Moi2020-hanke

01.01.2018 - 31.12.2020 / Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Moi-hankkeessa edistämme järjestöjen monikulttuurisuustyötä ja maahanmuuttajien osallisuutta Pohjois-Karjalassa sekä kehitämme rasismin vastaisen työn uusia menetelmiä.

Maahanmuuttajien osallisuus

  • maahanmuuttajien ääni kuuluviin Pohjois-Karjalassa
  • paikallisesti maahanmuuttajien osallistumisen rakenteet
  • maahanmuuttajien osallisuus palveluiden ja toimintojen kehittämisessä, mm. asiakasraadit ja osallistava suunnittelu

Järjestöjen monikulttuurisuustyö

  • Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkosto MOVE
  • Lieksan, Kontiolahden jne. paikalliset yhdistysvetoiset monikulttuurisuustyön verkostot
  • osallistuminen Suomen monikulttuurikeskukset ry:n (SuMo) toimintaan ja muihin alan verkostoihin

Rasismin vastainen työ

Lisäksi toimimme näiden alojen asiantuntijoina, joilta voi kysyä. Monikulttuurisuuden ajankohtaisia ja pysyviä tiedotteita löydätte Jellin monikulttuurisuussivustolta www.jelli.fi/moi

Moi2020-hanke toteutetaan vuosina 2018 – 2020 ja rahoittajana on STEA.

Hankkeen työntekijät:

Katri Silvonen
monikulttuurisuustyön koordinaattori
puh. 050 400 1491
katri.silvonen@pksotu.fi

Maria Korkatti
yhteisökehittäjä (60 % työajalla)
puh. 045 116 2060
maria.korkatti@pksotu.fi

Postiosoite

Rantakatu 23a, 2krs Joensuu, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Rantakatu 23a, 2krs Joensuu, Suomi