Hankkeet


PAIKKOverkko ESR-hanke kehittää PAIKKOtyökaluja ja toimintaa. Tavoitteena on monipuolistaa osaamisen tunnistamisen työkalujen käyttöympäristöjä ja saada mukaan uusia käyttäjäryhmiä. Lisäksi tavoitteena on tiivistää yhteistyötä oppilaitosten kanssa osaamistodistusten käytön ja henkilökohtaistamisen osalta. PAIKKOverkko-hanke päättyi 31.12.2018, mutta PAIKKOtoiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Paikko


Mitä toivot tulevaisuuden asumiseltasi? AsumisenApu tarjoaa neuvontaa ikääntyvälle, kun haluat ennakoida toimivaa asumisratkaisua tai kun kaipaat tukea asumisen pulmissa. Tavoitteena on turvata itsenäinen asuminen mahdollisimman pitkään. Hankkeesta vastaa Suomen Asumisen Apu ry ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen voittovaroista vv. Lue lisää…


Lapin Kilpirauhasyhdistys ry on perustettu vuonna 2004 alueelliseksi potilasjärjestöksi, joka aktiivisten vapaaehtoisten voimin, edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa, sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa. Yhdistys on Suomen Kilpirauhasliitto ry:n pohjoisin jäsenyhdistys. Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja sen hallinnoima, STEA:n Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä yhteiskunnan ajankohtaisissa uudistuksissa. Alunperin hanke aloitettiin järjestöjen aseman turvaamiseksi maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hanketta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hankkeen toiminta Hanke toimii yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa Lue lisää…


KATHY (Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittäminen) on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus  STEA:n rahoittamaa kehittämistoimintaa. KATHYn tavoitteena on tukea maakunnan yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä ihmisten osallisuutta toimimalla erityisesti yhdistysten viestinnällisenä ja tietoteknisenä tukirakenteena KATHYN KESKEISIÄ TOIMINTAMUOTOJA: Joensuun Kansalaistalon Lue lisää…


OLKA® luo yhteistyötä julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välille siten, että potilaiden ohjaus potilasjärjestöjen toimintaan tapahtuisi jo sairaalassa. Toimintaan kuuluvat sairaaloissa sijaitsevat OLKA®-pisteet sekä vapaaehtoistoiminta. OLKA® toteutetaan HUS:n ja EJY ry:n yhteistyönä. Lue lisää.. OLETKO POTILAS TAI LÄHEINEN, tukea on tarjolla – Lue lisää…


Turvaperhe on vapaaehtoinen kummiperhe, jossa nuori pääsee kokemaan turvallista arkea. Usein kummius on ihan tavallista yhteistä tekemistä, jossa koko perhe voi olla mukana. Nuoret ovat 12-21 -vuotiaita, jotka ovat saapuneet Suomeen alaikäisinä ilman huoltajaa.         Mikä turvaperhe Lue lisää…


JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS Askarruttaako talous? Valvottaako velka? Jalkautuva talousohjaus on EJY ry:n toteuttama hanke, joka tarjoaa espoolaisille opastusta ja tukea oman talous- ja velkatilanteen selvittämisessä ja erilaisten ratkaisukeinojen löytämisessä. Avustamme ensimmäisen askeleen ottamisessa ja tarvittaessa myös Talous-  ja velkaneuvonnassa asioinnissa. Voit Lue lisää…


Hankkeen tavoitteena on aktiivisen kansalaisuuden sekä järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistoiminnan kehittäminen ja voimavarojen kokoaminen paikallisesti ja alueellisesti. Toiminta-aika: 1.3.2016-28.2.2019 Kehittämisalue: Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Toiminta-alue: Oulun eteläinen ja Raahen alue Rahoittaja: Opetushallitus


Veturointi-toiminnassa lastensuojelun nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat toimivat nuorten sekä perheiden ja muiden lähiverkostojen tukena elämän muutosvaiheissa. Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lastensuojelun toiminnassa ja kehittämisessä. Veturointi-toimintaa on kehitetty Oulun Lue lisää…


Yhteensä: 154