TIETOA JA MENETELMIÄ

Tietoa ja menetelmiä-sivulle on koottu vinkkejä ikäihmisten osallisuuteen liittyvästä kirjallisuudesta, tutkimuksesta ja hyvistä toimintamalleista ja menetelmistä.


VAPAAEHTOISTOIMINTA

VARMASTI VAPAAEHTOINEN-  Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa
Sitran ja Tampereen kaupungin julkaisema opas tarjoaa vinkkejä vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa.

NÄIN KÄYNNISTÄT HOIVAKODIN VAPAAEHTOISTOIMINNAN –julkaisu
Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa –hankkeen kooste hoivakodeille järjestetystä teemavalmennuksesta.

Vapaaehtoistoiminnan toimintakäsikirja vanhustyöhön
Tuuks mukaan toimintaan -projektissa kehitettiin monia vapaaehtoistoiminnan tukiaineistoja erityisesti palvelutaloille.
Toimintakäsikirjasta saatavissa vinkkejä myös muille vapaaehtoisalan toimijoille

Vapaaehtoistoiminnan vaikutusten tunnistaminen ja osoittaminen vanhustyössä -tukiopas
Vapaaehtoistoiminnan vaikutusten tunnistamisen ja osoittamisen menetelmät on  vapaaehtoistoimintaa ylläpitävien tahojen itse valittava. Oppaan käytännön osioon on koottu vapaaehtoistoiminnan vaikutusten osoittimia:

  1. Vapaaehtoistoiminnan sidosryhmien tunnistamisen
  2. sidosryhmien saamien hyötyjen / sidosryhmiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisen ja hyötyjen/vaikutusten todentamisen osoittimien löytämisen kautta.
  3. Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton julkaisu.

VERTAISTOIMINTA

Ikätovereita ja ilonhetkiä – Näkökulmia ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoimintaan
Julkaisussa jaetaan kokemuksia ja  myös hyväksi havaittuja käytännön vinkkejä ikääntyvien ryhmätoiminnan järjestämiseen.


RYHMÄTOIMINTA

Luontoelämyspolku – ohjaajan opas
Ikäinstituutin julkaisussa esiteltävän luontoelämyspolun voi toteuttaa missä tahansa lähellä sijaitsevassa viherympäristössä, esimerkiksi puistossa, pihassa tai metsikössä. Palvelutalot, taloyhtiöt, järjestöt, seurakuntaja muut yhteisöt voivat järjestää oman tai yhteisen Luontoelämyspolun. Myös eri sukupolvet voivat lähteä yhdessä ulos polulle. Luontoelämyspolulla kuljetaan yhdessä rastilta toiselle ja tehdään välillä erilaisia harjoituksia tehtäväkorttien innoittamana.
Kortit


MENETELMIÄ IKÄIHMISTEN KANSSA TYÖSKENTELYYN JA RYHMÄTOIMINTAAN

SENIORI HYVINVOINTITREENI – HYVÄÄ MIELTÄ JA OLOA RYHMÄSTÄ – Opas ohjaajille
Seniori Hyvinvointitreenien ohjaajan opas on tarkoitettu ikäihmisten mielen hyvinvointia ja virkistystä tukevaan ryhmätoimintaan. Seniori Hyvinvointitreeni -mallia on kehitetty Suomen Mielenterveysseura Mirakle hankkeessa (2012–2016) yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.

Vahvike – aineistoa ryhmätoiminnan ohjaamiseen ja vahvistamiseen
Vahnustyön keskusliiton Vahvike.fi  aineistopankki on luotu ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten viriketoimintaa varten. Aineistoa ja menetelmiä voivat käyttää erilaisten ryhmien ja kerhojen ohjaajat sekä yksittäiset ihmiset. Vahvike sopii myös ikäpolvien yhteisen toiminnan suunnitteluun sekä opetuskäyttöön.

MUISTOISTA MUSIIKIKSI –  osallistava ryhmätyömenetelmä muistisairaille ihmisille
Oulun Seudun Muistiyhdistyksen julkaisema opas

MUN TARINA & SUN TARINA – MENETELMÄ ikääntyneiden ryhmille
Ikääntyneille tarkoitettu tarinallinen ja toiminnallinen ryhmätoiminnan muoto, jonka tavoitteena on nostaa esille osallistujien positiivisia kokemuksia elämänkaaren varrelta. Menetelmä soveltuu vanhustyön yksiköissä toimivien ammattilaisten ja vapaaehtoisten käyttöön. Menetelmän kehittivät Vallin Etsivä mieli – ja Kotipirtti ry:n Yhressä nääs -projektit sekä Eläkeliiton TunneMieli –hanke.

Muistelu vuorovaikutus menetelmänä -julkaisu
Ikäinstituutin oppaassa kuvataan muistelun merkitystä vuorovaikutuksessa ja keinona tukea
ikäihmisen elämän tarkoituksellisuuden tunnetta ja mielen hyvinvointia

Arjen kulttuurin IDEAKANSIO vanhustyöhön -opas
Salon Muistiyhdistyksen kokoama opas antaa käytännönläheisiä vinkkejä siitä, miten hoitaja tai omainen voi ikäihmisen kanssa luoda ”Arjen kulttuuria” hoivakodissa, palvelutalossa, päivä- toiminnassa sekä muissa paikoissa, joissa ikä-ihmisiä on koolla.

Myönteisen muistelun kortit
Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista, omista vahvuuksista sekä sykähdyttävistä hetkistä. Kortit jukaistu Suomen Mielenterveysseuran sivuilla.

Ohjaatko varttuneemman väen ryhmiä vapaaehtoisena tai työksesi? Tutustu Ryhmärenki-sivuston materiaaleihin!
Ryhmä Renki-sivustolta löydät monenlaista materiaalia eri aiheista ryhmien ja ohjaajien iloksi. mm.,
– tulostettavat kysymys-, tieto- ja kuvakortit
– pelit, visat ja muistoja herättävät valokuvat
– muita osallistavia ja toiminnallisia materiaaleja ja menetelmiä

Muistipuisto-verkkopalvelu kokoaa aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä
Muistipuisto® on helppokäyttöinen ja innostava verkkosivusto, joka sisältää aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä. Käyttäjä oppii puistossa myös aivojen toimintakykyä edistäviä keinoja

Ikäopiston mielen hyvinvoinnin taitopankki
Ikäinstituutin Ikäopisto on mielen hyvinvoinnin taitopankki, josta voi löytää eväitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen .Jokainen teema sisältää luettavaa, kuunneltavaa ja kokeiltavaa. Tehtäviä voi tehdä yksin, yhdessä ja myös erilaisissa keskusteluryhmissä.

Omaishoitoperheiden kanssa tuotettu luontosivusto.fi-kokoaa elämyksiä, tietoa ja tekemistä luonnon parissa
Sivustolle on yhteiskehitetty omaishoitoperheiden kanssa sisältöjä, jotka mahdollistavat hengähdyksen luonnon parissa, sisätiloissa.


OPINNÄYTETTÖITÄ  JA PRO GRADU-TUTKIELMIA

Ikämiehiin kohdistuva etsivä vanhustyö Pohjois-Karjalassa-Ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia (2019)
Hanna Piiponniemi, Minna Rissanen
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Perhehoidon vaikutus ikäihmisen toimintakykyyn omaisen näkökulmasta (2019)
Hietava Kati, Kettunen Silja
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Perhehoitoliitto ry

Ikäihmisten yhteisöllisyys ja osallisuus – hyvinvointia kaupunkiympäristössä (2017)
Mikkolainen Pirjo, Nahkuri Iina.
Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Muistihoitajat kehittämässä muistisairaan hoitoa Siun Sotessa (2017)
Hirvonen Jaana, Nykänen-Juvonen Sari.
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantajat: Siun Sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan Muisti ry

Kohti aktiivista osallisuutta Sireenipihassa (2017)
Koskisuu Katri, Parviainen Tarja.
Opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Ikäosaaminen. Karelia ammattikorkeakoulu.

Palvelumuotoilu asiakasosallisuuden edistäjänä ikääntyneiden mielenterveyskuntoutuksessa (2017)
Katajapuu-Riikonen Piia, Palpatzis Katri.
Opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysalan ikäosaaminen. Karelia ammattikorkeakoulu.

Iäkkään henkilön osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet sosiaalihuollon palveluprosessissa (2016)
Peltonen Jonna
Pro gradu-tutkielma. Hallinto-oikeus, informaatio-oikeus ja sosiaalioikeus. Turun yliopisto.

Etsivä vanhustyö: Auttava käsi, siellä missä tarvitaan – Vanhustyön ammattilaisten näkemyksiä etsivään vanhustyöhön (2016)
Mertaniemi Helena.
Opinnäytetyö. Vanhustyön tutkinto-ohjelma. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

”TULIT JUURI OIKEAAN PAIKKAAN” Ikääntyneiden asiakkaiden osallisuuden toteutuminen moniammatillisessa ohjauksessa (2014)
Torppa Hanna.
Pro gradu-tutkielma. Valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalityö. Helsingin yliopisto.

Ikääntyneen kotihoidon asiakkaan osallisuus ja toimijuus (2014)
Mäkelä Laura.
Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Kotona asuvien ikääntyneiden osallisuus hyvinvointipalveluiden suunnittelussa (2014)

Kailio Anna-Leena, Haimi-Liikkanen Sara.
Pro gradu-tutkielma. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta, sosiaalityö. Itä-Suomen yliopisto.

Sosiaalisen osallisuuden ilmeneminen ikääntyneiden arjessa (2012)
Nurmela, Timo.
Pro gradu-tutkielma. Sosiaalityö. Lapin yliopisto.

Vertaisryhmän merkitys muistisairaan puolison omaishoitajana toimivalle: ” Myö on siellä itketty ja naurettu”  (2012) Pakarinen, Virpi. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimeksiantaja: Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Yhteinen Polku-hanke

”Kun vaan itse ottaa ittestään irti et lähtee” : Ikäihmisten osallisuus Kyttälänkylä –projektissa (2011). Ojalehto, Kerttu. Opinnäytetyö. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.


VERKKOLEHTIÄ

ELÄKELÄINEN-lehti
Eläkeläiset ry:n  Eläkeläinen-lehti kertoo ikäihmisten elämästä Suomessa, mutta myös Suomen lähinaapureissa ja EU-maissa. Lehdellä on eri puolilla Suomea kymmeniä avustajia, joiden jutuissa kuuluu ikäihmisten oma ääni.

ELÄKKEENSAAJA-lehti 
Eläkkeensaajien keskusliiton lehti ilmestyy seitsemästi vuodessa. Lehti kertoo jäsenilleen liiton toimenpiteiden ja tapahtumien lisäksi ajankohtaisista eläkepoliittisista asioista, eläkkeensaajan arkea koskevista muista teemoista. Lehti luettavissa numerokohtaisesti kokonaan tai osittain verkossa.

VANHUSTYÖ-lehti
Lehdessä on käytännön esimerkkejä ja asiantuntijapuheenvuoroja, jotka käsittelevät ikääntymistä laaja-alaisesti. Seuraamme alan kehitystä, kerromme kehittämistoiminnan tuloksista, tutkimuksista ja arjen kokemuksista. Otteita lehdestä luettavissa verkossa.

GERONTOLOGIA-lehti
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n julkaisema tieteellinen aikakauslehti, joka käsittelee vanhuutta ja elämänkulkua erilaisista näkökulmista.

PATINA-verkkolehti
Patina on Senioriliiton värikäs jäsenlehti. Liiton ja jäsenten  kuulumisten lisäksi lehti antaa vinkkejä terveelliseen ja iloiseen elämään monipuolisesti liikuntaohjeiden, ruokareseptien, kirjauutuuksien ja muotitietouden avulla.Muokattu viimeksi: 19.07.2022