Siun valinnanvapaus eli SiVa-hanke

01.12.2017 - 31.12.2018

Siun soten henkilökohtaisen budjetin kokeilu on osa Suomen hallituksen ”Palvelut asiakaslähtöiseksi” –kärkihanketta, jolla tuotetaan tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Hankeaika on 1.12.2017-31.12.2018 ja hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Kokeilun toiminta-alueena on maantieteellisesti koko Pohjois-Karjalan alue, lukuun ottamatta Tohmajärven ja Rääkkylän kuntaa, joissa kokonaisulkoistetusta palvelutuotannon toteutuksesta vastaa koko hankkeen ajan Attendo.

Hankkeen tavoitteena on tehostaa palveluohjausta ja päätöksentekoa perustamalla palvelu- ja neuvontayksikkö, jossa työskentelee ammattilaisten lisäksi kokemusasiantuntijoita. Lisäksi luoda asiakasprosessin toimintamalli integraation ja tiedonkulun varmistamiseksi. Hankkeella halutaan saada kokemuksia palvelusetelikokonaisuuksien hallinnasta ja painopisteen siirtämisestä ostopalveluista palvelusetelituotantoon.

Palvelunkäyttäjiltä kerätään palvelukokemuksia ja palautetta henkilökohtaisen budjetin käytöstä.

Hankkeessa kokeillaan henkilökohtaisen budjetin käyttöä noin 40–50 asiakkaan kohdalla. SiVa-hankkeessa on hyödynnetty yhteiskehittämistä Sitran vaikuttavuuskehittämön kautta. Kehittämöihin, ovat osallistuneet asiakkaat, palveluntuottajat, järjestöjen, Kelan, oppilaitoksen, Meijän maakunnan ja Siun soten edustajat.

 

Osoitteet