Pohjois-Karjalan digitukihanke

01.09.2018 - 31.12.2019

Digituella tarkoitamme verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta. Digituen tavoitteena on se, että kansalainen kykenee asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita. Digituen toimintamallia pilotoidaan Pohjois-Karjalassa vuosina 2018–2019.

Digitukihankkeessa kartoitetaan Pohjois-Karjalan digituen tarjontaa sekä alueen asiakkaiden digituen tarpeen, laadun ja määrän arviointia.
Lisäksi digitukihanke suunnittelee ja kokoaa alueellisen digituen tuottajien verkoston ja varmistaa viestinnän avulla, että tukea tarvitsevat asiakkaat löytävät digituen äärelle.

Miksi sinun tai organisaatiosi tulisi olla mukana digituenverkostossa?

  • Digituenverkostossa tutustut muihin digituen toimijoihin ja asiakkaan neuvonta helpottuu. Saat uusia ideoita ja pääset jakamaan hyviä käytäntöjä. Yhdessä tekeminen tehostaa viestintää ja digituen näkyvyys kasvaa.
  • Digituen verkosto mahdollistaa uuden oppisen ja vahvistaa digituen taitoja. Saatte verkostosta vertaistukea muilta digitukea antavilta. Tunnistamme yhdessä roolimme digitaalisten taitojen tukijoina. Verkosto lisää mielekkyyttä työssäsi digituen antajana!
  • Yhdessä kehittämällä laaditaan Pohjois-Karjalaan parhaat edellytykset tasalaatuiselle ja hyvin saatavissa olevalle digituelle.
  • Olet mukana tekemässä Pohjois-Karjalasta Suomen digitaitoisinta aluetta

 

Lisätietoja digituen verkostosta antaa:

Projektipäällikkö, Esa Huurreoksa, esa.huurreoksa@pohjois-karjala.fi, 050 382 4980, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Projektisuunnittelija Jaana Hiltunen, jaana.hiltunen@pohjois-karjala.fi, 050 528 0729 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Projektisuunnittelija Elina Honkaselkä, elina.honkaselka@joensuu.fi,  050 477 8805, Joensuun kaupunki
Projektisuunnittelija Anna Pölönen, anna.polonen@siunsote.fi, 050 470 9090, Siun sote
Kyläkehittäjä, Erkki Martikainen erkki.martikainen@msl.fi, 045 325 5765, Maaseudun Sivistysliitto

Osoitteet