Moi2020-hanke

01.01.2018 - 31.12.2020 / Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Moi-hankkeessa edistämme maahanmuuttajien osallisuutta Pohjois-Karjalassa ja järjestöjen monikulttuurisuustyötä sekä kehitämme rasismin vastaisen työn uusia menetelmiä.

Maahanmuuttajien osallisuus

  • maahanmuuttajaraadin valmistelu uuteen maakuntaan
  • paikallisesti maahanmuuttajien osallistumisen rakenteet
  • maahanmuuttajien osallisuus palveluiden kehittämisessä, mm. asiakasraadit

Järjestöjen monikulttuurisuustyö

  • Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkosto MOVE
  • Lieksan, Kontiolahden jne. paikalliset yhdistysvetoiset monikulttuurisuustyön verkostot
  • osallistuminen Suomen monikulttuurikeskukset ry:n (SuMo) toimintaan ja muihin alan verkostoihin

Rasismin vastainen työ

  • koulutukset yleisten tilojen henkilöstön taidot havaita ja puuttua rasismiin

Lisäksi toimimme luonnollisesti näiden alojen asiantuntijoina, joilta voi kysyä. Monikulttuurisuuden ajankohtaisia ja pysyviä tiedotteita löydätte Jellin monikulttuurisuussivustolta www.jelli.fi/moi

Moi2020-hanke toteutetaan vuosina 2018 – 2020 ja rahoittajana on STEA.

Hankkeen työntekijät:

Ville Elonheimo
monikulttuurisuustyön koordinaattori (FI, EN)
puh. 045 116 2060
ville.elonheimo@pksotu.fi

Katri Silvonen
puh. 046 9645129
yhteisökehittäjä (50 % työajalla) (FI, EN, FL)
puh. 050 400 149
katri.silvonen@pksotu.fi

Postiosoite

Rantakatu 23a, 2krs Joensuu, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Rantakatu 23a, 2krs Joensuu, Suomi