PROJEKTIEN ARVIOINTI

Työkirjapohjia projektin itsearviointiin
Mielen avain-hankkeelle laadittuja pohjia hankkeen monimuotoiseen itsearviointiin, jotka soveltuvat hyvin myös muiden projektien itsearviointiin.

Näkökulmia ja ohjeita hankkeiden itsearviointiin
Sosiaalitaidon ohjeistus kehittämishankkeissa tehtäville itsearvioinnille. Itsearviointimateriaali on tarkoitettu kehittämishankkeiden työntekijöille välineeksi, jonka avulla voidaan varmistaa hankkeen eteneminen sille asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.

Prosessiarviointi kehittämisprojektissa – Opas käytäntöihin
Oppaassa esitellään miten prosessiarviointia voidaan hyödyntää kehittämisprojektin toteuttamisessa. Prosessiarviointi tarjoaa välineitä ja ajattelutavan kehittämisprosessien seuraamiseen, ymmärtämiseen, ohjaamiseen ja dokumentoimiseen.

Hankearvioinnin prosessi
Tietopuu-sivuston kuvaus hankearvioinnin prosessista.

Arviointi ja itsearviointi projektin työvälineinä
Julkaisu esittelee arvioinnin ja itsearvioinnin projektin työvälineinä. Erityistä huomiota kiinnitetään projektien ja ohjelmien vaikuttavuuteen.

Itsearviointi kehittämisen välineenä -opas
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n opas yhdistyksille jä järjestöille itsearvioinnista.

Vaikuttavuuden askelmerkit – Työkaluja vaikuttavuuden osoittamiseen
Sitran julkaisu tarjoaa työkaluja vaikuttavuuden osoittamiseen ja yli 20 käytännönläheistä esimerkkiä Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöstä. Tavoitteena on avata yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamista ja mittaamista sekä tehdä vaikuttavuudesta yrityksille ja järjestöille helpommin ymmärrettävä ja lähestyttävä asia.

Hankkeiden vaikuttavuuden arviointikehys
Siep-hankkeen kehittämä ja testaama työkalu. Työkalu löytyy Innokylästä.

Arvioinnin työkalu
Arvioinnin suunnittelua tukeva lomake sisältää arvioinnin suunnittelua ohjaavia kysymyksiä, joiden avulla tarkoituksenmukainen arviointisuunnitelma rakentuu helposti hankkeen tai toiminnan suunnittelussa. Työkalu löytyy Innokylästä

Innokylän arviointimittari
Arviointimittari on kehittämistoiminnan itse- ja vertaisarvioinnin työkalu, jonka avulla arvioidaan kehittämisprosessia ja kehittämisen tavoitteiden saavuttamista. Arviointimittari jäsentää hankeprosessin arviointia ja ohjaa tarvittaessa prosessia oikeaan suuntaan.Muokattu viimeksi: 20.05.2022