NEUVONTA, KESKUSTELUAPU JA RYHMÄTOIMINNAT

Erilaisissa elämäntilanteissa voi tarvita tukea, apua, ohjausta ja neuvontaa arjessa jaksamiseen. Neuvonta, ohjaus ja opastus kuuluuvat useimpien sosiaali- ja terveysyhdistysten perustehtäviin.

Yhdistysten ammatillinen neuvonta voi sisältää kokemuspohjaista tukemista, tiedon jakamista palveluista, sosiaaliturvasta, perusoikeuksista ja lainsäädännöstä sekä viranomaisasioinnissa avustamista, kuntoutusohjausta, tai  oikeudellista apua. Neuvonta voi olla osa järjestön jäsenpalvelua, mutta usein neuvonta on tarkoitettu kaikille siitä hyötyville ihmisille järjestön jäsenyydestä riippumatta.

Vapaaehtois- ja vertaisneuvojat eri yhdistyksissä tarjoavat keskustelutukea samassa elämäntilanteessa olevien tueksi ja avuksi.

Toiminta- ja tukiryhmät tarjoavat toimintaa ja tekemistä ihmisille joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne. Ryhmään ja toimintaan voi tulla mukaan yhteisen ajanvieton merkeissä,, mutta saatavilla on tarvittaessa myös keskustelutukea -ja apua

NEUVONTA, TUKIHENKILÖT JA RYHMÄTOIMINTA POHJOIS-KARJALASSA

     

    TUTUSTU MYÖS    Muokattu viimeksi: 12.12.2017