LIITOON – Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta -hanke

01.01.2020 - 31.12.2022 / Pohjois-Karjalan Liikunta ry

Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta, LIITOON -hankkeen tavoitteena on löytää pysyviä ratkaisuja ja toimintatapoja liikkumattomuuden ehkäisyyn ja sitä kautta nuorten osallisuuden sekä aktiivisuuden lisääntymiseen. Hanke toteutetaan viiden kunnan (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi) alueella yhteistyössä kuntien ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa. Kuntiin ja Riveriaan pyritään kehittämään moniammatillinen toimintamalli nuorten liikkumattomuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 15-29 -vuotiaat liikkumattomat ja vähän liikkuvat nuoret. Heille tarjotaan yksilöllistä ohjausta oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi. Lisäksi he voivat halutessaan osallistua ryhmäliikuntoihin, lajikokeiluihin ja Vertaisohjaajakoulutukseen.

Lisätietoja verkossa.

Postiosoite

Rantakatu 35, Joensuu, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Rantakatu 35, Joensuu, Suomi

LIITOON -hanke

Liitteet