Hankkeet


Välitin on Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Jyväskylän kaupungin ja osahanketoimijoiden itsensä rahoittama kehittämishankekokonaisuus. Välittimen toiminta-aika on 19.3.2018-31.8.2020. Kehittämistyön pääpainotus on työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoitteena nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankekokonaisuuden oma yhteinen teema on kestävä kehitys työllistämisessä Lue lisää…


SENIORITALO-HANKE – OSALLISTAVAA JA AKTIVOIVAA TOIMINTAA OUTOKUMMUSSA IKÄIHMISILLE Ikäihmisille osallistavaa ja aktivoivaa toimintaa Outokummussa. Kerhotoiminta on maksutonta ja toimintoihin voi osallistua omien voimavarojen mukaan. Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön. Mahdollisuus pyytää myös kuljetus toimintoihimme kohtuullisen matkan päästä soita ja kysy lisää. Kaipaatko sisältöä Lue lisää…


NaApurit -hanke käynnistyi  01.02.2019 jatkuen huhtikuun loppuun 2021 saakka. Hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää alueellista eriarvoisuutta kehittämällä kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa. Hankkeessa kehitetään vapaaehtoisen lähiavun saavutettavuutta sydänpysähdys ja tulipalotilanteissa ja siten vähennetään palokuolemien Lue lisää…


Digisti kylässä -hanke on käynnistynyt 01.02.2019 ja jatkuu vuoteen 2021. Hankkeen tavoitteena on parantaa Keski-Suomen maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua, sekä lisätä kylien ja pienten taajamien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeessa vahvistetaan asukkaiden digitaitoja ja digiosallisuutta, edistetään heidän terveyttään ja hyvinvointiaan sähköisiä Lue lisää…


Perheet keskiöön! on Lastensuojelun keskusliiton koordinoima ja STEA:n rahoittama kolmivuotinen (2018-2020) hanke, jonka tarkoitus on edistää järjestöjen roolia sekä perheiden osallisuutta perhekeskusten toiminnassa ja rakenteissa. Perheet keskiöön! haluaa olla vaikuttamassa ja tukemassa järjestöjen perhekeskustoimintaa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Hankkeen järjestöagentit (6 Lue lisää…


Virkee – Vireästi Karjalassa on ikäihmisten ja heidän läheistensä ravitsemusta, toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva hanke Pohjois-Karjalassa vuosina 2018-2021. Hanke kuuluu valtakunnalliseen Elämäote-ohjelmaan. Tavoitteena on ikäihmisten (kaikki yli 60-vuotiaat) hyvinvoinnin ja omatoimisen arjen tukeminen ravitsemusneuvonnan ja yhteisöllisen tekemisen keinoin. Toiminnassa keskeistä Lue lisää…


Muistin tähden -hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia tavallisten joensuulaisten tarinoiden kautta. Tavoitteena on muistiystävällisempi kaupunki, kaiken ikäisille. Ajatuksena on herätellä pohtimaan muistin ja aivojen kuormittumista sekä muistisairaan ja hänen läheistensä kohtaamista.Toimittaja Sarah Laukkanen toteuttaa tarinat kuunneltavaksi Pohjois-Karjalan Muisti Lue lisää…


Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien nuorten työelämään pääsyä videotyöskentelyn avulla. Hanke tarjoaa palveluitaan kaikille kaupunkialueella työttömille ja työttömyysuhan alaisille nuorille sekä yhdistyksille, joilla on palveluissa samaa kohderyhmää. Osallistuvat nuoret saavat ajankohtaista tietoa työelämästä ja omista vahvuuksista suhteessa työpaikkojen hakuun ja Lue lisää…


Yhteensä: 150