamiseen ja arviointiin liittyviä lomakkeita

Kansalaisraati-käsikirja. Opas kansalaisraadin järjestäjälle
Setlementtiliiton julkaisema käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen opas, johon on koottu yhtä kattavasti kansalaisraadin järjestämisen käytännön ohjeet, vinkkejä ja esimerkkimateriaalia kansalaisraadin järjestämiseen.

Olen Voimakas! työkirja
Työkirjaan on koottu tiivistettyjä kuvauksia, kehitettyjä ryhmätoimintoja sekä muokattuja ja testattuja työvälineitä, joita toteutettiin voimavarakeskeisiä menetelmiä täyskentelyyn  päihde- ja mielenterveyshaittoja kokevien nuorien kanssa toteuttavassa Kehittämiskeskus Tyynelän projektissa.


Muokattu viimeksi: 11.06.2019