Siun valinnanvapaus eli SiVa-hanke

01.12.2017 - 31.10.2019

Siun soten henkilökohtaisen budjetin kokeilu on osa Suomen hallituksen ”Palvelut asiakaslähtöiseksi” –kärkihanketta, jolla tuotetaan tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Hankeaika on 1.12.2017-31.10.2019 ja hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Kokeilun toiminta-alueena on maantieteellisesti koko Siun soten alue, lukuun ottamatta Tohmajärven ja Rääkkylän kuntaa, joissa kokonaisulkoistetusta palvelutuotannon toteutuksesta vastaa koko hankkeen ajan Attendo.

Hankkeen tavoitteena on tehostaa palveluohjausta ja päätöksentekoa luomalla palvelu- ja neuvontayksikön verkostomainen toimintamalli, jossa työskentelee ammattilaisten lisäksi kokemusasiantuntijoita. Lisäksi hankkeessa luodaan asiakasprosessin toimintamalli integraation ja tiedonkulun varmistamiseksi. Hankkeella halutaan saada kokemuksia palvelusetelikokonaisuuksien hallinnasta ja painopisteen siirtämisestä ostopalveluista palvelusetelituotantoon.

Hankkeessa kokeillaan henkilökohtaisen budjetin käyttöä, joka toteutetaan palvelusetelien avulla. Palvelunkäyttäjiltä kerätään palvelukokemuksia ja palautetta henkilökohtaisen budjetin käytöstä.

SiVa-hankkeessa on hyödynnetty yhteiskehittämistä Sitran vaikuttavuuskehittämön kautta. Kehittämöihin, ovat osallistuneet asiakkaat, palveluntuottajat, järjestöjen, Kelan, oppilaitoksen, Meijän maakunnan ja Siun soten edustajat.

 

Osoitteet