Hankkeet


  Päätavoitteena Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:n Aulis-hankkeessa on työikäisen mielenterveyskuntoutujan toimintakyvyn paraneminen ja osallisuuden lisääntyminen. Hankkeen toiminnalla tuetaan mielenterveyskuntoutujia, jotka kokevat tarvitsevansa tukea arjen ja elämän haasteisiin. Kohderyhmänä ovat 18 – 60 vuotiaat pohjoiskarjalaiset kuntoutujat. Lue lisää


RoboApu (2017-2020) on kolmevuotinen hanke, jota hallinnoi Honkalampi-säätiö ja rahoittaa STEA. Hankkeen kohderyhminä ovat erityistä tukea tarvitsevat, heidän läheisensä ja sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö. Hanke selvittää miten robotteja voisi hyödyntää osallisuuden, itsemääräämisoikeuden, aktiivisuuden ja elämänhallinnan edistämisessä. Hankkeen toiminnan tavoitteena on Lue lisää…


Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen avulla vahvistetaan järjestöjen roolia ja toimintaverkostoja Pohjois-Karjalassa Siun sotessa ja maakuntauudistuksessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena kunta- ja maakuntatasolla. Hankkeen avulla tuetaan maakunnan yhdistysten ja asukkaiden digiosallisuutta osana maakunnan digistrategiaa. Järjestöasiainneuvottelukunta Janen uudistaminen ja paikallisten Lue lisää…


Kuminassa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Joensuun kaupunki kokeilevat ja kehittävät uutta kuntouttavan työtoiminnan mallia. Sosiaaliturvayhdistyksen kaksi sosiaaliohjaajaa vastaavat sosiaaliohjauksesta sekä työhönvalmennuksesta työtoiminnan aikana ja Joensuun alueen yhdistykset tarjoavat kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä. Kumina on tarkoitettu henkilölle, joka on kiinnostunut ja motivoitunut Lue lisää…


Tervetuloa Lähiksen lämpöön! Lähiötalon toiminnan (Ak-Stea 2017-) tavoitteena on tukea alueen asukkaiden hyvinvointia, ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä alueen asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja perheet, jotka kamppailevat taloudellisissa ja sosiaalisissa ongelmissa sekä maahanmuuttajaperheet. Lähiötalon keskeistä toimintaa ovat Lue lisää…


Närekartano – hanke on Näre ry:n hallinnoima työvoimapoliittinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Juuan Työttömät ry:n kanssa. Hankkeessa työllistämme ensisijaisesti alle 30 vuotiaita ja yli 50 vuotiaita sekä osatyökykyisiä pitkäaikaistyöttömiä korkeimmalla korotetulla palkkatuella ja lisäksi tarjoamme työkokeilupaikkoja työkyvyn selvittämiseksi sekä ammatinvaihtoa Lue lisää…


Yhteensä: 36