Hankkeet


Yhteistyöhanke Voimavarat käyttöön -yhteistyöhanke on Näre ry:n hallinnoima hanke.  Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA/ Veikkauksen tuotoilla myönnetty toiminta-avustus on mahdollistanut toiminnan.   Voimavarat käyttöön -yhtiestyöhanke aloitti toimintansa 1.3.2014 ja jatkaa edelleen. Hankkeen toiminnan muodoiksi ovat vakiintuneet mm. Tule ja Ole -tapahtumat, maksuttomat Lue lisää…


Spessussa nuori saa tukea opintojen loppuunviemiseen ja/tai työpaikan löytämiseen. Yhteisiä Spessu-päiviä on noin kerran viikossa reilun kahden kuukauden aikana. Niissä aiheina on mm. omien vahvuuksien löytäminen sekä tulevaisuuden haaveiden ja tavoitteiden selkeyttäminen. Lisäksi nuorella on mahdollisuus saada yksilöllistä apua arkielämän Lue lisää…


TAHTO-hankkeen tarkoituksena on osallistujan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Voit tulla mukaan TAHTO-hankkeen toimintaan, jos olet määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä ja saat kuntoutustukea olet ollut pitkään sairauslomalla ja olet hakemassa työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea olet ollut pitkään työttömänä ja työelämään paluu tuntuu vaikealta TAHTO-hankkeessa käynnistyy Lue lisää…


Turvallinen perhe- projektin (2018-2020) kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella olevat perhe/lähisuhdeväkivaltaa kokeneet parit/perheet, jotka ovat päättäneet pysyä yhdessä väkivallasta huolimatta. Hankkeessa tehdään vahvaa alueellista yhteistyötä Pohjois-Savon julkisen sektorin ja useiden väkivaltatyötä tekevien järjestöjen sekä osin myös kansainvälisten väkivaltatyön asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen Lue lisää…


Pohjois-Savon maaseutuyrittäjien ja maaseudun asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen jalkautuvalla ja ehkäisevällä verkostokriisiavulla. Maaseudun turvaverkko –hankkeen (2018-2020) kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon maaseutuyrittäjät ja heidän perheensä, maaseudun asiantuntijat ja viljelijöitä kohtaavat muut toimijat sekä yhdistykset. Hankkeen tavoitteena on muodostaa maaseudun luonnollisista verkostoista tukiverkostoja, joilla Lue lisää…


Tuu mukkaan! -hanke kokoaa yhteen alle kouluikäisten lasten perheet sekä vapaaehtoiset mummit ja ukit. Toimintaan kuuluu yhdessä tekemistä, arjen kokemusten jakamista ja erilaisia juhlia. Ryhmätoimintaan voi osallistua myös videovälitteisesti. Hankkeessa luodaan sosiaalisia tukiverkostoja ja vertaistoimintaa alle kouluikäisten lasten perheille. Hankkeessa Lue lisää…


Huom: Kotoa kohti työelämää -hankkeen ryhmät ovat kesätauolla! Hyvää kesää kaikille!   Kotoa kohti työelämää -hanke (02/2019-01/2020) on Joensuun KAKE 2.0 -hanke (kansalaislähtöinen kaupungin kehittämishanke). Rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY-keskus, ESR ja Joensuun kaupunki.   HANKKEEN TARKOITUKSENA ON TUKEA MAAHAN MUUTTANEITA Lue lisää…


Tähtäimessä aikuisten lukemisen ja kirjoittamisen haasteet. Palvelut aikuisille (18 vuotta täyttäneille) joilla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia. Hyppiikö kirjaimet? Unohdatko lukemasi? Voisiko taustalla olla lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus? Jos sinulla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia voit sujuvoittaa lukemistasi tietokoneella. Mikäli haluat Lue lisää…


Yhteensä: 154