KOLMIPORRAS: Kolmiportainen varhaisen tuen toimintamalli nuorten psykososiaalisissa haasteissa

01.09.2021 - 31.08.2023 / Joensuun Setlementti ry

KOLMIPORRAS-hankkeesta tukihenkilöitä nuorille

Joensuun seudun omaishoitajat ry, Joensuun Setlementti ry ja Siun sote yhteistyössä tarjoavat rinnallakulkijan nuorille, joilla on psykososiaalisia haasteita. KOLMIPORTAAN tarkoitus on tarjota varhaista tukea nuorille kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa. Maakunnan sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät voivat pyytää tukihenkilöitä noin 13-18-vuotiaiden asiakkaidensa tueksi ja itselleen työpariksi.

KOLMIPORRAS-toiminta tarjoaa kohderyhmän nuorelle tukihenkilösuhteen, joka vastaa hänen yksilöllisiä tarpeitaan:

  1. porras: Vapaaehtoinen tukihenkilö, joka on Joensuun Setlementin isosisarus
  2. porras: Ammatillinen tukihenkilö, joka on koulutettu sote-alan ammattilainen
  3. porras: Sairaanhoitaja, jolla on valmius tehdä vaativampaa varhaista hoitoa ja kuntoutusta sekä palvelun tai hoidon tarpeen arviointeja

Tukihenkilöt liikkuvat nuorten luokse kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa ja tapaamiset sovitaan joustavasti nuoren yksilöllisten toiveiden mukaisesti.

Toimintaan voi ohjata nuoria, joiden haasteet johtuvat esimerkiksi vanhemman päihdeongelmasta, sairaudesta tai muusta kuormittavasta perhetilanteesta, nuoren kokemasta kiusaamisesta tai yksinäisyydestä, koulu-uupumuksesta tai muusta henkilökohtaisen elämän haasteesta. Toiminta on pääsääntöisesti tarkoitettu nuorille, joilla ei ole hoito- tai asiakassuhdetta korjaavissa palveluissa.

KOLMIPORRAS-toiminta yhdistää jo monille ammattilaisille tutun ALISA-toiminnan, Setlementin Isosisarustoiminnan ja Siun soten psykologin palvelut sekä näiden toimijoiden asiantuntemuksen ja osaamisen. Toiminnan tavoitteena on helpottaa sisote-ammattilaisten työtä nuorten ehkäisevän tuen pariin ohjaamisessa ja madaltaa nuoren kynnystä tuen vastaanottamiseen.

Nuorten tukeen liittyen ota yhteyttä Anneen ja Katiin:

Anne Korppinen
Joensuun seudun omaishoitajat ry/ALISA-projekti
0400356656
anne.korppinen@alisaprojekti.fi

Kati Lotvonen
Joensuun Setlementti ry
0403546086
kati.lotvonen@setlementtijoensuu.fi

KOLMIPORRAS-hanke on Joensuun seudun omaishoitajat ry:n, Joensuun Setlementti ry:n ja Siun soten yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on yhdistää järjestöjen ja Siun soten nuorten ennaltaehkäisevät palvelut toimivaksi palveluketjuksi. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Maakuntaliitto.

Hankkeesta lisätietoja antavat KOLMIPORRAS-hankkeen projektipäällikkö Kirsi Hokkila (0404818078/kirsi.hokkila@alisaprojekti.fi) ja Siun soten projektipäällikkö Marko Auvinen (0133304318/marko.auvinen@siunsote.fi).

 

 

Postiosoite

Niskakatu 4, Joensuu, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Niskakatu 4, Joensuu, Suomi