OoKoo-hanke

01.01.2018 - 31.01.2021 / Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry

Opinnollistava kuntoutus- kaikille toisen asteen koulutus hankkeen toiminta-aika on 1.1.2018 – 30.1.2021. OoKoo-hanketta hallinnoi Pohjois -Karjalan Mielenterveydentuki ry. Hankkeen rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY keskus, Euroopan Sosiaalirahasto, Siun sote, Riveria Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16 – 29 -vuotiaat toisen asteen opiskelijat Joensuun alueella, joilla on lisätuen tarvetta: haasteita mielenterveydessä ja elämänhallinnassa, jotka vaikuttavat opinnoissa selviytymiseen. Tällöin heillä on riski syrjäytyä opintojen keskeytymisuhan tai keskeytymisen vuoksi. Lisäksi he saattavat jäädä ilman toisen asteen koulutusta mielenterveyden haasteiden tai yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vuoksi.

Toinen tärkeä kohderyhmä ovat nuorten kanssa työskentelevät ammattihenkilöt oppilaitoksissa, opiskelijoiden koulutussopimuspaikoissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä Ohjaamossa.

Tavoitteena on, että mielenterveyden haasteita omaavat nuoret saavat lisätukea toisen asteen opintoihinsa ja sen jälkeen on luotu malli, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Lisäksi hankkeen aikana koulutetaan kokemusasiantuntijoita toimimaan opiskelijoiden ja ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on myös kouluttaa hankkeen loppuvaiheessa nuorten kanssa toimivia ammattilaisia, miten kohdata ja ohjata kun kysymyksessä on nuori, jolla on todettu mielenterveyden häiriö.

TOIMENPITEITÄ

 Opintojen keskeyttämisen ehkäisy ja tuki opintojen loppuun saattamiseksi:

 • Opinnoissa osallistava tukeminen ja henkilökohtainen oppimisen ohjaus
 • Oppimisen apuvälineiden selvittely
 • Työpainotteisen opiskelun aikainen tuki sekä työpaikkaohjaajan tukeminen ja konsultointi
 • Kotikäynnit ja huoltajayhteistyö
 • Henkilökohtaisen tulevaisuuden suunnitelmien teossa avustaminen
 • Kokonaisvaltainen kuntoutumisessa tukeminen
 • Tarvittaessa yksilöllinen opiskelupaikkoihin tutustuminen ja koulutuskokeiluihin ohjaaminen
 • Yhteistyö nuorten hyväksi toimivien verkostojen ja hankkeiden kanssa
 • Ryhmätoimintojen järjestäminen
 • Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen ja kokemusasiantuntijakoulutuksen järjestäminen
 • Koulutuksen järjestäminen sidosryhmille hankkeen loppuvaiheessa

Hankkeeseen osallistuminen ei aiheuta kustannuksia kohderyhmille.

Hankkeeseen voi tulla mukaan sidosryhmien kautta tai ottamalla itse yhteyttä.

 

Postiosoite

Torikatu 17, Joensuu

Osoitteet

 • Postiosoite

  Torikatu 17, Joensuu

OoKoo-hanke