Työ!-hanke

01.06.2016 - 31.05.2019 / JoMoni ry

Päätavoitteena Työ! -hankkeella on, että maahanmuuttajataustaisten ihmisten osallistuminen työelämään kasvaa ja sitä kautta yhteiskunnallinen osallisuus lisääntyy. Työ! -hankkeen toiminnoissa ihmiset saavat tukea työllistymiseen keskittyen varsinkin ensimmäisen työpaikan saamiseen Suomessa. Työelämäosallisuuden kautta tavoitteena on myös tukea muuta osallisuutta. Hankkeessa tuetaan työllistymistä, kehitetään työelämätaitoja ja edesautetaan maahan muuttaneiden työllistymistä tukemalla heitä työnhaussa. Hankkeen aikana järjestetään vuosittain kaksi työnhakuklubia. Hankkeen kohderyhmänä ovat Joensuun ja muun Pohjois-Karjalan alueella asuvat maahanmuuttajataustaiset ihmiset, mukaan luettuna opiskelijat.

Hankekoordinaattori
Henna Middeke, 0447577682
henna.middeke@jomoni.fi

 

Postiosoitte

Koulukatu 24 b, Joensuu, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoitte

    Koulukatu 24 b, Joensuu, Suomi

Työ!-hankkeen verkkosivut