Perheet keskiöön! -hanke

01.01.2018 - 31.12.2020 / Pohjois-Karjalan Martat ry

Perheet keskiöön! on Lastensuojelun keskusliiton koordinoima ja STEA:n rahoittama kolmivuotinen (2018-2020) hanke, jonka tarkoitus on edistää järjestöjen roolia sekä perheiden osallisuutta perhekeskusten toiminnassa ja rakenteissa.

Perheet keskiöön! haluaa olla vaikuttamassa ja tukemassa järjestöjen perhekeskustoimintaa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Hankkeen järjestöagentit (6 kpl) toimivat kuudessa eri maakunnassa, edistäen omalla alueellaan lapsiperhejärjestöjen verkostoitumista ja kytkeytymistä perhekeskustoimintaan. Pohjois-Karjalan järjestöagentti työskentelee Pohjois-Karjalan Martoille.

Pohjois-Karjalassa järjestetään 4-6 kertaa vuodessa lapsiperhejärjestöjen Perheet keskiöön! -verkostotapaamisia, joissa on tarkoitus verkostoitu ja kuulla alueen perhekeskuskehityksestä. Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki halukkaat lapsiperheiden parissa toimivat tahot.

Hankkeen taustataho:
Lastensuojelun keskusliitto

Postiosoite

Koskikatu 5-7, Joensuu, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Koskikatu 5-7, Joensuu, Suomi

Hankkeen verkkosivut