ARVIOINTI, ITSEARVIOINTI

Työkaluja järjestön itsearvioinnin ja palautteen keruun tueksi
Kuntoutussäätiön sivuille on koottu oppaita, menetelmiä ja materiaaleja seuraavista teemoista:

  • Artsin arviointiopas järjestöille
  • Itsearviointi: Työkaluja järjestön oman toiminnan arviointiin
  • Palautteen kerääminen: Työkaluja palautteen keräämiseen niin kohderyhmiltä, vapaaehtoisilta kuin sidosryhmiltäkin
  • Muita arviointityökaluja: Yksittäisiä arviointityökaluja palautteen keräämiseen, arvioinnin suunnitteluun ja arviointitiedon hyödyntämiseen

Eväitä arviointiin sosiaali- ja terveysjärjestöissä
Julkaisu on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen luo yleiskuvan arvioinnista ja sen eri puolista. Toinen osa esittelee yleisesti käytettyjä arvioinnin menetelmiä. Julkaisija Suomen Mielenterveysseura.

Arviointi- ja kyselytyökalu Pokka järjestöille
Pokka tarjoaa valmiita tarkasti harkittuja, osin muokattavissa olevia kyselypohjia, joiden avulla järjestöjen työntekijät saavat kerättyä tietoa toimintansa tuloksellisuudesta, vaikutuksista sekä kehittämistarpeista. Työkalu mahdollistaa monipuolisen tiedonkeruun henkilöstöltä, toiminnan kohderyhmiltä, sidosryhmiltä ja vapaaehtoisilta. Pokka on järjestökäyttäjille ilmainen Kukunori ry:n ja Vertics Oy:n kehittämä työkalu.

Opas oman toiminnan arviointiin järjestöille
Kuntoutussäätiön ARTSI-projektin oppaassa esitellään työkaluja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen itsearviointiin.

ARTSI_Toiminnankuvauslomake
Kuntoutussäätiön ARTSI-projektin erityisesti pienille yhdistyksille kehittämä lomake soveltuu parhaiten sellaisille toimijoille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta itsearvioinnista. Yksinkertainen toiminnankuvauslomake auttaa jäsentämään toimintaa, sen tavoitteita, keinoja sekä tavoiteltuja tuloksia.

ARTSI_Itsearviointilomake
Kuntoutussäätiön ARTSI-projektin kehittämä itsearviointilomake soveltuu parhaiten sellaisille toimijoille, jotka jäsentävät toimintaansa hyvin, ja joille tavoite-keino-tulos -ajattelu on tuttua. Hieman kehittyneempi itsearvioinnin väline.

Itsearviointi -opas
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n opas yhdistyksille jä järjestöille itsearvioinnista.

Koulutuksen itsearviointityökalu
Opintokeskus Siviksen Järjestöarvioinnin ilmansuuntia – oppaan työkalu koulutuksen itsearviointiin järjestöissä. Se sopii niin pienelle yhdistykselle kuin liitollekin suhteuttamalla vastaukset oman toiminnan laajuuteen ja omiin resursseihin.

Työkirjapohjia projektin itsearviointiin
Mielen avain-hankkeelle laadittuja pohjia hankkeen monimuotoiseen itsearviointiin, jotka soveltuvat hyvin myös muiden projektien itsearviointiin.

Pokka -arviointityökalu
Kukunori ry:n ja Vertics Oy:n yhteistyön tuloksena syntynyt arviointityökalu Pokka mahdollistaa monipuolisen tiedonkeruun henkilöstöltä, toiminnan kohderyhmiltä, sidosryhmiltä ja vapaaehtoisilta. Pokka tarjoaa valmiita tarkasti harkittuja, osin muokattavissa olevia kyselypohjia, joiden avulla järjestöjen työntekijät saavat kerättyä tietoa toimintansa tuloksellisuudesta, vaikutuksista sekä kehittämistarpeista. Pokka on järjestökäyttäjille ilmainen.


Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi

Hyvän Mitta – työkalu
Työkalu toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin tueksi Nettisivuilla voi tutustua ketjuun ja sen palasiin myös digityökalulla.

Vaikuttavuuden arviointityökalu
Vaikuttavayritys.fi- sivuston työkalu on vapaasti ja maksutta ladattavissa. Sähköisesti täytettävissä oleva mallipohja että ohjeistettu versio.

Opas kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointiin
Taikusydämen kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointioppaassa käydään käytännönläheisesti läpi arviointiprosessin toteuttamista vaihe vaiheelta, arvioinnin suunnittelusta tulosten raportoimiseen ja hyödyntämiseen tulevan toiminnan suunnittelussa.

 Muokattu viimeksi: 25.11.2020