Kotikonnuilta – Yhessä hyvvee mieltä-hanke

20.12.2017 - 28.02.2019 / Itäinen tiimi ry

Tarjolla tietoa ja tukea

Kehitetään vertaistuen ja osallisuuden toimintamallia Pohjois-Karjalan syrjäseuduilla asuville aikuisille mielenterveyskuntoutujille ja heidän vanheneville tai sairastuneille omaisilleen.Toiminnan maantieteellisenä alueena ovat Ilomantsi, Tuupovaara, Kiihtelysvaara, Eno-Uimaharju, Lieksa ja Kontiolahti.

Tavoitteena on palveluiden tarjoaminen myös heille, jotka tällä hetkellä jäävät toiminnan ulkopuolelle, mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa tavoittaminen ja saaminen arjen tuen piiriin, toimintakyvyn, osallistumisen ja pärjäämisen parantaminen, heidän huomioimisensa ja mukaan ottamisensa lisääminen sekä heidän kokemansa stigman ja yksinäisyytensä lieventäminen.

Toiminnan kohderyhmänä ovat syrjäseutujen mielenterveyskuntoutujat ja heidän samassa taloudessa elävät omaisensa edellä mainitulla alueella. Aiomme tavoittaa 40-50 kuntoutujaa ja 40-50 omaista. Toiminnan lähtökohtana on se, että selvitetään kohderyhmäläisten omat toiveet ja tarpeet, joiden pohjalta toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan

Keinoina ovat yhteydenotot kohderyhmään, mielenterveystoimijoiden tarjoama ohjaus toiminnan piiriin, vertaisryhmien perustaminen, kyläyhdistysten yhteisten tilojen käyttö ja mahdollisuuksien tarjoaminen yhteiseen toimintaan toiveiden mukaan (talkoot harrastepiirit, yhdistykset), koulutusten järjestäminen vertaistuen, käden taitojen, arjen hallinnan taitojen, vuorovaikutustaitojen ja ihmissuhteiden aloilta toiveitten mukaan. Järjestetään mahdollisuus perehtyä, miten toimia kuntoutujan tukena ja tukihenkilönä, mm. mielenterveyden ensiapukurssien avulla. Kuntoutujien oikeuksien ja edunvalvonnan edistämiseksi neuvotaan, miten yhteydenotto potilasneuvostoomme otetaan.

Hankkeen kokeilevasta ja kehittävästä toiminnasta saatujen kokemusten mukaan kehitetään siis vertaistuen, osallisuuden ja palveluohjauksen toimintamalli mielenterveys- ja kyläyhdistystoimintaa sekä asukastoimintaa varten

Projektin tuloksena osallistuvien sosiaaliset verkot laajenevat, he tulevat palvelujen ja muiden ihmisten piiriin. Arjessa pärjätään ja elämänmuutoksista selvitään paremmin. Itsenäisesti asumisen jatkuminen mahdollistuu, toivon ylläpitäminen ja vahvistuminen helpottuu, ymmärrys lisääntyy, syyllisyydentunnot vähenevät, oman elämän arvostus kasvaa, voimaantumisprosessi käynnistyy, arjessa jaksaminen lisääntyy, omat voimavarat löytyvät, yksinäisyys vähenee ja elämänilo ja tyytyväisyys lisääntyvät.

 

Kysy lisää:

Toiminnanjohtaja Anne Ilmakari-Hämäläinen,

Itäinen tiimi ry, Suvantokatu 1, 80100 JOENSUU

Puh. 0400 810 656,

s.posti posti@itainentiimi.fi

 

Pohjois-Karjalan syrjäseuduilla asuvien mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa toimintakyvyn, osallistumisen ja kotona pärjäämisen edistämiseen vertais- ja vapaaehtoistoiminnalla sekä palveluohjauksella toteutettava STEA:n projektihanke.

Postiosoite

Suvantokatu 1, Joensuu, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Suvantokatu 1, Joensuu, Suomi

Yhdistyksen verkkosivut

Facebook