Vapaaehtoistoiminnan arviointi ja kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnassa tulee toteuttaa jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Arvioinnin avulla selvitetään, miten toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu ja tunnistetaan mahdolliset kehittämistarpeet. Arviointitietoa kannattaa kerätä monipuolisesti eri osapuolilta ja esiin nousseet kehittämiskohteet käsitellä säännöllisesti yhdistyksen työryhmissä.

Arviointi- ja seurantatietoa kannattaa kerätä kaikissa vapaaehtoistoiminnan vaiheissa. Määrällisen tilastoinnin lisäksi yhteenvedot palautteista ja toiminnan seurantatiedoista antavat lisätietoa vapaaehtoistoiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

Materiaaleja:

Onnistunut vapaaehtoistoiminta – opas toiminnan kehittäjälle (www.kierratyskeskus.fi)

Vapaaehtoistoiminnan käsikirja (www.finfamiep.fi)Muokattu viimeksi: 16.08.2022