Siun valinnanvapaus eli SiVa-hanke

01.12.2017 - 31.10.2019

Hankkeessa kokeillaan henkilökohtaista budjetointia vammaispalveluissa. Hanke on osa Suomen hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta, jolla tuotetaan tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Kokeilun tavoitteena on saada tietoa henkilökohtaisen budjetin käytöstä vammaisten henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. Kokeilun aikana perustetaan palvelu- ja neuvontayksikkö, jossa työskentelee ammattilaisten lisäksi kokemusasiantuntijoita. Kokeilulla halutaan saada kokemuksia vaikuttavuusajattelumallin vahvistamisesta, palvelusetelikokonaisuuksien hallinnasta ja painopisteen siirtämisestä ostopalveluista palvelusetelituotantoon.Kokeilun toiminta-alueena on maantieteellisesti koko Siun soten alue, lukuun ottamatta Tohmajärven ja Rääkkylän kuntaa, joissa kokonaisulkoistetusta palvelutuotannon toteutuksesta vastaa koko hankkeen ajan Attendo.

Vuoden 2019 hankeajan tavoitteena on saada kokeiluun osallistuvien palvelujen käyttäjien ja eri toimijoiden kokemuksia henkilökohtaisen budjetin vaikutuksista. Toisena tärkeänä tavoitteena on hajautetun palveluohjaus- ja neuvontayksikön valmistelu osaksi sote-järjestäjän tehtävää. Yksikön toiminnan mallintamisessa ja juurruttamisessa Siun soten alueella oleviin rakenteisiin otetaan huomioon tulevat integraation tarpeet.

SiVa-hankkeen Uutiskirjeessä kerrotaan henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun etenemisestä. Hankeen uutiskirjeen voit tilata täältä