ARVIOINTI, ITSEARVIOINTI

 

Innokylään koottuja arviointimenetelmiä
Innokylän sivuille on koottu eri toimijoiden arvioinnin eri menetelmiä.

Työkaluja järjestön itsearvioinnin ja palautteen keruun tueksi
Kuntoutussäätiön sivuille on koottu oppaita, menetelmiä ja materiaaleja seuraavista teemoista.
– Artsin arviointiopas järjestöille
– Itsearviointi: Työkaluja järjestön oman toiminnan arviointiin
– Palautteen kerääminen: Työkaluja palautteen keräämiseen niin kohderyhmiltä, vapaaehtoisilta kuin sidosryhmiltäkin
– Muita arviointityökaluja: Yksittäisiä arviointityökaluja palautteen keräämiseen, arvioinnin suunnitteluun ja arviointitiedon hyödyntämiseen

Eväitä arviointiin sosiaali- ja terveysjärjestöissä
Julkaisu on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen luo yleiskuvan arvioinnista ja sen eri puolista. Toinen osa esittelee yleisesti käytettyjä arvioinnin menetelmiä. Julkaisija Suomen Mielenterveysseura.

Opas oman toiminnan arviointiin järjestöille
Kuntoutussäätiön ARTSI-projektin oppaassa esitellään työkaluja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen itsearviointiin.

ARTSI_Toiminnankuvauslomake
Kuntoutussäätiön ARTSI-projektin erityisesti pienille yhdistyksille kehittämä lomake soveltuu parhaiten sellaisille toimijoille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta itsearvioinnista. Yksinkertainen toiminnankuvauslomake auttaa jäsentämään toimintaa, sen tavoitteita, keinoja sekä tavoiteltuja tuloksia.

ARTSI_Itsearviointilomake
Kuntoutussäätiön ARTSI-projektin kehittämä itsearviointilomake soveltuu parhaiten sellaisille toimijoille, jotka jäsentävät toimintaansa hyvin, ja joille tavoite-keino-tulos -ajattelu on tuttua. Hieman kehittyneempi itsearvioinnin väline.

Itsearviointi -opas
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n opas yhdistyksille jä järjestöille itsearvioinnista.

Työyhteisön oppimisen ja kehittymisen edellytysten itsearviointi
SOSTEn laatima itsearviointilomake on laadittu organisaatioille, jotka haluavat tarkastella, missä määrin omassa työyhteisössä on omaksuttu oppivan ja kehittyvän työyhteisön ominaisuuksia ja mitä asioita tulisi kehittää.

Oman työyhteisön tai tiimin kehittämiskulttuuriin vahvistaminen
SOSTEn kehittämä menetelmä sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vahvistamaan oman työyhteisönsä tai tiiminsä kehittämiskulttuuria.

Käytäntöjen kehittämisprosessin itsearviointi
SOSTEn kehittämä ja Innokylästä löytyvä Arviointityökalu sopii erityisesti projektityöhön, jossa suunnitellaan, kehitetään ja pilotoidaan uusia käytäntöjä ja tuoteideoita. Arvioinnin voi suorittaa prosessinomaisesti vaiheittain, jolloin sen hyöty käytännön kehittämistyössä on suurin.

Hyvän Mitta – työkalu
Työkalu toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin tueksi Nettisivuilla voi tutustua ketjuun ja sen palasiin myös digityökalulla.

Koulutuksen itsearviointityökalu
Opintokeskus Siviksen Järjestöarvioinnin ilmansuuntia – oppaan työkalu koulutuksen itsearviointiin järjestöissä. Se sopii niin pienelle yhdistykselle kuin liitollekin suhteuttamalla vastaukset oman toiminnan laajuuteen ja omiin resursseihin.

Työkirjapohjia projektin itsearviointiin
Mielen avain-hankkeelle laadittuja pohjia hankkeen monimuotoiseen itsearviointiin, jotka soveltuvat hyvin myös muiden projektien itsearviointiin.


Muokattu viimeksi: 20.01.2020