VERTAISARVIOINTI

Vertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin muoto, joka tukee laadun varmistamista ja kehittämistä arvioinnin kohteena olevassa organisaatiossa. Tärkeä näkökulma vertaisarvioinnissa on järjestelmällisesti toteutettu toinen toisiltaan oppiminen ja verkostoituminen muiden vastaavien organisaatioiden kanssa.

Vertaisarviointiryhmä koostuu henkilöistä, jotka toimivat vastaavien tehtävien parissa vastaavassa organisaatiossa ja joilla on erilaista toisiaan täydentävää asiantuntemusta. Vertaisarvioinnin avulla saadaan esiin vahvuuksia, parantamisalueita ja hyviä käytäntöjä.


Vertaisarvioinnin prosessi
Kuvaus vertaisarvioinnin prosessista THL:n verkkosivuilla. Linkkejä myös vertaisarvioinnin oppaisiin.

Järjestövisiitti
Järjestövisiitti on helposti toteutettava järjestöjen välisen jakamisen ja keskinäisen arvioinnin menetelmä. Siviksen verkkosivuilla tietoa menetelmästä, ideoita järjestövisiitin sisällöiksi sekä dokumentointilomake.

Vertaismenetelmät kehittävän arvioinnin välineenä-opas
Oppaassa tarkastellaan viittä erilaista vertaisuuteen perustuvaa työmenetelmää tai metodia, joita voidaan hyödyntää kehittävässä arvioinnissa. Tavoitteena on tarjota erilaisia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja siihen, kuinka vertaismenetelmiä voidaan hyödyntää arviointi- ja kehittämistyössä sekä tutkimuksellisesti.

Kuvastin-malli
Malli on sosiaalityön työyhteisön itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmä. Tietoa menetelmästä THL:n sivuilla.

Kehittävä vertaiskäynti (SlidePlayer)
Stakesin kattava esitys laadunhallinnan työvälineestä.

Kehittävä vertaiskäynti-julkaisu
Stakesin julkaisema opas (2004), jonka avulla erityyppiset sosiaali- ja terveysalan työyksiköt voivat itsenäisesti kokeilla ja ottaa käyttöön yksinkertaisen ja helppokäyttöisen Kehittävä vertaiskäynti -toimintamalli

ProVe- Projektien vertaisarviointimalli
ProVe -malli on arviointimenetelmä, jonka avulla erilaiset projektit voivat arvioida keskenään yhteisesti sovittua arviointikohdetta. Julkaisussa kuvataan Luustopiirin ProVe -mallin mukainen vertaisarvi-ointiprosessi käytännössä.

Vertaismenetelmät kehittävän arvioinnin välineenä-opas
Oppaassa tarkastellaan viittä erilaista vertaisuuteen perustuvaa työmenetelmää tai metodia, joita voidaan hyödyntää kehittävässä arvioinnissa. Tavoitteena on tarjota erilaisia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja siihen, kuinka vertaismenetelmiä voidaan hyödyntää arviointi- ja kehittämistyössä sekä tutkimuksellisesti. – FinSoc Arviointiraportteja 2/2005Muokattu viimeksi: 23.05.2022