ARVIOINTI, ITSEARVIOINTI


ARVIOINNIN JA TIEDONKERUUN TYÖKALUJA KOOTUSTI

Innokylän arvioinnin työkalut
Innokylään on koottu runsaari eri toimijoiden tuottamia ja kehittämiä arvioinnin ja tiedonkeruun työkaluja.

Opas oman toiminnan arviointiin järjestöille
Artsi – sähköinen opas -sivusto tarjoaa malleja, työkaluja ja vinkkejä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen itsearviointiin sekä seuranta- ja arviointikäytäntöjen luomiseen ja kehittämiseen. Sivustolla olevan itseopiskelumateriaalin ja työkalujen avulla järjestö pystyy luomaan omat arvioinnin ja seurannan mallinsa.
Oppaan osiot:
1. Tavoitteet ja vaikuttavuusketju
2. Arvioinnin suunnittelu
3. Tiedonkeruu kohderyhmiltä
4. Tiedonkeruu yhteistyökumppaneilta ja vapaaehtoisilta
5. Itsearviointi
6. Tiedon analysointi ja hyödyntäminen

Työkaluja arvioinnin tueksi
Tietopuu. sivustolle on koottu arvioinnin työkaluja, joiden avulla kartoitetaan kehittämistarpeita, suunnitellaan kehittämisprosesseja sekä jäsennetään ja kerätään arviointitietoa.

Arviointi- ja kyselytyökalu Pokka järjestöille
Pokka tarjoaa valmiita tarkasti harkittuja, osin muokattavissa olevia kyselypohjia, joiden avulla järjestöjen työntekijät saavat kerättyä tietoa toimintansa tuloksellisuudesta, vaikutuksista sekä kehittämistarpeista. Työkalu mahdollistaa monipuolisen tiedonkeruun henkilöstöltä, toiminnan kohderyhmiltä, sidosryhmiltä ja vapaaehtoisilta. Pokka on järjestökäyttäjille ilmainen Kukunori ry:n ja Vertics Oy:n kehittämä työkalu.


ITSEARVIOINTI

Koulutuksen itsearviointityökalu
Opintokeskus Siviksen Järjestöarvioinnin ilmansuuntia – oppaan työkalu koulutuksen itsearviointiin järjestöissä. Se sopii niin pienelle yhdistykselle kuin liitollekin suhteuttamalla vastaukset oman toiminnan laajuuteen ja omiin resursseihin.

Työkirjapohjia projektin itsearviointiin
Mielen avain-hankkeelle laadittuja pohjia hankkeen monimuotoiseen itsearviointiin, jotka soveltuvat hyvin myös muiden projektien itsearviointiin.

Pokka -arviointityökalu
Kukunori ry:n ja Vertics Oy:n yhteistyön tuloksena syntynyt arviointityökalu Pokka mahdollistaa monipuolisen tiedonkeruun henkilöstöltä, toiminnan kohderyhmiltä, sidosryhmiltä ja vapaaehtoisilta. Pokka tarjoaa valmiita tarkasti harkittuja, osin muokattavissa olevia kyselypohjia, joiden avulla järjestöjen työntekijät saavat kerättyä tietoa toimintansa tuloksellisuudesta, vaikutuksista sekä kehittämistarpeista. Pokka on järjestökäyttäjille ilmainen.


Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi

Hyvän Mitta – työkalu
Työkalu toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin tueksi Nettisivuilla voi tutustua ketjuun ja sen palasiin myös digityökalulla.

Vaikuttavuuden arviointityökalu
Vaikuttavayritys.fi- sivuston työkalu on vapaasti ja maksutta ladattavissa. Sähköisesti täytettävissä oleva mallipohja että ohjeistettu versio.

Opas kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointiin
Taikusydämen kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointioppaassa käydään käytännönläheisesti läpi arviointiprosessin toteuttamista vaihe vaiheelta, arvioinnin suunnittelusta tulosten raportoimiseen ja hyödyntämiseen tulevan toiminnan suunnittelussa.

 Muokattu viimeksi: 27.12.2021