IKAROS-hanke

01.05.2017 - 31.12.2019 / Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

IKAROS – Ikämiesten arjen osallisuuden edistäminen 2017-2019    

IKAROS -hankkeessa edistetään yksin elävien ikämiesten osallisuutta ja mielen hyvinvointia etsivän vanhustyön keinoin ja ikämiesten omiin tarpeisiin pohjautuen. Hankkeessa kokeillaan keinoja yksin elävien ikämiesten tavoittamiseen, selvitetään ikämiesten omien tarpeiden lähtökohdista millaista toimintaa ja tukea he tarvitsevat hyvän arjen tueksi, parannetaan toimintoihin ja palveluihin liittyvää tiedotusta ja ohjataan ikämiehiä osallisuutta tukevan toiminnan piiriin sekä viedään hyväksi havaitut toimintatavat osaksi Joensuun kaupungin, Siun soten ja kolmannen sektorin palvelu- ja toimintaverkostoa. Hanketta toteutetaan Joensuun Rantakylän, Enon ja Kiihtelysvaaran alueella. Hankkeen toiminta muotoutuu hankkeen edetessä tarpeen mukaan. Tällä hetkellä toimintamuodoiksi ovat vakiintuneet: yksilötyö (keskustelu, palveluohjaus ja kotikäynnit), ryhmätoiminta (Rantakylän Velmut-ryhmä tiistaisin), verkostoyhteistyö sekä tiedotustoiminta. Hanke saa rahoituksensa STM:n Terveyden edistämisen määrärahoista, jota koordinoi THL.

Postiosoite

Rantakatu 23a, 2krs Joensuu, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Rantakatu 23a, 2krs Joensuu, Suomi

IKAROS-hankkeen verkkosivut

Velmut-ryhmä