Sosiaaliturvayhdistysten yhteinen kehittämishanke (STYKE)

01.03.2017 - 31.12.2019 / Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Sosiaaliturvayhdistysten kehittämishankkeessa pyritään tukemaan kattavasti suomalaisia sosiaaliturva- ja sosiaali- ja terveysturvayhdistyksiä ja voimaannuttamaan erityisesti pienempiä yhdistyksiä monipuolisin keinoin. Toinen hankkeen perusajatuksista on kehittää Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnasta toimiva, nykyaikainen yhteistyörakenne ja lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Hankkeessa järjestetään kehittämistyöpajoja yhdistyksille, neuvottelukunnan toimintaa ja kokoontumisia, autetaan yhdistyksiä viestintäkanavien ja -materiaalien haltuunotossa ja tuetaan joustavasti yhdistyksiä niiden erilaisissa tilanteissa.

Vuonna 2019 hankkeessa panostetaan erityisesti valtakunnallisiin yhteistyötapoihin, järjestölähtöisen tiedontuotannon teema-alueeseen ja SOTUNETin rakenteiden vahvistamiseen, vaalikampanjointia ja perustason järjestötyötä unohtamatta. Yhteistyökoordinaattorin tehtäviin kuuluvat myös hankkeen hallinnointi- ja raportointitehtävät. Hanketta rahoittaa STEA.


Sosiaaliturvayhdistykset ja sosiaali- ja terveysturvayhdistykset ovat ainutlaatuisia, maakunnallisia yhdistyskentän kannattelijoita sekä sosiaalipoliittisia äänenkannattajia ja yhteistyöfoorumeita.

Niiden historia alkaa aikaisemmista Huoltoväen yhdistyksistä, joista vanhimmat perustettiin jo viisivuotiaaseen itsenäiseen Suomeen. Alun perin perinteistä avustustyötä tehneistä yhdistyksistä kehittyi lopulta monialaisia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, joissa tänä päivänä mahdollistetaan sektorirajat ylittävä vuoropuhelu ja tiedon välittäminen. Yhdistykset tekevät monipuolista, tärkeää toimintaa muun muassa sote-alan toimijoiden tukemiseksi ja kouluttamiseksi, työllisyyden, järjestökentän ja osallisuuden tukemiseksi sekä järjestölähtöisen tiedon keräämisen ja tuottamisen alalla.

Hankkeella on yksi työntekijä, jonka sijoituspaikkana toimii Joensuu.

Yhteystiedot:

Kristiina Vesama, yhteistyökoordinaattori
kristiina.vesama@pksotu.fi
puh. 050 351 5895
Rantakatu 23 A 2.krs, 80100 Joensuu

Postiosoite

Rantakatu 23, Joensuu, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Rantakatu 23, Joensuu, Suomi

Styke-hankkeen verkkosivut