KAIKU-hanke

01.08.2015 - 31.12.2018 / Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Toimii yhteistyössä järjestöjen ja Joensuun kaupungin kanssa kehittäen toimintamallia heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden ohjautumiseen kuntouttavaan työtoimintaan järjestöihin. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevan henkilön polku voi johtaa työkokeiluun, työn ohessa kouluttautumiseen tai palkkatukityön kautta kohti avoimia työmarkkinoita.

Hanke auttaa kehittämään yhdistysten valmiuksia heikossa työmarkkinatilanteessa olevien ohjaamisessa sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisessa.

KAIKU – hankkeessa toteutetaan myös turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien työllistymisen tukemista. Lisäksi oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille tarjotaan työhönvalmennusta sekä järjestetään infotilaisuuksia työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen työnantajien kanssa.

Postiosoite

Rantakatu 23a, 2krs Joensuu, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Rantakatu 23a, 2krs Joensuu, Suomi

KAIKU-Hankkeen verkkosivut